Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Sociologija

Sociologija (1111 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Sutrikusios regos moksleivių požiūris į regos sutrikimų prevenciją

  Darbo tikslas – įvertinti sutrikusios regos moksleivių požiūrį į regos sutrikimų prevenciją. Darbo uždaviniai: palyginti dviejų Klaipėdos mokyklų tyrimo rezultatus; palyginti regos sutrikimų dažnį atskirose mokyklose; nustatyti faktorius, galėjusius įtakoti moksleivių regėjimo sutrikimus; įvertinti moksleivių požiūrį į regos sutrikimų prevenciją.
  Sociologija, referatas(38 puslapiai)
  2006-05-23
 • Sutuoktinių vaidmenys šeimoje

  Įvadas. Socialinio vaidmens samprata. Šeiminių vaidmenų struktūra. Tėvas ir motina šeimoje, jų vaidmenys. Lyčių vaidmenų pokyčiai šiuolaikinėje šeimoje. Vyrų vaidmuo, pačių vyrų supratimu. Senelių vaidmuo šeimoje. Sutuoktinių vaidmenys šeimoje tyrimas. Tyrimo organizavimas. Rezultatai ir analizė. Išvados.
  Sociologija, kursinis darbas(32 puslapiai)
  2007-03-23
 • Sveika tėvystė ir motinystė

  Įvadas. Kokie yra sveikos tėvystės pranašumai? Kokie rizikos faktoriai įtakoja sveiką tėvystę? Kokie socialiniai veiksniai turi įtakos sveikai tėvystei? Kokios vyrų ligos turi įtakos sveikai tėvystei? Kokios moterų ligos turi įtakos sveikai tėvystei? Kokios psichinės sąlygos įtakoja vaiko vystymąsi? Kokiomis ligomis gali susirgti alkoholikų tėvų vaikai? Anti-Agresyvumo-Programa. Kokiomis ligomis gali susirgti rūkančių tėvų vaikai? Kokie sveikatos sutrikimai gali būti narkotikus vartojančių motinų vaikams? Kaip vaiką įtakoja nesantaika šeimoje, fizinės bausmės? Kaip vaiko vystymąsi įtakoja seksualinis ir psichologinis smurtas? Išvados.
  Sociologija, referatas(8 puslapiai)
  2008-02-22
 • Sveikata tai paauglių gyvenimo vertybė

  Kritinis esė. Tyrimas Rusijos mokykloje. Kaip moksleiviai vertina savo gyvenimo kokybe, fizini aktyvumą? Analizė. Kritika. Išvados. Pastaba.
  Sociologija, analizė(4 puslapiai)
  2008-04-21
 • Sveikatos apsaugos sistema

  Įvadas. Programos tikslai. Darbo tikslai. Darbo uždaviniai. Informuotumas sveikatos apsaugos sistema. Respondentų atsakymai. Santykis tarp valstybinių ir privačių gydymo įstaigų pasirinkimo. Veiksniai, turintys įtakos gydymo įstaigų pasirinkimui. Domėjimasis naujienomis sveikatos apsaugos srityje. Įrangos būklės vertinimas privačiose gydymo įstaigose. Įrangos būklės vertinimas valstybinėse gydymo įstaigose. Informuotumas Sveikatos apsaugos ministerijos programa "Visuomenės sveikatos priežiūros stiprinimas". Informuotumo Sveikatos apsaugos ministerijos programa priklausomybė nuo respondentų socialinės padėties. Išryškėjusios problemos ir jų galimi sprendimai. Išvados.
  Sociologija, tyrimas(13 puslapių)
  2007-02-20
 • Sveikatos priežiūros ypatumai

  Santrauka. Įvadas. Darbo tikslas: išanalizuoti kaip žmonės rūpinasi savo sveikata. Teoriniai tyrimo pagrindai. Kūno sociologija. Sportas – sveikata. Žalingi įpročiai ir kodėl jie kenkia sveikatai. Sveika gyvensena. Tyrimo rezultatų analizė. Apklausa. Išvados. Priedai (Anketa).
  Sociologija, tyrimas(16 puslapių)
  2009-09-22
 • Sveikatos sociologija

  Sveikatos ir ligos sampratos. Sveikatos ir medicinos sociologija. Sveikatos ir nesveikatos tyrimų aspektai. Visuomenės požiūris į ligą ar negalią. Sveikata ir kultūra. Sveikatos suvokimo modeliai. Biomedicininis modelis. Psichosomatinis modelis. Humanistinis modelis. Egzistencinis modelis. Transpersonalinis modelis. Paciento ir gydytojo santykiai. Sakralinis modelis. Techninis modelis. Kolegialus modelis. Kontraktinis modelis. Socialinė struktūra sveikatos atžvilgiu. Sveikata ir sveikatos sociologija Lietuvoje.
  Sociologija, referatas(13 puslapių)
  2008-01-11
 • Sveikos gyvensenos ugdymo mokyklose analizė

  A. Vienuolio mokyklos sveikos gyvensenos analizė. 12 klausimų su atsakymais. Kokiu būdu realizuojama Universalioji (integruojanti) sveikatos ugdymo programa mokyklose? Ar mokytojai yra susipažinę su A. Davidavičienės parengta Universaliąja (integruojančia) sveikatos ugdymo programa ir ar ja naudojasi planuodami dėstomojo dalyko pamokas? Koks Lietuvos mokyklos vadovų požiūris į sveikatos ugdymą? Kaip sveiką gyvenseną supranta mokinys ir mokytojas? Kokia mokytojų nuomonė apie mokinių skiriamą dėmesį savo sveikatos saugojimui ir sveikai gyvensenai? Kaip dažnai ir kokios sveikos gyvensenos temos aptariamos su mokiniais savo dalyko pamokose? Teminių planų analizė sveikos gyvensenos ugdymo aspektu. Kokias sveikos gyvensenos temas mokytojai integruoja į dėstomus dalykus, kokiems dalykams skiriamas nepakankamas dėmesys, ar yra temų, kurių mokytojai neaptaria su mokiniais? Ar mokytojams pakanka žinių dėstant tam tikras sveikos gyvensenos temas? Kokiais sveikos gyvensenos klausimais mokytojams trūksta metodinių priemonių? Ką mokinys mano apie savo sveikatos saugojimą? Kokia mokinių nuomonė apie sveikos gyvensenos ugdymą mokyklose? Kaip sveika gyvensena ugdoma popamokinėje veikloje? Kokie ugdymo skirtumai tarp amžiaus tarpsnių ir miesto bei kaimo? Kokios galimybės bendrojo lavinimo mokyklose tobulinti sveikos gyvensenos ugdymą?
  Sociologija, namų darbas(6 puslapiai)
  2008-12-06
 • Svingerystės fenomenas šiuolaikinėje visuomenėje

  Įvadas. Tyrimo objektas, tikslas, uždaviniai, tiriamieji, metodas. Svingerystės samprata. Svingo pradžia. Svingerystės ištakos. Svingerystė Lietuvoje. Pagrindiniai svingerystės bruožai. Svingerių klubų kūrimosi priežastys ir tikslai. Svingeriavimo taisyklės. Teigiami ir neigiami svingeriavimo aspektai. Tyrimai. Tiriamųjų apibūdinimas ir tyrimo metodikos. Tyrimų rezultatų analizė(atvejo analizė). Turinio analizės duomenys. Išvados. Išnašos.
  Sociologija, referatas(17 puslapių)
  2008-04-09
 • Šeduvos technologijų ir verslo mokyklos mokinių vertybių tyrimas

  Įvadas. Tikslas - vadovaujantis M. Rokeach terminalinių ir instrumentinių vertybių testu, nustatyti kokios vertybės yra labiausiai toleruojamos Šeduvos technologijų ir verslo mokyklos mokinių (paauglių) ir kokios mažiau. Tyrimo medžiaga ir eiga. Suaugusio žmogaus ir paauglio vertybinės orientacijos. Imlioji (receptive) vertybinė orientacija. Išnaudotojiška (exploitative) vertybinė orientacija. Kaupimo (hoarding) vertybinė orientacija. Rinkos (market) vertybinė orientacija. Produktyvioji vertybinė orientacija. Kaip koreguojamas ir palaikomas savasis įvaizdis, jo pateikimas kitiems. Paauglio vertybinės orientacijos. Rezultatų aptarimas. Išvados.
  Sociologija, tyrimas(12 puslapių)
  2008-05-21
 • Šeima

  Šeimos forma. Santuokos forma. Valdžios tipai. Partnerio pasirinkimas. Gyvenamosios vietos pasirinkimas. Kilmė ir turto paveldėjimas. Šeimos tyrimas.
  Sociologija, referatas(4 puslapiai)
  2005-05-30
 • Šeima – pirminė socializacijos institucija

  Įvadas. Socializacijos samprata. Emocinių išgyvenimų svarba vaiko socializacijai. Šeima -socialinė institucija. Išvados.
  Sociologija, referatas(11 puslapių)
  2006-03-14
 • Šeima (2)

  Sociologija. Socialinės struktūros komponentai. Šeimos formos pagal sudėtį. Šeimos formos pagal gyvenamąją vietą. Šeimos formos pagal turto paveldėjimo kilmę ir būdą. Šeimos formos pagal valdžios pasiskirstymą. Šeimos formos pagal partnerio pasirinkimo pobūdį. Santuoka ir jos formos. Šeimos funkcijos. Teoriniai požiūriai. Šeimos vidaus gyvenimas. Vertybės.
  Sociologija, referatas(9 puslapiai)
  2005-10-21
 • Šeima (4)

  Įvadas. Šeima – žmogaus socializacijos produktas. Šeima kaip visuomenės institucija. Šeimos sąvoka. Sutuoktinių pareigos. Santuokos motyvai. Šeimos funkcijos. Išvada.
  Sociologija, referatas(9 puslapiai)
  2006-12-15
 • Šeima (8)

  Įvadas. Šeima. Šeimos gyvenimas ir Biblija. Humanistų požiūris. Ikisantuokinio bendro gyvenimo motyvacijos tyrimo programa. Metodologinė programos dalis. Procedūrinė dalis. Anketa. Stochastinis tyrimo apibendrinimas.
  Sociologija, tyrimas(11 puslapių)
  2008-05-07
 • Šeima (9)

  Pagrindinės sąvokos. Tezės. Funkcionalizmas. Feminizmo koncepcijos. Šeimos modelių apžvalga. Nauji šeimos sociologijos rakursai. Santuoka ir skyrybos. Atkurtosios šeimos. Bevaikės motinos. Šeimos modelių įvairovė: etniniai skirtumai Didžiojoje Britanijoje. Pietų azijiečių šeimos. Juodaodžių šeimos. Sugyvenimas. Gėjų ir lesbiečių partnerystės. Smurtas šeimose. Seksualinė prievarta prieš vaikus ir kraujomaiša.
  Sociologija, referatas(11 puslapių)
  2009-12-10
 • Šeima ir ją supančios vertybės

  Įvadas. Šeima ir jos paskirtis. Šeimos sąvoka. Šeimos funkcija. Šeima ir vertybių pasaulis. Universaliosios vertybės. Nacionalinės vertybės ir šeima. Šeimos gyvensenos vertybės. Šeima kaip vertybė. Meilė ir atsakomybė. Pareigos. Ištikimybė ir jos priešybė-neištikimybė. Išvados.
  Sociologija, referatas(10 puslapių)
  2011-11-18
 • Šeima ir namų ūkis. Šeimų tipai ir funkcijos. Santuokų tendencijos ir alternatyviosios partnerystės formos

  Šeima ir jos raida. Šeimos vaidmuo visuomenėje. Šeimoje ugdomos vertybės. Šeimos funkcijos. Šeimų gausinimo motyvai. Nepilnos ir netradicinės šeimos. Šeimos formos. Šeimos raida Lietuvoje. Šeimų mažėjimo priežastys. Santuoka ir skyrybos. Santuoka. Santuokų motyvai. Labai svarbūs motyvai. Svarbūs motyvai. Nesvarbūs motyvai. Sėkmingos santuokos sąlygos. Santuokos ir skyrybos skaičiais. Išvados.
  Sociologija, namų darbas(15 puslapių)
  2010-09-21
 • Šeima kaip institucija

  Įvadas. Šeima. Šeimos vaidmuo. Socializacijos proceso esmė. Šeima socializacijos procese. Šeima - žmogaus ugdymo institucija. Šeimos ugdomasis poveikis. Formalūs ir neformalūs ugdomieji poveikiai. Šeima - socialinio ugdymo sistemoje. Išvados.
  Sociologija, referatas(6 puslapiai)
  2007-03-20
 • Šeima kaip socialinė institucija

  Įvadas. Šeimos vaidmuo. Socializacijos proceso esmė. Šeima socializacijos procese. Šeima - žmogaus ugdymo institucija. Šeimos politika žmogaus sociologijoje. Išvados.
  Sociologija, referatas(11 puslapių)
  2006-02-03
Puslapyje rodyti po