Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Sociologija

Sociologija (1111 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Teisės sociologija (6)

  Teisės sociologijos samprata. Teisinė akultūracija ir teisinės sistemos evoliucija. Instrumentinio požiūrio į teisę kritika. Teisės sociologijos objektas, teisinių reiškinių sąvoka ir klasifikacija. Poteisiniai (infrajuridiniai) reiškiniai ir jų kategorijos. Vėberio analizė. Teisiškumo samprata ir teorijos. Teisinės sistemos sociologinis apibūdinimas. Teisinio konflikto tipologija. Teisės sociologijos ryšys su kitais mokslais. Socialinės tvarkos prigimties samprata. Marksistinė paradigma. Teisės sociologijos minties raida nuo Antikos iki Viduramžių. Infrajuridiniai reiškiniai. Teisinis individualizmas ir teisė korporacinėje visuomenėje. Teisės sociologijos minties raida viduramžiais ir naujausiais laikais. Teisinis pliuralizmas. "Teisės darbų" teorija (K. Lyvelynas). Parsono socialinio veikimo teorija. Teisės sociologijos šakos ir sritys. Teisinė profesijos samprata. Vakarų teisės socialinės minties raida viduramžiais ir naujausiais laikais. Moderniosios teisės ir socialinės kaitos ryšio samprata. Lietuvos teismų problemos. Markso ir Engelso teorija. Teismų ir teisėjų samprata. Paundo teorija (socialinis susitelkimas). Dokumentų ir teismų praktikos sociologinė analizė. Teisės socialinė paskirtis, samprata, funkcijos. Teismų efektyvus veikimas, socialinių įstatymų leidybos strategija. Autopoiesis teorija (N. Lumanas). Anketinė apklausa. Teisinė kultūra. Mikrosociologinis požiūris į teisę. Socialinės kontrolės samprata. Eksperimento metodai teisės sociologijoje. Ankstyvasis požiūris į teisę. Teisinė sąmonė. Funkcionalizmo paradigma. Socialinė pagalba teisėjams. Asmens socializacijos teisinė samprata. Teisinių konfliktų struktūra ir raida. Sociologijos pagalba teisėkūros subjektams. Normatyvinis pliuralizmas, normatyviniai reiškiniai, socialinis reguliavimas. Modernios valstybės ir modernios teisės santykis. Realistinė teisės mokykla, atstovai. Teisės socialinio veiksmingumo samprata. Sociologų ir teisėjų požiūris į teisę, skirtis. Prancūzų mokykla (klasicizmas ir pozityvizmas). Savaiminės tvarkos modelis. Teisės konflikto ir konflikto samprata. Vokiečių teisės doktrina, vokiečių klasikinė teisės sociologija. Įstatymo ir papročio santykis. Teisės ir prekių formų santykis, ryšys. Empirinis požiūris į teisę XIX amžiuje. Teisinės kultūros formavimas pilietinės visuomenės raidos kontekste. Įstatymo efektyvumo pagrindinės sąlygos. Teisės socialinis veikimas. Teisė į solidarumą. Prancūzų klasikinė teisės sociologija. Socialinės teisės samprata, prasmių sluoksniškumas. Socialinės teisės metodologijų paradigma. Neomarksistinė konfliktinė paradigma. Teisinių ir neteisinių dokumentų kiekybinė analizė. Formalusis teisės veiksmingumas, jo samprata. Teisės ir ideologijos represinės teisės mechanizmai (Marksizmas ir Neomarksizmas). Skandinavų mokykla. Policijos veiklos specifika, kultūros problemos. Teisinis individualizmas ir teisė korporacinėje visuomenėje. Kriminologų indėlis į teisės sociologiją (Ferri, Diurheimas). Teisės veiksmingumo sąlygos ir veiksmai. Galios ir teisės santykis Marksizme ir Neomarksizme. Monografinis stebėjimas (kiekybinis). Teisės socialinio veiksmingumo samprata ir lemiantys veiksmai. Marksistinis ir Neomarksistinis teisės ideologijos požiūris. Vėberis, socialinio veiksmo teorija. Teisės sociologijos statusas tarp mokslų. Teisingumo idėja, interpretacijos. Teisės socialinės funkcijos. Simbolinis interakcionalizmas, sąveika. Valstybės politikos veiksmingumas, jos padarinių samprata. Fenomenologija. Pažintinė teisės sociologijos funkcija. Teisinis pliuralizmas. Neomarksistinė paradigma. Deviacija, lygiai, formos, efektai. Etnometodologijos metodai. Teisėkūros sociologijos formos.
  Sociologija, špera(44 puslapiai)
  2007-12-01
 • Teisės sociologijos ryšiai su kitais mokslais

  Įvadas. Teisės sociologijos sąvoka ir esmė. Teisės sociologija ir kiti mokslai. Teisės sociologijos ryšiai su teisės teorija ir teise. Teisės sociologijos ryšiai su teisės filosofija. Teisės sociologija ir bendroji sociologija. Išvados.
  Sociologija, referatas(11 puslapių)
  2007-07-17
 • Televizija ir reklama

  Individualus tiriamasis darbas apie reklamas per televizija. Tyrimo tikslas – gauti patikimus duomenis apie tiriamą reiškinį ar procesą, šiuo atveju surinkti ir užfiksuoti duomenis apie rodomų reklamų skaičių per komercines televizijas bei per nacionalinę skirtingu paros metu – dieną ir vakare – ir palyginti juos. Metodas. Metodai. Stebėjimas. Stebėjimas nedalyvaujant. Pagrindinės sociologinio stebėjimo funkcijos. Reikalavimai stebėjimo metodui. Stebėjimo procedūros etapai. Metodo privalumai. Metodo trūkumai. Empirinis sociologinio tyrimo procesas ir tyrimo analizė. Išvados. Darbas iliustruotas grafikais.
  Sociologija, tyrimas(6 puslapiai)
  2007-09-25
 • Televizijos daroma įtaka vaikų ugdymui

  Įvadas. Darbo tikslas: Išsiaiškinti televizijos daromą įtaką vaikų ugdymui. Darbo uždaviniai. Darbo metodai. Darbo struktūra. Teoriniai televizijos sampratos aspektai. Televizijos sąvoka. Televizijos poveikis vaikų sveikatai. TV programų nauda vaikams. Pagrindinės poveikio formos – teoriniai modeliai. Televizijos daroma žala vaikams. Televizijos daromos įtakos vaikų ugdymui tyrimas. Tyrimo rezultatų analizė.
  Sociologija, tyrimas(10 puslapių)
  2009-03-03
 • Televizijos įtaka vaikui

  Įvadas. Faktai apie televiziją. Teigiama televizijos įtaka. Televizijos įtaka vaiko fizinei sveikatai. Televizijos poveikis vaiko socialiniam ir psichologiniam vystymuisi. "Senosios" ir dabartinės animacijos skirtumai. Psichologų patarimai, kaip apsaugoti vaiką nuo televizijos daromos žalos. Išvados.
  Sociologija, referatas(10 puslapių)
  2009-11-05
 • Televizijos poveikis vaiko socializacijai

  Įvadas. Veiksniai, veikiantys vaiką. Neigiama televizijos įtaka. Poveikis vaiko sveikatai. Kodėl vaikai žiūri televizorių. Televizijos teigiama įtaka. Vaiko apsauga. Išvados.
  Sociologija, referatas(11 puslapių)
  2007-09-11
 • Telšių miesto gyventojų požiūris į organų donorystę

  Įvadas. Tikslas - sužinoti ar Telšių miesto žmonės žino kas yra donorystė, ar jiems užtenka informacijos apie donorystę. Sąvokų paaiškinimas. "Donoro kortelės" išsiėmimas. Transplantacijos istorija. Tyrimo analizė. Išvados.
  Sociologija, tyrimas(10 puslapių)
  2009-01-16
 • Telšių rajono moksleivių gyvenančių daugiau kaip tris kilometrus nuo mokyklų vežiojimo analizė

  Įvadas. Telšių rajono administracijos švietimo skyrius. Operatyvinis Telšių švietimo skyriaus valdymas. Bendrojo lavinimo mokyklos Telšių rajone. Moksleivių gyvenančių daugiau kaip 3 kilometrai nuo mokyklos vežiojimas. Mokyklinių ir "geltonųjų" autobusiukų išlaikymas. "Geltonųjų" autobusiukų išlaidų struktūra. Mokyklinių autobusiukų išlaidų struktūra. "Geltonųjų" ir mokyklinių autobusiukų išlaikymo vidutinių išlaidų palyginimas. Naujojo "geltonojo" autobusiuko optimalaus maršruto sudarymas. Išvados ir pasiūlymai. Priedai.
  Sociologija, tyrimas(18 puslapių)
  2006-09-15
 • Terorizmas (12)

  Terorizmo apibrėžimas. Terorizmo tipologija. Tarptautinis terorizmas ir jo priežastys Globalizacija. Terorizmo grėsmės, kaip krizės valdymas ir kovos su terorizmu aspektai. Išvados.
  Sociologija, namų darbas(10 puslapių)
  2009-01-15
 • Tėvystė Lietuvoje ir Europos sąjungos šalyse

  Įvadas. Tėvystės atostogos. "Modernūs vyrai išsiplėtusioje Europoje: pažangių lyčių lygybės strategijų paieška". "Modernūs vyrai išsiplėtusioje Europoje II: šeimai palanki darbo aplinka". Išvados.
  Sociologija, referatas(9 puslapiai)
  2007-04-19
 • Tėvystės atostogos Lietuvoje

  Įvadas. Problema. Galimybe išeiti tėvystės atostogų Lietuvoje pasinaudojo vos 1 % vyrų. Tyrimo tikslas. Šiuo tyrimu siekiama išsiaiškinti vyrų požiūrį į galimybę išeiti tėvystės atostogų. Tyrimo objektas. Tyrimo uždaviniai. Hipotezės. Sąvokų operacionalizacija. Teorinė darbo dalis. Metodinė darbo dalis. Tyrimo rezultatų analizė. Išvados. Priedas (anketa).
  Sociologija, tyrimas(23 puslapiai)
  2010-03-16
 • Tėvų šeimos įtaka karjerai ir partnerystei

  Įvadas. Šeimos vaidmuo socializacijos procese. Socialinės demografinės situacijos apibūdinimas. Socializacijos veiksnių apibūdinimas. Šeima kaip socializacijos veiksnys. Tėvų šeimos įtaka karjerai ir partnerystei – empirinis tyrimas. Tyrimo organizavimas. Tėvų šeimos įtaka karjerai. Tėvų šeimos įtaka partnerystei. Išvados. Priedai (5).
  Sociologija, kursinis darbas(41 puslapis)
  2007-09-27
 • Th.W. Schultz "Investavimas į žmones. Gyventojų kokybės ekonomika"

  Sociologo Theodoro W. Schutzo knygos "Investavimas į žmones" analizė. Pagrindinės mintys sociologiniu požiūriu.
  Sociologija, namų darbas(4 puslapiai)
  2006-04-20
 • The Information Society

  Darbas anglų kalba apie informacinę visuomenę. The Information Society.
  Sociologija, referatas(6 puslapiai)
  2006-02-07
 • Tiriamasis darbas: balsavimas internetu

  Įvadas. Tyrimo metodinis pagrindas. Tyrimų rezultatai. Išvados. Priedas (1).
  Sociologija, tyrimas(16 puslapių)
  2007-09-26
 • Tiriamasis darbas: Paslaugų sferos darbuotojų požiūris į neblaivius klientus

  Įvadas. Neblaivių klientų lankymasis paslaugų sferos įstaigose. Kodėl neblaivūs klientai lankosi paslaugų sferos įstaigose? Kaip atpažinti neblaivų klientą? Kokios gali būti neblaivaus kliento apsilankymo įstaigoje pasekmės? Paslaugų sferos darbuotojų požiūrio į neblaivius klientus, tyrimas. Tyrimo charakteristika. Tyrimo duomenų analizė. Išvados.
  Sociologija, tyrimas(8 puslapiai)
  2006-10-16
 • Tyrimas: abiturientų socializacija

  Įvadas. Bendraklasių socializacija. Visuomenės, draugų, šeimos įtaka. Visuomenė. Bendraamžiai. Šeimos vaidmuo. Bendraklasių socializacijos tyrimas. Tyrimo metodika. Tyrimo rezultatų analizė. Tyrimo imtis. Aukštosios institucijos. Gyvenamoji vieta. Norima specialybė ir darbas. Aukštųjų institucijų pasirinkimo priežastys. Mokymosi būdai aukštojoje institucijoje ir mokykloje. Pirmoji sesija. Pinigai ir mokslas. Santykiai su bendrakursiais. Nauji draugai. Santykiai su dėstytojais. Namai. Darbas. Susitikimai su buvusiais klasės draugais. Buvusi mokykla. Apibendrinimas. Literatūra. Priedas.
  Sociologija, tyrimas(17 puslapių)
  2009-02-17
 • Tyrimas: jaunimo emigracija

  Įvadas. Tyrimo tikslas: ištirti, ką jaunimas ir dėstytojai galvoja apie emigraciją. Hipotezės. Teorinė dalis. Tyrimo techninė ataskaita. Tyrimo rezultatų analizė. Santrauka. Išvados ir rekomendacijos. Priedai: anketos (4 psl.).
  Sociologija, tyrimas(22 puslapiai)
  2009-06-10
 • Tyrimas: visuomenės požiūris į vaikų globos namus

  Įvadas. Tyrimo metodika. Rezultatų analizė. Išvados. Priedai (anketa, 2 psl.). Darbas iliustruotas grafikais.
  Sociologija, tyrimas(9 puslapiai)
  2009-04-21
 • Tyrimo anketa

  Verslininkų tyrimo "Verslo sąlygos, pasitikėjimas" anketa.
  Sociologija, tyrimas(13 puslapių)
  2005-12-07
Puslapyje rodyti po