Išplėstinė paieška
 
 
Pradžia>Sociologija

Sociologija (1111 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Šeima kaip socialinis institutas

  PowerPoint pristatymas. Šeima. Šeimos funkcijos. Socializacija. Šeima - vienas iš vaiko socializacijos institutų. Išvados.
  Sociologija, pristatymas(6 skaidrės)
  2007-03-23
 • Šeima kaip socialinis institutas (2)

  Įvadas. Socialinio instituto samprata. Socialinio instituto supratimas. Socialinių institutų funkcijos. Socialinių institutų klasifikacija. Šeima kaip socialinis institutas. Šeimos struktūra. Šeimos funkcijos. Santuoka ir santuokos tipai. Šeima kaip intymi aplinka. Išvados. Priedai (Kryžiažodis, Ištrauka iš R. Kugrevo knygos "Senukas nori namo". Ištrauka iš J. Ciger-Hronskis knygos "Drąsusis zuikutis". Ištrauka iš V. Bubnio knygos "Mažosios išpažintys". Ištrauka iš N. Piper knygos "Feliksas finansininkas". Ištrauka iš K. Petreskus knygos "Paskutinė meilės naktis, pirma karo naktis").
  Sociologija, referatas(15 puslapių)
  2010-03-30
 • Šeima kaip vertybė

  Įvadas. Analitinė dalis. Šeima yra svarbiausia žmogaus ir visuomenės gyvenime. Šeimos sąvoka. Šeimos funkcijos. Šeimoje ugdomos vertybės. Šeimos gyvensenos vertybės. Meilė ir atsakomybė. Ištikimybė. Žmoniškumas. Tiriamoji dalis. Tyrimai. Šiuolaikinėse Lietuvos šeimose ugdomos vertybės. Jaunimo požiūris į šeimą, kaip į vertybę. Išvados ir pasiūlymai.
  Sociologija, kursinis darbas(17 puslapių)
  2006-01-19
 • Šeima socialinio ugdymo sistemoje, jos vaidmuo pirminei pozityviajai vaiko socializacijai

  Įvadas. Šeimos istorija ir vertybės. Šeimos funkcijos. Šeimos vaidmuo pozityviajai sociologijai. Išvados.
  Sociologija, referatas(7 puslapiai)
  2007-11-05
 • Šeimos formavimas: artimi ir tolimi giminystės ryšiai, papročiai, tautiniai skirtumai

  Įvadas. Naujųjų amžių šeima. Šeimos funkcija. Žmonių giminės tęsimas. Vaikų socializacija ir auklėjimas. Ūkinė–ekonominė šeimos funkcija. Rekreacija. Bendravimas. Lytinių poreikių tenkinimas. Tautos etoso tęstinumas. Užsienio šalių šeima: tradicijos, vaikų ugdymas. Prancūzų šeima. Vokiečių šeima. Japonų šeima. Išvados ir pasiūlymai.
  Sociologija, referatas(13 puslapių)
  2008-01-15
 • Šeimos formavimas. Artimi ir tolimi giminystės ryšiai, jų reikšmė (teigiami ir neigiami) palikuonių sveikatai. Papročiai, tautiniai skirtumai, priklausomybė nuo geografinės vietovės

  Anotacija. Naujųjų amžių šeima. Kas yra nūdienos šeima? Šeima ir šeimos ideologija Lietuvoje bei svetur. Šeimos metodologija. Šeimos funkcijos. Šeimos dinamika. Šeimos formavimasis. Šeimos pokyčių vertinimas tradicijų ir modernumo aspektu. Išvados ir pasiūlymai.
  Sociologija, referatas(12 puslapių)
  2006-07-31
 • Šeimos įtaka vaiko socializacijai

  Socialinės ugdymo problemos. Socializacija. Asmenybės socializacija. Socialinės normos. Vaiko socializacija. Įvairių socialinių institucijų vaidmuo vaiko socializacijos raidoje. Šeima – pirmasis vaiko socializacijos institutas.
  Sociologija, referatas(10 puslapių)
  2006-05-19
 • Šeimos įtaka vaiko socializacijai (3)

  Šeimos įtaka vaikui. Šeimos psichologinis klimatas. Probleminės šeimos. Probleminės šeimos samprata. Probleminių šeimų vaikai. Auklėjimo šeimoje stiliaus įtaka vaikui. Išvados. Rekomendacijos.
  Sociologija, referatas(12 puslapių)
  2008-04-07
 • Šeimos kitimas Lietuvoje

  Įvadas. Šeima ir jos vaidmuo tautos išlikimui. Šeimos istorinė raida. Meilė ir santuoka XX amžiaus Lietuvoje. Skyrybos. Gimstamumas ir jo kitimo veiksniai. Papročiai ir tradicijos lietuvių šeimose. Auklėjamoji tradicijų ir papročių šeimoje esmė. Išvados.
  Sociologija, referatas(12 puslapių)
  2009-07-08
 • Šeimos konfliktai (2)

  Įvadas. Konfliktų pobūdis ir pasekmės šeimoje. Šeimos konfliktų priežastys. Vaikas konfliktinėje šeimoje. Koks poveikis vaikui augant konfliktinėje šeimoje. Šeimyninių santykių įtaka auklėjant vaikus. Tėvų konfliktai – įspaudas vaiko gyvenime. Darni šeima – vaikų akimis. Vaikų konfliktai mokykloje. Mokytojo pagalba vaikui, kuris gyvena konfliktiškoje šeimoje. Šeimos konfliktų sprendimas.
  Sociologija, referatas(11 puslapių)
  2010-02-17
 • Šeimos modelis

  Šeima - svarbiausia socialinė grupė. Šeimos sudėtis. Gyvenamoji vieta. Paveldėjimo kilmė ir būdas. Valdžios pasiskirstymas. Partnerio pasirinkimas. Santuokos forma. Šeimos funkcijos. Teoriniai požiūriai. Šeimos vidaus gyvenimas. Vertybės. Iššūkiai šeimos stabilumui ir tradiciniam šeimos modeliui Lietuvoje. Stabilumo samprata. Statistiniai duomenys. Natūrali gyventojų kaita, santuokos ir ištuokos. Gyventojai pagal šeiminę padėtį. Skyrybos. Sugyventinių poros ir nesantuokiniai vaikai. Nepasitenkinimas gyvenimu šeimoje. Santuoka ir šeimos modelis krikščioniškuoju požiūriu.
  Sociologija, referatas(17 puslapių)
  2007-01-15
 • Šeimos planavimas

  Įvadas. Šeimos planavimas Lietuvoje. Reprodukcinė sveikata. Kontracepcija. Abortai. Išvados.
  Sociologija, referatas(7 puslapiai)
  2008-03-01
 • Šeimos politika Lietuvoje (2)

  Įvadas. Darbo tikslas – išanalizuoti šeimos politiką Lietuvoje. Socialines politikos situacija Lietuvoje. Gimstamumo mažėjimas. Šeimos deinstitucionalizacija Lietuvoje. Šeimos deinstitucionalizacijos teisinės padėties analizė. Paramos šeimai politika Lietuvoje. Išvados.
  Sociologija, referatas(11 puslapių)
  2010-01-20
 • Šeimos samprata

  Šeimos samprata. Šeimos organizavimo principai. Galia ir valdžia šeimoje. Santuokos formos. Šeimos formos. Šeimos funkcijos.
  Sociologija, konspektas(10 puslapių)
  2006-03-02
 • Šeimos sociologija

  Įvadas. Kas yra šeima?. Šeimos struktūra. Santuoka ir santuokos tipai. Santuokos tipai. Šeima, kaip socialinis institutas. Priklausymas šeimai. Socialinio konflikto perspektyva. Šeima ir demografinė kaita. Darbų ir atsakomybės paskirstymas šeimoje. Simetrinis šeimos modelis. Tamsioji šeimos gyvenimo pusė: prievarta prieš moterį. Išvados. Priedas (1).
  Sociologija, referatas(14 puslapių)
  2007-05-17
 • Šeimos sociologijos teorijos

  Šeimos tyrimai. Šeimos tyrimo istorija. konceptualūs požiūriai į šeimos sociologiją. Socialinių mainų teorinis požiūris. Konfliktų teorinis požiūris. Struktūrinis funkcionalizmas. Simbolinė sąveika. Vystymosi teorija. Apibendrinimas.
  Sociologija, konspektas(14 puslapių)
  2006-03-02
 • Šeimos vaidmenų kitimas. Moterų požiūrio analizė

  Įvadas. Darbo tikslas – išanalizuoti šeimos vaidmenų kitimą ir moterų požiūrį į šį reiškinį. Šeimos vaidmenys. Šeima – kaip ugdymo institucija. Skirtinga šeimos funkcijų klasifikacija. Šeimos dinamika. Šeimos struktūra ir lyčių vaidmenų pokyčiai šeimoje. Šeiminių vaidmenų struktūra. Moters ir vyro vaidmenų šeimoje ir visuomenėje santykio problema. Moterų požiūrio analizė į vaidmenų kitimą šeimoje. Tyrimo organizavimo metodika. Tyrimo rezultatų analizė. Išvados ir pasiūlymai.
  Sociologija, kursinis darbas(21 puslapis)
  2008-10-19
 • Šeimos vaidmuo vaiko socializacijoje

  Įvadas. Socializacija vaikystėje. Šeimos vaidmuo vaiko socializacijai. Šeimos įtaka vaiko raidai. Išvados.
  Sociologija, referatas(9 puslapiai)
  2007-04-17
 • Šeimos vaidmuo visuomenėje

  Įvadas. Šeima, jos funkcijos, tipai ir struktūra. Lietuvos šeima. Užsienio šalių šeima. Šeima kaip visuomenės dalis. Išvados.
  Sociologija, referatas(11 puslapių)
  2007-03-09
 • Šeimos vaidmuo visuomenėje (2)

  Įvadas. Perėjimas nuo tradicinės prie modernios šeimos. Kohabitacija. Šeimos vertybės. Šeimos formos. Šeimos funkcijos. Išvados.
  Sociologija, referatas(7 puslapiai)
  2010-02-01
Puslapyje rodyti po