Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Sociologija

Sociologija (1111 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Gyvenimo lygio vertinimas: miesto ir kaimo gyvenimo lygio skirtumai

  Sociologijos praktinė užduotis. Įvadas. Tikslas: Išsiaiškinti miesto ir kaimo gyvenimo lygį ir jo vertinimą. Gyvenimo lygio vertinimas. Gyvenimo lygis mieste ir kaime. Skurdas. Gyvenimo lygio gerinimo priemonės kaime. Tyrimo metodas – anketa. Tyrimo rezultatai. Išvados. Priedai (Anketa).
  Sociologija, tyrimas(17 puslapių)
  2009-12-01
 • Gyventojai pagal lytį, amžių, santuokinę ir šeimyninę padėtį

  Įvadas. Gyventojai pagal lytį. Lietuvos gyventojai. Lyčių pasiskirstymas kitose šalyse. Gyventojai pagal amžių. "Jauna" visuomenė. "Sena" visuomenė. Lietuvos gyventojai pagal amžių. Gyventojai pagal santuokinę ir šeimyninę padėtį. Šeima. Santuoka. Išvados.
  Sociologija, referatas(9 puslapiai)
  2008-01-01
 • Gyventojų amžiaus struktūros ypatumai Lietuvos regionuose

  Įvadas. Gyventojų amžiaus struktūra. Gyventojų amžiaus struktūros raida Lietuvoje. Gyventojų amžiaus struktūros ypatumai Lietuvos regionuose. Išvados.
  Sociologija, referatas(9 puslapiai)
  2007-09-19
 • Gyventojų gausėjimas ir ekologinė krizė

  Gyventojų gausėjimas ir ekologinė krizė. Būsimo gyventojų gausėjimo prognozės. Žmogaus poveikis gamtai. Nerimas dėl aplinkos. Vartojimas skurdas ir aplinka. Grėsmės šaltiniai. Oro tarša. Vandens tarša. Kietosios atliekos. Miškų naikinimas. Ar rūpinimasis aplinka yra sociologinė problema?
  Sociologija, referatas(6 puslapiai)
  2008-06-17
 • Gyventojų migracijos. Priežastys bei įtaka gyventojų skaičiui, demografinei ir socialinei gyventojų struktūrai.

  Įvadas. Gyventojų migracijų rūšys, migracijos samprata. Gyventojų migracijos. Vidinė gyventojų migracija. Tarptautinė gyventojų migracija. Migracijų įtaka gyventojų skaičiui, demografinei ir socialinei gyventojų struktūrai. Išvados.
  Sociologija, referatas(13 puslapių)
  2007-09-19
 • Gyventojų senėjimo problema Lietuvoje

  Įvadas. Gyventojų senėjimo problema. Gyventojų senėjimo priežastys. Senėjimo netolydumo Lietuvoje priežastys. Pagyvenusių žmonių socialinė ir ekonominė padėtis Lietuvoje. Stipriosios pagyvenusių žmonių padėties pusės. Socialiniai ir ekonominiai pagyvenusių žmonių sunkumai. Neigiamos tolesnio gyventojų senėjimo pasekmės. Problemos sprendimo kryptys. Išvados.
  Sociologija, referatas(8 puslapiai)
  2005-10-23
 • Gyventojų senėjimo procesas

  Gyventojų senėjimo sąvoka. Gimstamumo mažėjimas. Mažėjančio gimstamumo priežastys. Žmonių ilgaamžiškumas. Gyvenimo trukmės ilgėjimo priežastys. Migracija. Padėtis valstybėse. Europa. Lietuva. Kinija. Japonija. Valstybių planai visuomenės senėjimo padariniams sumažinti. Išvados.
  Sociologija, kursinis darbas(21 puslapis)
  2007-05-05
 • Gyventojų užimtumas Lietuvoje

  Įvadas. Teoriniai tyrimo pagrindai. Darbo sąvokos raida, darbo reikšmė įvairiose teorijose. Užimtumo apibrėžimai bei gyventojų klasifikacija. Užimtumą sąlygojantys veiksniai. Užimtumo statistinė analizė. Gyventojų užimtumas mieste ir kaime. Gyventojų užimtumas valstybės ir privačiame sektoriuje. Užimtumo pasiskirstymas pagal lytį. Užimtųjų skaičiaus santykiniai dydžiai. Vidutinis dydis. Vidutinis absoliutinis padidėjimas (sumažėjimas). Vidutinis didėjimo (mažėjimo ) tempas. Vidutinis padidėjimo (sumažėjimo) tempas. Koreliacijos skaičiavimas 20 Lorenzo kreivė ir Gini koeficientas. Prognozavimas. Išvados. Išnašos. Darbas iliustruotas lentelėmis.
  Sociologija, kursinis darbas(26 puslapiai)
  2008-03-20
 • Gyventojų užimtumas pagal ekonominės veiklos rūšį ir lytį

  Gyventojų užimtumas pagal ekonominės veiklos rūšį. Gyventojų užimtumas žuvininkystės skyriuje. Vyrų užimtumas pagal ekonominės veiklos rūšį. Vyrų užimtumas žuvininkystės skyriuje. Moterų pagal ekonominės veiklos rūšį. Moterų užimtumas žuvininkystės skyriuje Išvados. Darbas iliustruotas diagramomis.
  Sociologija, analizė(6 puslapiai)
  2007-05-31
 • Gyventojų užimtumo programos

  Bendri užimtumo dinamikos procesai. Gyventojų užimtumo programos. Viešųjų darbų organizavimas. Paskolos bedarbiams savo verslui organizuoti. Profesinis mokymas ir perkvalifikavimas. Socialiai pažeidžiamų asmenų ir invalidų įdarbinimas. Darbo pasiūla ir paieška. Išvados.
  Sociologija, referatas(13 puslapių)
  2005-12-28
 • Globaliniai konfliktai

  Įvadas. Globalinių konfliktų sąvoka ir prielaidos. Svarbiausi globaliniai konfliktai: konfliktas tarp civilizacijų (kultūrų). Globalinis gamtonaudos konfliktas. Konfliktas tarp skirtingai ekonomiškai išsivysčiusių visuomenių. Išvados.
  Sociologija, referatas(24 puslapiai)
  2006-03-29
 • Globalisation

  Introduction. Globalisation. What is globalisation and when did it begin? International organizations. Anti-globalization. What is wrong with globalisation. What is good about globalisation. The scorecard on globalization. Conclusion. Annexes (vocabulary).
  Sociologija, referatas(14 puslapių)
  2006-04-20
 • Globalizacija (11)

  PowerPoint pristatymas. Globalizacijos plėtra. Globalizacijos plėtros požymiai. Skatinantys veiksniai. Pagrindiniai globalizacijos veiksniai. Žmonių judėjimas. Informacijos sklaida įvairiomis formomis. Naujos komunikacijos galimybės. Nauji informacijos kūrimo ir paskirstymo būdai. Finansiniai mainai. Kultūriniai mainai.
  Sociologija, pristatymas(10 skaidrių)
  2011-07-04
 • Globalizacija (3)

  Globalizacijos paaiškinimas (globalizacijos sąvoka). Globalizacijos formos. Jėga. Globalizacija kultūroje ir ekonomikoje. Tautiškumas ir globalizacija. Globalizacijos nauda ir žala. Globalizacijos pasekmės. Kas vyksta Lietuvoje? Išvados.
  Sociologija, referatas(10 puslapių)
  2006-09-18
 • Globalizacija (8)

  Globalizacijos samprata. Socialinio gyvenimo globalizacija. Globalizacija skatinantys veiksniai. Globalinės politikos bruožai. Pasaulinės politikos darbotvarkės. Pramonė ir ekonomika. Globalizacija ir suvienodėjimas. Globalizacija ir nacionalinė politika. Šiuolaikinės globalizacijos savybes galima apibrėžti sąvokomis. Globalizacijos padariniai. Diskusijos dėl globalizacijos. Informacinės visuomenės samprata. Masinis vartojimas. Rinkos globalizacija. Gamybos globalizacija. Finansų globalizacija. Komunikacijų globalizacija. Fordizmo pabaiga. Politika. Valdžios medeliai. Aprašomosios valdžios ypatybės. Galia. Autoritetas. Legitimumas.
  Sociologija, špera(7 puslapiai)
  2007-04-04
 • Globalizacija ir antiglobalistiniai judėjimai

  Įvadas. Globalizacijos samprata. Globalizacijos mokyklos. Hiperbolistai. Skeptikai. Transformalistai. Antiglobalizmas ir antiglobalistiniai judėjimai. Anti-JAV (Jungtinės Amerikos Valstijos). Anti – PPO (Pasaulinė Prekybos Organizacija). Green-peace. Žymiausi antiglobalistų protestai. Išvados.
  Sociologija, kursinis darbas(17 puslapių)
  2007-04-06
 • Globalizacija ir vartotojai: etiniai globalios rinkos iššūkiai

  Įvadas. Globalizacija ir vartotojai: etiniai globalios rinkos iššūkiai. Globalizacijos problemos. Vartotojų teisių gynimo ir nepasitenkinimo atgaminimas. Vartojimo ir gamybos perkėlimas. Kultūrinis suvienodėjimas. Naujos pasipriešinimo formos. Vartotojų suverenumas. Etinis vartotojiškumas. Susilaikomasis vartotojiškumas. Susilaikomojo vartotojiškumo iššūkis. Link susilaikomojo vartotojiškumo. Produkto susigrąžinimas. Paslauga vietoj produkto. Produkto pasidalijimas. Paklausos mažinimas. Išvados.
  Sociologija, referatas(9 puslapiai)
  2007-05-17
 • Globalizacijos įtaka Lietuvos švietimo kaitai

  Įvadas. Globalizacijos sąvokos prasmė ir kaita. Sociologijos švietimo sampratos esmė. Švietimo kaita užsienio šalyse. Švietimo globalizacija Lietuvoje. Išvados.
  Sociologija, referatas(13 puslapių)
  2005-12-18
 • Globalus aplinkosauginis rūpestis socialinės įtampos laukų perspektyvoje ir jo įtaka/ reikšmingumas Lietuvos kontekste

  Globalus aplinkosauginis rūpestis socialinės įtampos laukų perspektyvoje ir jo įtaka/ reikšmingumas Lietuvos kontekste. Globalaus aplinkosauginio judėjimo ir socialinių pokyčių tipologinis modelis. Paradigminis kaitos modelis aplinkosaugos sociologijoje. Anthony Giddens struktūracijos teorijos eksplikacija. Ulrich Beck Rizikos visuomenės teorinė eksplikacija. Išvados.
  Sociologija, kursinis darbas(12 puslapių)
  2008-01-01
 • Gotikinis stilius ir jo raida

  "Priešistorės priešistorė", Viduramžiai, Atšilimas, Romantizmas, Dekadantai, Siurrealizmas, Sveiki atvykę į "pasaulio pabaigos" amžių, Gotikinė Subkultūra, Gotikinė muzika, Gotikinė pasaulėžiūra, Gotų apranga, Gotų "rūšys", Gotai ir filmai, Gotai ir vampyrai, Gotai ir religija, Gotai ir seksas / seksualumas. Muzikos referatas.
  Sociologija, referatas(14 puslapių)
  2005-03-01
Puslapyje rodyti po