Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Sociologija

Sociologija (1111 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Jaunimo socialinės integracijos optimizavimas

  Įvadas. Socialinės integracijos prielaidų raiška švietimo sistemoje. Jaunimo socialinės integracijos optimizavimo strategijos. Nauji iššūkiai nuolatinio ugdymo sistemos kaitai. Išvados. Summary.
  Sociologija, referatas(8 puslapiai)
  2006-03-22
 • Jaunimo sociologiniai tyrinėjimai

  Įvadas. Socializacija ir jaunosios kartos ugdymas. Socialinis, edukologinis tyrimas ir jo metodai. Socialinio, edukologinio tyrinėjimo metodai. Vaikų nusikalstamumo reiškinys Lietuvoje. Išvados.
  Sociologija, referatas(10 puslapių)
  2006-10-25
 • Jaunimo subkultūra

  Įvadas. Kultūros samprata. Kultūros sąvokos atsiradimas. Kultūros esminės charakteristikos. Kultūra ir socializacija. Kultūros elementai. Kultūrų įvairovė. Etnocentrizmas. Kultūrinis reliatyvizmas. Kultūrų vidiniai skirtumai. Subkultūra, jos bruožai. Jaunimo subkultūros bruožai. Jaunimo grupės. Akademinės grupės.. Lietuvos studentų sąjunga. Lietuvos moksleivių sąjunga. Lietuvos jaunimo organizacijų taryba (LiJOT). Politinės grupės. Jaunųjų konservatorių lyga. Lietuvos liberalus jaunimas. Religinės grupės. Ateitininkų atsiradimo istorija. Ateitininkų federacija. Laisvalaikio grupės. Autostopas – realus gyvenimo aromatas. Vilniaus autostopo klubas. Išvados.
  Sociologija, kursinis darbas(27 puslapiai)
  2006-01-17
 • Jaunimo subkultūros ir stiliai

  Įvadas. Jaunimo subkultūros. Emokids – Emo vaikai. Gotai. Prie meno. Išvados.
  Sociologija, namų darbas(7 puslapiai)
  2009-12-04
 • Jaunimo subkultūros Lietuvoje

  Įvadas. Neformalios jaunimo organizacijos. Pagrindinės jaunimo subkultūros ir jų bruožai Lietuvoje. Metalistai. Pankai. Baikeriai. Reiveriai. Reperiai. Skinheadai. Išvados.
  Sociologija, referatas(9 puslapiai)
  2006-03-16
 • Jaunimo svaiginimasis

  Įžanga. Narkomanijos raida. Svaigalų išplitimas. Narkotikų kelias į Lietuvą. Svaiginimosi mastai Lietuvoje. Svaiginimosi priežastys. Šeima ir mokykla. Televizija. Svaigalų poveikis smegenims. Klaidingas požiūris į priklausomybę. Tyrimas. Išvados. Priedai (5).
  Sociologija, referatas(22 puslapiai)
  2008-11-13
 • Jaunimo vertybinės orientacijos

  Įvadas. Jaunimo orientacinės vertybės. Vertybė. Jaunimas. Vertybinė orientacija. Kas formuoja vertybes? Šeima. Kaip atsiranda vertybės? Vertybės. Vertybių piramidė. Jaunimo vertybės. Vertybių skirtumai tarp kartų. Sociologijos tyrimas. Išvados.
  Sociologija, referatas(11 puslapių)
  2006-05-01
 • Jauno didmiesčio gyventojo savęs įprasminimas per vartojimą

  Įvadas. Darbo tikslas: išnagrinėti vartojimo kaip gyvenimo stiliaus ir identiteto formavimo aspektą, remiantis ekonominės antropologijos teorijomis ir tyrimo rezultatais. Tyrimo lauko pristatymas. Tyrimo objektas. Tyrimo analizė. Apsipirkinėjimas, kaip meilė išraiškai. Apsipirkinėjimas - savęs gydimas. Poreikis. Identiteto kūrimas per vartojimą. Išvados. Priedas (1 psl.).
  Sociologija, tyrimas(10 puslapių)
  2010-06-02
 • Jaunų specialistų nedarbas ir jų plitimo priežastis

  Įvadas. Tikslas – Teoriškai išanalizuoti ir empiriškai pagrįsti jaunų specialistų nedarbo priežastis. Tyrimo teorinė dalis. Tyrimo metodika ir metodologija. Tyrimo empirinė dalis. Tyrimo rezultatai ir jų interpretavimas. Išvados.
  Sociologija, tyrimas(14 puslapių)
  2011-04-27
 • Jaunų žmonių emigracijos priežastys

  Įvadas. Emigracija teoriniu aspektu. Tyrimo metodika. Tyrimo rezultatai. Tyrimo imties charakteristika. Respondentų nuostatos emigracijos klausimu. Respondentų patirtis užsienyje . Išvados.
  Sociologija, tyrimas(13 puslapių)
  2007-06-04
 • Jaunų žmonių požiūris į emigraciją Lietuvoje

  Santrauka. Įvadas. Tyrimo tikslas. Tyrimo uždaviniai. Teorijos analizuojančios emigraciją. Anketos "Jūsų požiūris į emigraciją" sudarymas. Tyrimo rezultatai. Išvados.
  Sociologija, tyrimas(13 puslapių)
  2007-02-26
 • Jaunuolių požiūris į santuoką ir šeimą

  Įvadas. Santuokos ir šeimos instituto ankstyvoji pradžia. Šeimos planavimas. Tradicinė šeima. Santuoka iš "reikalo". Tėvų įtaka jaunuoliams renkantis antrą pusę. Respondentų informacijos analizavimas. Šeimyninė padėtis. Tėvų įtaka jaunuoliui, renkantis antrą pusę. Tradicinė šeima. Dėl kokių priežasčių jaunuoliai tuokiasi ir kuria šeimas. Dažniausiai minimos jaunuolių santuokos nutraukimo priežastys. Išvados. Priedai (anketa).
  Sociologija, kursinis darbas(19 puslapių)
  2011-11-07
 • Jūros šventės reikšmė klaipėdiečiams

  Tyrimo planas. Anketa. Tyrimo rezultatų aprašymas. Išvados. Kritika.
  Sociologija, tyrimas(16 puslapių)
  2007-05-04
 • Juvenile Delinquency in Lithuania

  Darbas anglų kalba. Nepilnamečių nusikalstamumas Lietuvoje. Jaunimo polinkis nusikalsti.
  Sociologija, namų darbas(5 puslapiai)
  2007-10-17
 • Ką saldumynai reiškia žmogaus gyvenime?

  Anketa. Tyrimo lauko ataskaita. Respondentų socialinių ir demografinių charakteristika. Tyrimo rezultato analizė. Lietuviai – smaližiai. Šokoladas tik papildo mūsų subalansuota mitybą. Kuo saldžiau tuo geriau. Saldumynai reikalingi organizmui. Tyrimo išvados ir rekomendacijos.
  Sociologija, tyrimas(15 puslapių)
  2008-03-27
 • Ką tyrinėja sociologija?

  Esė, remiantis P.L. Berger knyga "Sociologija". Įvadas. Aktualumas. Problema. Tikslas. Ką tyrinėja sociologija? Išvados.
  Sociologija, esė(9 puslapiai)
  2010-01-29
 • Ką vilniečiai mano apie mediciną Vilniuje?

  Įvadas. Tyrimo tikslas. Tyrimo uždaviniai. Tyrimo hipotezės. Tyrimo metodas. Tyrimo imtis. Tyrimo tikslinė grupė. Respondentų socialinės demografinės charakteristikos. Respondentų amžius. Respondentų profesijos. Gyventojų nuomonė apie šiuolaikinį gydymą. Apklaustųjų lankomumas pas gydytojus. Ką renkasi žmonės? Valstybines ar privačias gydymo įstaigas. Ar žmonės moka už paslaugas valstybinėse gydymo įstaigose? Paslaugų kokybė. Respondentai dažniausiai naudojasi paslaugomis. Ar respondentai patenkinti gydytojų elgesiu. Kokie gydytojai "populiariausi". Patekimas pas šeimos gydytoją ar kitus specialistus? Ar respondentai perka gydytojų išrašytus vaistus ir kiek moka už juos? Gydytojų nekompetencija. Korupcija Lietuvoje. "Dovanos" gydytojams. Ar jas priėmė? Išvados. Rekomendacijos.
  Sociologija, namų darbas(11 puslapių)
  2008-02-15
 • Kaimo architektūra (2)

  PowerPoint pristatymas. Kaimo ir kaimo gyvenvietės samprata. Kaimo gyvenamųjų vietovių klasifikacija. Etnografinių kaimo gyvenviečių klasifikacija. Žemaitiškos vienkieminės sodybos. Užnemunės vienkieminės sodybos. Kompoziciniai principai ir priemonės etnoarchitektūroje. Lietuvių liaudies architektūrai įtakos turėjo ir šie specifiniai veiksniai. Lietuvių liaudies architektūroje pasireiškė pagrindiniai kompoziciniai principai. Tradicinis namas. Mokyklų architektūra. Sakralinių pastatų architektūra kaimo tipo gyvenvietėse.
  Sociologija, pristatymas(15 skaidrių)
  2010-09-28
 • Kaimo bendruomenės ir kultūros centro veiklos koordinavimas

  Įvadas. Darbo tikslas: išnagrinėti ir apibendrinti kaimo bendruomenių ir kultūros centro veiklos koordinavimą. Kaimo bendruomenės samprata. Pagrindiniai aspektai. Bendruomenės aktyvinimas. Bendruomenės veikla. Kaimo kultūros centras. Kultūros, kultūros centro ir koordinavimo sampratos. Kaimo kultūros centro veikla. Kultūros centrų reikšmė kaimo bendruomenei bei jos narių kultūrinei veiklai remiantis empirinio tyrimo duomenimis. Empirinio tyrimo rezultatai. Išvados.
  Sociologija, referatas(18 puslapių)
  2009-06-08
 • Kaimo ir miesto žmonių informacinis raštingumas ir skaitmeninė atskirtis

  Įvadas. Tyrimo tikslas – atlikus literatūros analizę, ištirti skaitmeninę atskirtį tarp kaimo ir miesto žmonių. Informacinis raštingumas. Informacinio raštingumo samprata. Informacinis raštingumas žiniasklaidoje. Informacinis raštingumas reklamoje. Informacinis raštingumas pramogų versle. Informacinis raštingumas internete. Skaitmeninė atskirtis. Kaimo ir miesto skaitmeninės atskirties tyrimas. Atlikto tyrimo rezultatai. Išvados. Priedai (3).
  Sociologija, referatas(21 puslapis)
  2010-09-24
Puslapyje rodyti po