Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Sociologija

Sociologija (1111 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Studentų nuomonių apie narkotikus tyrimas

  Sociologijos tariamasis darbas. Įvadas. Tyrimo tikslas – išsiaiškinti X universiteto X studentų nuomonę apie narkotikus. Sociologiniai tyrimai. Metodologijos supratimas. Tyrimo metodai ir procedūros. Narkotiniu medžiagų rūšys. X universiteto studentų tyrimo analizė. Studentų pasiskirstymas pagal išsakytą požiūrį į narkotikus. Išvados. Priedai (Anketa).
  Sociologija, tyrimas(15 puslapių)
  2011-01-10
 • Studentų pilietinio aktyvumo raiška Šiaulių universitete

  Politinės sociologijos tyrimas. Įvadas. Tikslas. Išsiaiškinti Šiaulių universiteto studentų pilietinio aktyvumo lygį. Tyrimo teorinės prielaidos. Pilietinis dalyvavimas ir jo teisinis reglamentavimas. Jaunimo dalyvavimo ypatumai ir reglamentavimas. Šiaulių universiteto studentų visuomeninis dalyvavimas ir jo raiška. Dalyvaujančių studentų pilietinis aktyvumas ir pasiskirstymas pagal organizacijų tipu. Studentų visuomeninio aktyvumo/pasyvumo motyvai. Asmeninės dalyvavimo paskatos. Bendruomeninės dalyvavimo paskatos. Dalyvavimas pilietinėse akcijose ir rinkimuose. Studentų ir valdžios santykiai. Aktyvaus piliečio charakteristikos. Aktyvaus Lietuvos Respublikos piliečio tapsmo sąlygos. Studentų pilietinis aktyvumas. Aktyvus dalyvavimas kaip studentas – pilietis. Studentas aktyvus kaip Lietuvos Respublikos (LR) pilietis ar pilietis – studentas. Domėjimasis vykstančiais įvykiais. Įtakos turėjimas savo valstybėje. Išvados ir rekomendacijos.
  Sociologija, tyrimas(19 puslapių)
  2010-01-18
 • Studentų požiūris į abortą

  Įvadas. Požiūris į abortą. Abortų rūšys. Abortų priežastys. Abortų pasekmės. Po nėštumo nutraukimo. Nėštumo nutraukimo komplikacijos. Priemonės abortų mažinimui. Studentų požiūrio į abortą tyrimas. Išvados. Darbas iliustruotas diagramomis.
  Sociologija, kursinis darbas(17 puslapių)
  2008-09-30
 • Studentų požiūris į mokymąsi ir namų darbų atlikimą

  Studentų požiūris į mokymąsi ir namų darbų atlikimą. Statistiniai duomenys. Savarankiški rašto darbai. Darbas iliustruotas diagramomis.
  Sociologija, analizė(5 puslapiai)
  2007-05-16
 • Studentų požiūris į organų donorystę ir transplantaciją

  Sociologijos tyrimas. Santrauka. Įvadas. Donorystės aktualumas. Donoro samprata. Garbės donoro vardo suteikimas. Donorų grupės. Smegenų mirties kriterijai. Informacija apie kraujo perpylimą. Ksenotransplantacija. Skirtingas požiūris į donorystę. Katalikų bažnyčios požiūris į organų donorystę ir transplantaciją. Nacionalinis organų persodinimo biuras. Dažniausiai užduodami klausimai – klaidingos nuomonės. Statistinių duomenų nagrinėjamo klausimo analizė. Išvados. Priedas (1). Darbas iliustruotas diagramomis.
  Sociologija, kursinis darbas(28 puslapiai)
  2007-05-05
 • Studentų požiūris į santuoką

  Anketa (8 klausimai). Atsakymų rezultatai. Lentelėje pateikti respondentų atsakymai į anketos klausimus. Lyčių proporcijos. Apklaustųjų amžius. Apklaustieji nesusituokę. Tinkamiausias amžius santuokai. Kaip vertinat poligamiją. Požiūris į homoseksualų santuoką. Požiūris į sugyventinius. Ar norėtumėt tradicinių vestuvių. Respondentų išsilavinimas. Požiūris į poligamiją priklausomai nuo jų išsilavinimo. Vyrų ir moterų požiūris į sugyventinius. Požiūris į homoseksualų santuoką pagal išsilavinimą. Darbas iliustruotas grafikais.
  Sociologija, tyrimas(17 puslapių)
  2007-09-24
 • Studentų požiūris į šiuolaikinį mokytoją kaip specialistą

  Sociologinis tyrimas. Įžanga. Tyrimo metodika. Tyrimo tikslas: Išsiaiškinti būsimų pedagogų požiūrį į šiuolaikinį mokytoją, kaip specialistą. Mokytojo socialinė atsakomybė. Pageidaujamos mokytojo savybės. Tyrimas. Rezultatų analizė. Išvados.
  Sociologija, tyrimas(12 puslapių)
  2009-04-21
 • Studijų derinimas su darbu

  Teorinė dalis. Tyrimo problema. Tyrimo objektas ir dalykas. Tyrimo tikslas ir uždaviniai. Tyrimo hipotezės. Pagrindinių sąvokų interpretacija. Rezultatų nagrinėjimas. Išvados ir rekomendacijos. Hipotezių nagrinėjimas. Anketa.
  Sociologija, kursinis darbas(18 puslapių)
  2006-01-12
 • Studijų derinimas su darbu (2)

  Įvadas. Studijų derinimas su darbu. Darbdavių požiūris į studijas. Neakivaizdinių studijų privalumai dirbantiems studentams. Darbo ir studijų kryžkelėje. Kodėl sunku rasti gerą darbą? Studijų derinimas su darbu tyrimas. Išvados. Priedas.
  Sociologija, kursinis darbas(16 puslapių)
  2008-10-10
 • Studijuoti įgalinanti edukacinė aplinka: realizavimas ir reikšmė studento studijoms

  Įvadas. Darbo tikslas: išanalizuoti KTU PI studentus įgalinančią aplinką. Aukštosios mokyklos edukacinė aplinka. Studijuoti įgalinanti aplinka (samprata). Paramos teikimas. Įgalinančios aplinkos esmė ir bruožai. Studijuoti reikalingų sąlygų pagrindimas. Pradinių sąlygų užtikrinimas. Studento kompetencija. Sėkminga studento adaptacija. Organizacinių-materialiųjų sąlygų struktūra. Studijuoti įgalinanti edukacinė aplinka: realizavimas ir reikšmė studento studijoms. Įgalinančios aplinkos tyrimas. Tyrimo kriterijai Kompetencinių sąlygų kriterijai. Psichologinių sąlygų kriterijai (adaptacija). Materialiųjų sąlygų kriterijai. tyrimo imties apibūdinimas. Tyrimo rezultatų analizė. Išvados. Priedai(1).
  Sociologija, tyrimas(41 puslapis)
  2007-10-09
 • Studijuoti Lietuvos aukštosiose mokyklose – mada ar būtinybė?

  Tyrimo tikslas: Pagrindinis šio tyrimo tikslas yra išsiaiškinti studijuojančių Lietuvos žmonių požiūrį į studijas. Ar tai būtinybė, ar mada atsižvelgiant į visas kitas studijavimo priežastis.
  Sociologija, tyrimas(4 puslapiai)
  2006-02-03
 • Studijuoti universitete – mada ar būtinybė?

  Įvadas. Sąvokų paaiškinimas. Universitetinės mokyklos ir visuomenė. Universitetų tikslai. Universitetų uždaviniai. Universitetų absolventai Lietuvos pramonėje. Absolventų su aukštuoju mokslu konkurencija darbo rinkoje. Tyrimo analizė. Išvados. Priedas (1).
  Sociologija, kursinis darbas(15 puslapių)
  2007-03-27
 • Suaugusių Lietuvos gyventojų sveikatos žinių, elgsenos ir įpročių tyrimas

  Tyrimo tikslas, uždaviniai ir metodai. Duomenys apie respondentus. Tyrimo rezultatų vertinimas. Sveikatos būklės vertinimas. Rūkymo paplitimas. Alkoholio vartojimas. Narkotinių medžiagų vartojimas. Fizinis aktyvumas. Depresijos paplitimas. Migdomųjų, raminamųjų vaistų vartojimo paplitimas. Sveikatos informacijos šaltiniai. Gyvensenos keitimas. Dalyvavimas sveikatos ugdymo renginiuose. Išvados. Summary.
  Sociologija, tyrimas(42 puslapiai)
  2005-09-23
 • Suaugusiųjų mokymosi poreikiai ir tikslai informacinėje visuomenėje

  Įvadas. Suaugusiųjų mokymosi poreikiai ir tikslai informacinėje visuomenėje. Nuotolinių studijų samprata, ypatumai ir organizavimas. Nuotolinių studijų sistema. Medžiagos rengimas nuotolinio mokymosi kursui. Medžiagos rengimas nuotolinio mokymosi kursui. Nuotolinio švietimo administravimas. Išvados.
  Sociologija, referatas(12 puslapių)
  2006-06-01
 • Subkultūros

  PowerPoint pristatymas. Kalbėsime. Kas tai: subkultūros? Beat Generation – pirmoji subkultūra istorijoje. 50 metai: rokeriai. 60 metai: modai. 60 metai: hipiai. 60 metai: rastafariai. Istorija. Filosofija. Šventės. Rastų mityba. Marichuanos reikšmė. Pamaldos, apeigos. 70 metai: lolailos. 70 metai: skustagalviai. 70 metai: pankai. 70 metai: gotai. 70 metai: metalistai. 70 metai: reperiai. Hip hop muzikinio stiliaus formavimasis. Įvaizdis, aprangos stilius. Pasaulėžiūra. Hip hop’as ir religija. Hip hop’o šaknys. Santykiai su teisėsauga. Santykiai su kitomis subkultūromis. 70 metai: fifos. 80 metai: Hardcores. Modernios subkultūros: technokratai. 90 metai: grungies. Reiveriai: 3 metų "kūdikiai". Išvados.
  Sociologija, pristatymas(37 skaidrės)
  2006-04-05
 • Subkultūrų įvairovė Lietuvoje

  Įvadas. Neformalios jaunimo organizacijos. Pagrindinės jaunimo subkultūros ir jų bruožai Lietuvoje. Metalistai. Pankai. Baikeriai. Reiveriai. Reperiai. Skinheadai. Gotai. Banglai. Forsai. Emo. Išvados.
  Sociologija, referatas(12 puslapių)
  2007-12-17
 • Subsaharos Afrikos gentiniai konfliktai

  Įvadas. Darbo tikslas: suprasti subsaharos Afrikoje kylančių konfliktų pagrindus. Socialinės kovos dėl galios, resursų ir identitetų neo-gimininėse valstybėse Karo zonos: socialinė kaita ir politinė kova, resursai ir identitetai. Lūžio taškai neogimininėse valstybėse. Lietuvių žinios apie subsaharos Afrikos problemas. Išvados.
  Sociologija, referatas(9 puslapiai)
  2010-06-16
 • Suicides in the modern world

  Tyrimas anglų kalba. Savižudybės. The Object of the report. The Aim. The Problem of the report. Research methods used. Introduction. Suicides in the modern world. Findings/ results. Keywords. Questionnaire.
  Sociologija, tyrimas(9 puslapiai)
  2007-06-12
 • Surrogacy

  Darbas anglų kalba. Surogatinė motinystė. Surrogacy. Background of Surrogacy. Traditional Surrogacy. Commercial Surrogacy. Growing Popularity (Trend). Surrogacy vs. Adoption. Celebrities and Surrogacy. Alternative for Childless People. Gay and Lesbian Parents. Costs and Agencies. Legal and Ethical Issues. Laws. Child Custody. Issues between Intended Parents and the Surrogates. Moral Values.
  Sociologija, rašinys(3 puslapiai)
  2011-07-04
 • Susižavėjimas narkotikais neišvengiamas

  M. Laitmano straipsnio recenzija. Narkotikai – strateginė pasaulio problema! Akivaizdžios narkomanijos priežastys. Paslėptos nuo mūsų akių narkomanijos priežastys. Problemos esmė. Pažintis su kabalos mokslu.
  Sociologija, recenzija(12 puslapių)
  2006-02-02
Puslapyje rodyti po