Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Sociologija

Sociologija (1111 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Naujų mokslų atsiradimas XXI amžiuje pagal A. Toffler "Futuros šokas"

  Naujų mokslų atsiradimas XXI amžiuje: pagal A. Toffler "Futuros šokas". Nauja atlantida. Saulės šviesa ir asmenybė. Delfino balsas. Biologiniai fabrikai. Ikiprojektinis kūnas. Keičiami organai.
  Sociologija, referatas(7 puslapiai)
  2006-03-06
 • Nedarbas (2)

  Nedarbo lygis Lietuvoje. Nedarbo priežastys ir pasekmės. Nedarbo pasekmių neutralizavimas. Bedarbių užimtumo programos. Pateikta schema.
  Sociologija, analizė(5 puslapiai)
  2005-07-27
 • Nedarbo problema ir jos sprendimo būdai

  Nedarbas. Darbo rinkos ir švietimo bendradarbiavimo būtinybė. Socialinė rinka. Infliacija. Gyventojai. Gyventojų klasifikacijos schema. Bedarbiai. Nedarbo lygis. Nedarbo masto schema. Tekamasis nedarbas. Struktūrinis nedarbas. Ciklinis nedarbas.
  Sociologija, referatas(6 puslapiai)
  2005-10-10
 • Nedarbo sukeliamos socialinės ir ekonominės pasekmės Lietuvoje

  Įvadas. Literatūros šaltinių analizė. Nedarbo lygis ir jo veiksniai. Socialinės ekonominės nedarbo pasekmės. Didinančios darbo pasiūlą nedarbo mažinimo priemonės. Didinančios darbo paklausą nedarbo mažinimo priemonės. Išvados. Priedai (6 lentelės).
  Sociologija, referatas(15 puslapių)
  2008-03-05
 • Neįgaliųjų integracija

  Įžanga. Neįgalumas: esminiai pokyčiai ir nauji iššūkiai. Aukštasis mokslas neįgaliems studentams tapo prieinamesnis. Neįgalieji - tarp geriausių Akademijos absolventų. Nori būti kaip visi. Neįgalieji ne visada pasirengę studijoms. Profesinės reabilitacijos sąraše – net 45 specialybės. Išvados.
  Sociologija, referatas(12 puslapių)
  2006-11-09
 • Neįgaliųjų integracija visuomenėje

  Įvadas. Negalios samprata. Istorinis negalios aspektas. Integracijos svarba žmogui su negalia. Sudėtinga integracija į darbą. Tolerancija neįgaliesiems – vis dar tik skambūs žodžiai. Neįgaliesiems skirtoje vietoje - sveikųjų automobiliai. Išvados.
  Sociologija, kursinis darbas(11 puslapių)
  2007-04-06
 • Neįgaliųjų socialinė integracija Lietuvoje

  Įvadas. Darbo tikslas - ištirti neįgaliųjų socialinės integracijos galimybes. Neįgalių asmenų socialinės integracija aspektai. Neįgaliųjų akademinė integracija. Neįgalių asmenų galimybės integruotis į darbo rinką. Socialinės paramos garantijos žmonėms negalia. Negalę turinčių asmenų integracijos. įgyvendinimas Lietuvoje. Lietuvos aukštųjų mokyklų prieinamumas. Neįgaliųjų dalyvavimas darbo rinkoje. Socialinių lengvatų įgyvendinimas Lietuvoje. Visuomenės požiūris į žmones su negalia. Lygiateisio neįgaliųjų dalyvavimo visuomenės gyvenime skatinimas. Išvados. Priedai (6).
  Sociologija, kursinis darbas(49 puslapiai)
  2009-11-23
 • Neigiami socialiniai veiksniai ir jų prevencija

  Įvadas. Neigiami socialiniai veiksniai. Skurdo atsiradimas. Demografiniai pokyčiai. Migracija –"proto" nutekėjimas. Šeimos nuosmukis. Alkoholizmas ir narkomanija. Papildomo ugdymo samprata. Narkotinių medžiagų vartojimo prevencija švietimo ugdymo įstaigose. Išvados.
  Sociologija, referatas(18 puslapių)
  2006-04-26
 • Neištikimybė. Jos priežastys ir pasekmės

  Įvadas. Neištikimybė. Neištikimųjų grupės. Priežastys. Techninė tyrimo lauko ataskaita. Respondentų socialinė–demografinė charakteristika. Anketa. Tyrimo rezultatų analizė. Išvados ir rekomendacijos. Darbas iliustruotas grafikais.
  Sociologija, namų darbas(18 puslapių)
  2008-01-15
 • Nelegalios migracijos fenomenas ir prevencija

  Įvadas. Nelegalios migracijos samprata. Nelegalios migracijos problematika. Nelegali migracija Lietuvoje. Nelegalios migracijos kontrolė Europos Sąjungoje (ES). Nelegalios migracijos prevencija Lietuvoje. Išvados.
  Sociologija, referatas(14 puslapių)
  2008-12-30
 • Nelygybės sociologija

  Nelygybės sociologija. "Klasės" terminas. Marx'o samprata apie klases. Tocqueville'io požiūris į klases. Weberio teorijos. Pirmieji Simmelio pateikiami "autonomizacijos" pavyzdžiai.
  Sociologija, namų darbas(6 puslapiai)
  2007-06-14
 • Nemokama teisinė pagalba (2)

  Anotacija. Šiame kursiniame darbe bus pateikti bei analizuojami Telšiuose atliktų anketų apie nemokamą teisinę pagalbą duomenys. Taip pat bus pateiktos problemos, dėl kurių žmonės mažai naudojasi teisine pagalba. Darbe susisteminti ir pateikti Telšių gyventojų atliktų anketų rezultatai, teorinė medžiaga, statistiniai duomenys bei jų analizė. Įvadas. Apklausa. Anketinė apklausa. Anketinės apklausos rūšys. Anketinės apklausos dalys. Pirminė teisinė pagalba. Kam ir kokiomis sąlygomis teikiama teisinė pagalba. Viešųjų įstaigų teikiama teisinė pagalba. Pirminė teisinė pagalba neteikiama. Asmeniui, besikreipiančiam dėl pirminės teisinės pagalbos reikalingi dokumentai. Antrinė teisinė pagalba. Įstatyme yra nustatyti asmenys, kuriems antrinė teisinė pagalba. Teikiama, neatsižvelgiant į jų turtą ir pajamas. Antrinė teisinė pagalba neteikiama. Lietuvos respublikos valstybės garantuojamos teisinės pagalbos įstatymas. Dokumentai antrinei teisinei pagalbai gauti. Asmenų turto ir pajamų lygių antrinei teisinei pagalbai gauti. Nustatymas. Nemokama advokato pagalba per 2007 – ų metų pirmą pusmetį pasinaudojo 23 tūkst. Gyventojų. Gyventojų apklausos apie nemokamą teisinę pagalbą analizavimas. Išvados. Priedai (10 psl.) Darbas iliustruotas diagramomis.
  Sociologija, kursinis darbas(33 puslapiai)
  2009-04-16
 • Nepilnamečių nusikalstamumas

  Įvadas. Nepilnamečių nusikaltėlių skaičius ir tendencijos. Nepilnamečių nusikaltimų socialiniai veiksniai. Šeima. Mokykla. Kriminalinės justicijos institucijos. Neformalios grupės. Neužimtumas. Žiniasklaida. Išvados.
  Sociologija, referatas(7 puslapiai)
  2005-09-11
 • Nepilnamečių nusikalstamumas (4)

  Nepilnamečių nusikalstamumas 2004-2006 metais. Įvadas. Nepilnamečių nusikalstamumo statistikos tyrimas. Nepilnamečiai, įtariami (kaltinami) padarę nusikalstamas veiklas pagal amžių, lytį ir pilietybę. Santykinių dydžių apskaičiavimas. Nepilnamečių nusikalstamumo vidutinių dydžių apskaičiavimas. Analitinių rodiklių skaičiavimas. Išvados.
  Sociologija, tyrimas(6 puslapiai)
  2008-05-27
 • Nepilnamečių nusikalstamumas (5)

  Sociologijos esė. Nepilnamečių nusikalstamumas. Šeima. Materialinis aprūpinimas. Tėvų per didelis užimtumas. Svarbiausia darbas. Tėvų išsilavinimas. Vaiko broliai/seserys. Draugai. Alkoholio vartojimas. Mokykla. Neformalusis ugdymas.
  Sociologija, esė(7 puslapiai)
  2011-05-27
 • Nepilnamečių nusikalstamumo prevencija

  Įvadas. Vaikų ir paauglių nusikalstamumo statistika. Socialinės ir psichologinės paauglių delikventinio ir nusikalstamo elgesio priežastys. Šeimos įtaka, auklėjimo stilius. Bendraamžių grupės įtaka. Žiniasklaidos įtaka. Mokyklinio ugdymo vaidmuo. Požiūriai. Biologinis požiūris. Ekonominis požiūris. Kultūrinis požiūris. Socialinės mokymosi prielaidos. Prevencinių priemonių charakteristika. Specialioji prevencija. Paauglių neužimtumo ir nusikalstamumo priežasčių šalinimas. Vaikas ir šeima. Vaikas ir ugdymo institucijos. Jaunimo darbo organizavimas, įdarbinimas. Žiniasklaidos panaudojimas. Išvados.
  Sociologija, referatas(14 puslapių)
  2007-10-18
 • Nepilnamečių nusikalstamumo problemos Lietuvoje

  Įžanga. Nusikalstamumo samprata. Nepilnamečių nusikalstamumas dabartinėje visuomenėje. Veiksniai, turintys didžiausią įtaką nepilnamečių nusikalstamumui. Nepalankios asmenybės raidos sąlygos šeimoje. Neigiamas mokyklos ir bendraamžių grupės poveikis. Neigiama visuomenės informavimo priemonių įtaka. Individualios asmens savybės. Pagalbos nepilnamečiams struktūra Lietuvoje. Bausmė ir ugdymas: įkalinimo bei priežiūros įstaigų misijų prieštaringumas. Anketinė pedagogų apklausa, tyrimo rezultatai ir jų analizė. Išvados ir pasiūlymai. Objektų sąrašas. Abėcėlinė rodyklė.
  Sociologija, kursinis darbas(21 puslapis)
  2006-05-29
 • Nepilnamečių nusikalstamumo problemos Lietuvoje (2)

  Įvadas. Nepilnamečių nusikaltimų socialiniai veiksniai. Šeimos įtaka nepilnamečiams. Mokyklų įtaka nepilnamečiams. Neformalių grupių įtaka nepilnamečiams. Neužimtumas. Žiniasklaidos įtaka nusikalstamam elgesiui. Nepilnamečių nusikalstamumo tendencijos. Nepilnamečių nusikalstamumas didėja. Vaikų padaryti (pakartotiniai, sunkūs) nusikaltimai. Nepilnamečių nusikalstamumo tendencija – mažėjantis nusikaltėlio amžius. Vaikų padarytų nusikaltimų viešose vietose. Nedirbančių ir nesimokančių vaikų padaryti nusikaltimai. Socialinės institucijos teikiančios pagalbą paaugliams. Narkotikai - nusikaltimų įrankis. Narkotinių medžiagų įtaką nepilnamečių nusikaltimams. Ankstyvosios nepilnamečių nusikalstamumo prevencijos esmė. Vaikų užimtumas ir prevencinė veikla. Išvados.
  Sociologija, kursinis darbas(19 puslapių)
  2006-10-27
 • Nepilnamečių nusikalstamumo tyrimas pagal lytį

  Įvadas. Tyrimo tikslas - apskaičiuoti ir interpretuoti statistinius rodiklius apie nepilnamečių nusikalstamumo skaičiaus kitimą pagal lytį. Nepilnamečių nusikalstamumo skaičiaus tyrimas pagal lytį. Pagrindinių statistinių rodiklių apskaičiavimas. Absoliučių ir santykinių dydžių apskaičiavimas. Dinamikos eilučių apskaičiavimas. Nepilnamečių nusikaltimų skaičiaus prognozavimas. Tarpusavio ryšių analizė. Išvados.
  Sociologija, tyrimas(9 puslapiai)
  2010-04-02
 • Nepilnamečių nusikaltimai ir žiniasklaida Lietuvoje

  Įvadas. Nepilnamečių kriminalinės justicijos įvaizdis Lietuvos žiniasklaidoje. Visuomenės nuomonė apie nepilnamečių justicijos problemas ir jų atskleidimą žiniasklaidoje. Lietuvos žurnalistai apie nepilnamečių justicijos problemas. Išvados.
  Sociologija, referatas(9 puslapiai)
  2006-05-14
Puslapyje rodyti po