Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Sociologija>Sociologijos referatai

Sociologijos referatai (438 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Socialinė kaita ir sveikata Lietuvoje

  Įvadas. Kas yra Sociologija? Sociologijos raida Lietuvoje. Sociologija medicinoje. P. Browno siūlomas metodas. Visuomenei aktualūs klausimai. Išvados.
  Sociologija, referatas(7 puslapiai)
  2008-06-09
 • Socialinė kontrolė

  Įvadas. Socialinės kontrolės tendencijos Lietuvoje ir pasaulyje. Fizinė prievarta – primityvios žmogaus prigimties įrodymas. Ekonominė kontrolė – efektingiausia. Uždarų grupių kontrolės mechanizmai – subtiliausi. Kultūrinė kontrolė - moralė, papročiai bei elgesio normos. Išvados.
  Sociologija, referatas(7 puslapiai)
  2006-04-20
 • Socialinė kontrolė (2)

  Santrauka. Socialinė kontrolė. Dėstymas. Pavyzdžiai. Socialinės kontrolės kaitos ir integravimosi prie daugumos pavyzdžiai. Socialinė kontrolė, kurios privalus laikytis. Socialinė kontrolė atskirų individų atžvilgiu. Socialinė kontrolė, taikoma neįgaliesiems.
  Sociologija, referatas(7 puslapiai)
  2006-11-22
 • Socialinė kontrolė (3)

  Įvadas. Socialinės kontrolės samprata. Socialinės kontrolės pavyzdžiai. Išvados.
  Sociologija, referatas(5 puslapiai)
  2007-04-13
 • Socialinė stratifikacija ir socialinė nelygybė

  Socialinė nelygybė. Socialinė stratifikacija. Socialinės stratifikacijos samprata. Stratifikacijos dimensijos. Stratifikacijos sistemos. Lytis. Lyčių stratifikacija ir jos ištakos. Lyčių nelygybė. Amžius. Amžiaus samprata. Gyvenimo ciklas. Svarbiausi gyvenimo etapai ir jų ypatumai.
  Sociologija, referatas(7 puslapiai)
  2006-05-03
 • Socialinė žmogaus koncepcija

  Žmogaus socialinė raida: Žmogus visuomenėje, Žmogaus socialinės raidos apibrėžimas, Žmogaus socialinės raidos koncepcija ir Lietuva. Asmenybės samprata: Asmenybės sampratos probleminis aspektas psichologijoje, Atskirų psichologinių asmenybės teorijų apžvalga, Hollando kodas, Žmonių prigimties realizavimas. Informacinė visuomenė. Išvados.
  Sociologija, referatas(22 puslapiai)
  2005-06-09
 • Socialinės atsakomybės ataskaita: AB "Pieno žvaigždės"

  Įvadas. Įmonės charakteristika. Įmonės daromas poveikis aplinkai. ĮSA vertinimas įmonėje "Pieno žvaigždės". ĮSA veiklos atlikimo rodiklių nustatymas įmonėje. Išvados.
  Sociologija, referatas(12 puslapių)
  2012-04-11
 • Socialinės atskirties veiksniai Lietuvoje

  Įvadas. Socialinės atskirties samprata. Socialinės atskirties grupės. Neįgaliųjų socialinė atskirtis. Pagyvenę žmonės kaip socialinė atskirtis. Socialinės atskirties veiksniai. Socialinės problemos ir socialinės atskirties veiksniai. Socialinės atskirties veiksniai darbo rinkoje. Išvados.
  Sociologija, referatas(12 puslapių)
  2011-05-09
 • Socialinės grupės

  Socialinės grupės samprata. Socialinių grupių skirstymas. Socialinių grupių sąveikavimas. Mūsų kasdieninė sąveika. Moterys kaip socialinė atskirtis.
  Sociologija, referatas(11 puslapių)
  2007-01-04
 • Socialinės grupės ir bendrijos, jų vaidmuo Lietuvoje

  Įžanga. Socialinės grupės ir bendrijos, jų vaidmuo Lietuvoje. Maža socialinė grupė – socialinės psichologinės organizacijos atspindys. Žmogus, kaip grupinė būtybė. Bendruomenė, jos vaidmuo Lietuvoje. Išvados. Priedai (anketos).
  Sociologija, referatas(15 puslapių)
  2006-11-29
 • Socialinės institucijos: religija

  Religijos apibrėžimas. Kas yra ir kas nėra religija. Religijų įvairovė. Religijos teorijos. Religinių organizacijų tipai. Lytis ir religija. Religija, sekuliarizacija ir socialinė kaita. Naujieji religiniai sąjūdžiai. Religinis fundamentalizmas.
  Sociologija, referatas(6 puslapiai)
  2009-04-07
 • Socialinės raidos tendencijos ir problemos: Rytų Europa ir Nepriklausomų valstybių sandrauga (NVS)

  Įvadas. Tikslas: Susipažinti su Rytų Europos ir NVS (Nepriklausomų valstybių sandraugos) raida, jos tendencijomis bei problemomis. Išsiaiškinti, kokie yra galimi ir būtini tų problemų sprendimo būdai. Socialinės problemos. Klimato pokyčiai. Švietimas. Ligos. Mityba. Rytų Europa ir NVS (Nepriklausomų valstybių sandrauga). Rytų Europa. NVS (Nepriklausomų valstybių sandraugos) šalys. Armėnija. Azerbaidžianas. Baltarusija. Gruzija. Kazachstanas. Kirgiztanas. Moldova. Rusija. Tadžikistanas. Turkmėnistanas. Ukraina. Uzbekistanas. Lietuvos pagalba besivystančioms šalims. Visuomenės pritarimas. Lietuvai keliami uždaviniai ir nauda. Jungtiniu tautų vystymo programa Lietuvoje. Plėtra ir pagalba. Narystė tarptautinėje plėtros organizacijoje. UNICEF. laikas padėti kitiems. Išvados.
  Sociologija, referatas(18 puslapių)
  2010-05-11
 • Socialinės reklamos poveikis visuomenei

  Įvadas. Darbo tikslas — surinkti, susisteminti literatūrą apie socialinės reklamos ypatumus Lietuvoje, rasti konkrečių pavyzdžių, iliustracijų, komentarų pateiktiems teiginiams. Socialinės reklamos poveikis visuomenei. Reklamos žinutė. Reklamos tekstas. Reklamos paveikslas. Neigiamos apeliacijos. Humoras. Originalumas. Kartojimas. Spalvos. Socialinės reklamos funkcijos. Skatinimas. Priminimas. Išvados.
  Sociologija, referatas(12 puslapių)
  2009-02-17
 • Socialiniai informatikos aspektai Kiduliuose

  Įvadas. Kidulių apylinkės bendruomenė. Kidulių Įsikūrimas, istorija. Švietimo sistema Kidulių bendruomenėje. Kidulių pagrindinė mokykla. Mokyklos misija. Mokyklos tikslai ir uždaviniai. Mokyklos etosas ir vertybės. Socialinė – kultūrinė veikla Kiduliuose. Kas tai yra "Bendruomenė", "Teritorinė bendruomenė"? Socialinė sistema ir bendruomenė. Teritorinės B įtaka žmonių socializacijai. Socializacija apima tris aspektus. Teritorinė bendruomenė(TB) kaip mikrosociumas. Teritorinės bendruomenės ir vietos savivaldos. Bendruomenės funkcijos. Apibendrinimas. Išvados. Priedai (1).
  Sociologija, referatas(16 puslapių)
  2006-10-31
 • Socialiniai institutai. Šeima, jos istorinis vystymasis, funkcijos

  Socialinis institutas. Šeima ir santuoka Europos istorijoje. Šeima įvairiose visuomenėse. Šeimos vystymosi priežastys. Šeima ir santuoka ateityje. Šeimos funkcijos. Šeimos funkcijų kaita per paskutinius 200 metų. Šeimyninio gyvenimo problemos. Alternatyvios šeimos formos.
  Sociologija, referatas(6 puslapiai)
  2008-01-21
 • Socialiniai narkomanijos jaunimo tarpe aspektai

  Įvadas. Kas yra narkotikai. Skirstymas. Paauglių narkomanija: mitas ar realybė? Apie narkotikus. Alkoholis. Amfetaminas. Ecstasy. Hašišas. Heroinas. Kanapės. Kofeinas, dopingas, džefas. Kokainas. Krekas. LSD. Marihuana. Nikotinas. Patarimai tėvams. Narkomanų žargonas. Išvados. Anketa.
  Sociologija, referatas(31 puslapis)
  2006-05-29
 • Socialiniai santykiai (2)

  Įvadas. Kas yra Sociologija? Socializacija. Socialiniai santykiai. Statistiniai tyrimai. Išvados.
  Sociologija, referatas(8 puslapiai)
  2007-12-17
 • Socialiniai vaidmenys ir statusas

  Įvadas. Socialiniai vaidmenys. Socialinių vaidmenų samprata. Socialinių vaidmenų specifika. Socialinių vaidmenų stadijos ir kaita. Socialinių vaidmenų atlikimas. Socialiniai konfliktai. Statusas. Statuso samprata. Mokinių statusas klasėje. Veiksniai lemiantys mokinio statusą klasėje. Statuso palaikymo mechanizmai. Išvados.
  Sociologija, referatas(17 puslapių)
  2008-12-22
 • Socialinio gyvenimo ypatybės Mažojoje Lietuvoje

  Įvadas. Mažosios Lietuvos gyventojai. Mažosios Lietuvos formavimasis. Prūsijos kunigaikštystė. Prūsijos karalystė. Mažosios Lietuvos kultūra. Mažoji Lietuva XIX a. Mažosios Lietuvos kultūros istorijos paveldas. Mokyklų steigimas Mažojoje Lietuvoje. Išvados.
  Sociologija, referatas(17 puslapių)
  2008-01-01
 • Socialinio konflikto teorija

  Įvadas. Konfliktas. Konflikto samprata. Požiūriai į konfliktą. Konfliktų klasifikacija. Konflikto kilimo priežastys. Konfliktų tipai. Socialinio konflikto teorija. Socialinio konflikto teorijos atsiradimas. Esminiai socialinio konflikto teorijos bruožai. Žymiausi socialinio konflikto teorijos atstovai. Išvados. Sutrumpinimai.
  Sociologija, referatas(20 puslapių)
  2008-02-27
Puslapyje rodyti po