Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Sociologija>Sociologijos tyrimai

Sociologijos tyrimai (185 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Neštumo nutraukimą įtakojantys faktoriai

  Įvadas. Tikslas. Tyrimo uždaviniai. Tyrimo objektas. Dalykas. Sąvokos. Literatūros analizė. Metodologija. Metodai. Tyrimo imtis. Anketa.
  Sociologija, tyrimas(5 puslapiai)
  2007-06-22
 • Netradicinio seksualinio elgesio socialinė charakteristika ir vertinimai

  Įvadas. Šio sociologinio tyrimo tikslas – išsiaiškinti Šiaulių universiteto Socialinių mokslų fakulteto studentų požiūrį į seksualines mažumas ir kaip tai paveikia homoseksualus. Seksualinės mažumos visuomenėje. Homoseksualumo samprata. Teisinė padėtis. Seksualinių mažumų veikla. Bažnyčios požiūris į homoseksualumą. Homoseksualai ir viešoji nuomonė. Tyrimo rezultatų analizė. Tyrimo metodologija. Tyrimo rezultatų analizė. Išvados. Darbas iliustruotas diagramomis.
  Sociologija, tyrimas(17 puslapių)
  2009-04-10
 • Netradicinio seksualinio elgesio socialinė charakteristika ir vertinimas

  Įvadas. Homoseksualizmas. Homoseksualizmas, jo vertinimai. Homoseksualizmo raida. Žiniasklaidos vertinimai. Homoseksualai – antrarūšiai piliečiai. Homoseksualumas kaip nuodėmė. Homoseksualumas kaip liga. Homoseksualumas – heteroseksualumo priešingybė. Homofobija Lietuvoje. Homoseksualumas – heteroseksualumo priešingybė. Homoseksualizmas, jo vertinimai. Homoseksualizmo raida. Žiniasklaidos vertinimai. Homoseksualai – antrarūšiai piliečiai. Homoseksualumas kaip nuodėmė. Homoseksualumas kaip liga. Homofobija Lietuvoje. Tyrimo rezultatų analizė. Tyrimo metodika. Tyrimo imtis. Tyrimo duomenų analizė. Išvados.
  Sociologija, tyrimas(29 puslapiai)
  2006-07-31
 • Paauglių požiūris į konfliktą: Kauno A. Puškino vidurinė mokykla

  Įvadas. Tyrimo tikslas: nustatyti Kauno A. Puškino vidurinės mokyklos paauglių požiūrį į konfliktą. Tyrimo uždaviniai. Tyrimo eiga. Pagrindinės sąvokos. Konflikto samprata. Konfliktų klasifikacija. Konfliktų priežastys. Konfliktų sprendimų būdai. Kauno A. Puškino vidurinės mokyklos paauglių požiūris į konfliktą. Tyrimo metodika. 1 klausimas. 2 klausimas. 3 klausimas. 4 klausimas. 5 klausimas. 6 klausimas. 7 klausimas. 8 klausimas. Išvados. Anoniminė anketa.
  Sociologija, tyrimas(11 puslapių)
  2008-11-14
 • Partnerio paieškos šiuolaikinėmis informacinėmis priemonėmis

  Sociologijos tyrimas. Metodas. Grupinės anketinės apklausos privalumai. Metodo trūkumai. Anketinių klausimų tipai. Tyrimas. Išvados.
  Sociologija, tyrimas(6 puslapiai)
  2005-10-10
 • Paslaugų kokybės analizė: "Šiaulių visuomenės sveikatos centras"

  Įvadas. Tyrimo tikslas: Išanalizuoti kokia yra Šiaulių visuomenės sveikatos centro teikiamų paslaugų kokybė. Paslaugos samprata, savybės, esmė. Paslaugos samprata. Paslaugų savybės. Paslaugos esmė. Paslaugų kokybės samprata, modeliai, vertinimo kriterijai. Paslaugų kokybės samprata. Paslaugų kokybės modeliai. Paslaugų kokybės vertinimo kriterijai. Šiaulių visuomenės sveikatos centro teikiamų paslaugų kokybės tyrimo rezultatų analizė. Išvados. Priedai (3).
  Sociologija, tyrimas(26 puslapiai)
  2010-02-28
 • Pažinčių portalų poveikis jaunimui

  Įvadas. Tyrimo objektas. Tyrimo laukas. Tyrimo tikslai, uždaviniai, hipotezės. Tyrimo tikslas – išsiaiškinti pažinčių portalų poveikį žmonėms. Anketa. Tyrimo metodologija. Bendrieji pasiskirstymai. Pasiskirstymai pagal lyties ir amžiaus kriterijus. Bendrosios išvados ir apibendrinimai. Hipotezių nagrinėjimas.
  Sociologija, tyrimas(35 puslapiai)
  2009-08-04
 • Pirmo kurso studentės savaitinis mokymosi krūvis

  Santrauka. Įžanga. Darbo tikslas: išanalizuoti pirmo kurso studentės savaitinį mokymosi krūvį. Jaunuolio psichologinė "
  Sociologija, tyrimas(14 puslapių)
  2009-06-05
 • Pirmojo pasimatymo aplinkybių tyrimas

  Įvadas. Anketa. Uždaviniai ir hipotezės. Plačiau apie tyrimo metodiką. 1 lentelė. 2 lentelė. Analizė (1 ir 2 lentelės). 3 lentelė. 4 lentelė. Analizė (3 ir 4 lentelės). 5 lentelė. 6 lentelė. Analizė (5 ir 6 lentelės). 7 lentelė. 8 lentelė. Analizė (7 ir 8 lentelės). Išvados ir patarimai (pasiūlymai).
  Sociologija, tyrimas(18 puslapių)
  2007-01-10
 • Plungės nakvynės namai

  Įvadas. Tyrimo tikslas - išsiaiškinti Plungės nakvynės namų gyventojų nuomonę apie gyvenimą juose. Nakvynės namai – laikino gyvenimo namai. Benamystės reiškinys Lietuvoje. Nakvynės namų specifika. Nakvynės namų klientai. Nakvynės namuose teikiamos paslaugos. Nakvynės namų klientų apklausos rezultatų analizė. Išvados. Išnašos. Priedai(Anketa).
  Sociologija, tyrimas(22 puslapiai)
  2008-06-09
 • Politinė reklama: studentų nuomonių analizė

  Tyrimo ataskaita. Įvadas. Politinės reklamos samprata šiuolaikinėje visuomenėje. Reklamos sąvoka, jos rūšys ir tikslai. Politinė reklama. Politinės reklamos rūšys. Politinės reklamos finansavimas. Politinės reklamos įtaka. Išvados. Priedas (anketa).
  Sociologija, tyrimas(21 puslapis)
  2009-01-02
 • Populiariausios studijų programos Vilniaus kolegijoje

  Įvadas. Techninė dalis. Vilniaus kolegijos populiariausios studijų programos. Fakultetai. Vilniaus universiteto populiariausios studijų programos. Išvados. Summary.
  Sociologija, tyrimas(12 puslapių)
  2006-09-08
 • Požiūrio į nuogą kūną raida, tendencijos ir perspektyvos

  Metodologinė dalis. Literatūros analizė. Tyrimo problema. Tyrimo tikslas. Tyrimo uždaviniai. Sąvokų patikslinimas. Tyrimo objektas. Tyrimo hipotezės. Procedūrinė programos dalis. Principinis tyrimo planas. Duomenų rinkimo metodas ir technikos aprašymas. Duomenų analizės būdų aprašymas pagal hipotezes. Konkretaus sociologinio tyrimo ataskaita. Gautų duomenų analizė. Išvados.
  Sociologija, tyrimas(20 puslapių)
  2006-02-14
 • Požiūris į abortus

  Įvadas. Tyrimo programa. Tyrimo objektas. Tyrimo dalykas. Tyrimo tikslas sužinoti Biržų, Trakų, Šiaulių ir Radviliškio gyventojų nuo 16 iki 55 metų nuomonę apie abortus. Uždaviniai ir hipotezės. Sąvokos. Klausimynas. Tyrimo laukas. Tyrimo analizė. Išvados. Pasiūlymai. Darbas iliustruotas diagramomis.
  Sociologija, tyrimas(19 puslapių)
  2009-09-22
 • Požiūris į lyčių nelygybę

  Tyrimo tikslas – studentų požiūris į lyčių nelygybę. Tyrimo dalykas – respondentų nuomonės bei požiūriai apie lyčių nelygybę. Tyrimo analizė ir išvados.
  Sociologija, tyrimas(13 puslapių)
  2005-11-02
 • Požiūris į skurdą žiniasklaidoje

  Įvadas. Požiūris į visuomenės institutus. Tyrimas. Straipsniai apie skurdą. Kriminaliniai puslapiai. Išvados.
  Sociologija, tyrimas(9 puslapiai)
  2006-04-21
 • Prestižo ženklai: viduriniosios klasės klaipėdiečių požiūris į drabužių ir aksesuarų klastotes

  Tyrimo planas. Tema: Prestižo ženklai: viduriniosios klasės klaipėdiečių požiūris į drabužių ir aksesuarų klastotes. Problemos aprašymas. Tikslas: Ištirti Klaipėdos miesto gyventojų požiūrį į garsiais prekių ženklais pažymėtų drabužių bei aksesuarų klastotes. Objektas: Prestižo ženklais pažymėtos drabužių bei aksesuarų klastotės tarp Klaipėdos miesto skirtingų lyčių, amžiaus grupių bei gaunamų pajamų viduriniosios klasės atstovų. Uždaviniai. Hipotezės. Tiriamoji visuma. Tyrimo metodas: anketinė apklausa. Atrankos metodas. Sąvokų apibrėžimas ir operacionalizacija. Anketa su bendrais tyrimo rezultatais. Tyrimo duomenų analizė. Išvados.
  Sociologija, tyrimas(24 puslapiai)
  2010-05-03
 • Priklausomybė nuo interneto (3)

  Sociologinio tyrimo programa. Tyrimo problema. Įvadas. Temos aktualumas. Tyrimo objektas ir tyrimo dalykas. Tyrimo tikslai ir uždaviniai. Tyrimo hipotezės. Pagrindinės sąvokos ir jų operacionalizacija.
  Sociologija, tyrimas(12 puslapių)
  2007-05-23
 • Rasizmas

  Kas yra rasizmas? Rasizmas nacionaliniame kontekste. Kas nukenčia nuo rasizmo? Pilietinės visuomenės vaidmuo. Kur kreiptis? Rasizmas Lietuvoje. Išvados.
  Sociologija, tyrimas(7 puslapiai)
  2006-12-20
 • Reklama Lietuvoje: anketinis tyrimas

  Taikomųjų tyrimų praktinis darbas. Vartotojų nuomonės apie reklamą ir jos reglamentavimą Lietuvoje tyrimo anketa. Reklamos Lietuvoje anketinis tyrimas. Įvadas. Tyrimo tikslas: ištirti vartotojų nuomonę apie reklamą ir jos reglamentavimą Lietuvoje. Teorinė dalis. Anketa. Tyrimai ir jų rezultatai. Apibendrinti 20 klausimų atsakymai. Išvados.
  Sociologija, tyrimas(14 puslapių)
  2009-10-13
Puslapyje rodyti po