Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Sociologija>Sociologijos referatai

Sociologijos referatai (438 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Viešoji retorika: reklama. Visuomenės požiūris į reklamą

  Reklama. Naujos informacijos technologijos. Reklama ir vaikai. Vaikų požiūris į reklamą. Apklausos rezultatai. Išvados. Darbas iliustruotas grafikais ir paveikslėliais.
  Sociologija, referatas(9 puslapiai)
  2005-12-02
 • Vyro viešumas ir moters privatumas

  Pirma dalis. Viešumo ir privatumo vaizdiniai vakarų politinėse teorijose. Graikai ir politikos gimimas. I skyrius. Viešumo ir privatumo vaizdiniai vakarų politinėse teorijose. Dieviškasis Platonas, nuleistas ant žemės. Vyro politika, moters privatizavimas: Aristotelis. II skyrius. Krikščioniškas iššūkis, politikos atsakas: ankstyvoji krikščionybė iki Machiavelio. Krikščioniškoji revoliucija: Aristotelis aukštyn kojom. Šv. Augustinas: dangiškos valstybės pilietis. Šv. Tomas Akvinietis: naujasis pasauliečių šventumas. Lutheris: privatus pamaldumas, galios politika. Machiavelio ėjimas. III skyrius. Pašventinta ir pajungta politika: patriarchalizmas ir liberalizmo tradicija. Filmeris ir patriarchalinė tradicija. Hobbesas, Locke’as ir liberalizmo tradicija. Devynioliktojo amžiaus liberalizmo sūnūs: Jeremy Benthamas ir Johnas Stuartas Millis. IV skyrius. Politika ir socialiniai pokyčiai: Rousseau, Hegelis ir Marxas apie viešumą ir privatumą. Jeanas-Jacques’as Rousseau: dorybingos šeimos ir teisingos valstybės. G.W. Hegelis: savimonę turintys subjektai ir viešasis ir privatusis tapatumas. Karlas Marxas: rūšinė būtybė ir politikos galas. Antra dalis. Šiuolaikiniai viešumo ir privatumo vaizdiniai: kritinė moterų ir politikos teorija. Feminizmo politikos paieškos. Radikalusis feminizmas" "Tai, kas asmeniška, yra politiška". Liberalusis feminizmas: kodėl moteris negali būti pranašesnė už vyrą? Kritinė moterų politikos teorija: viešumo ir privatumo rekonstravimas. Politinis diskursas ir kodėl jis kelia nepasitikėjimą. Viešumo ir privatumo rekonstravimas.
  Sociologija, referatas(12 puslapių)
  2006-04-12
 • Virtualūs nusikaltimai nusikaltimų globalizacijos kontekste

  Globalizacija. Globalizacijos pasekmės. Virtualūs nusikaltimai. Virtualių nusikaltimų prevencija.
  Sociologija, referatas(9 puslapiai)
  2006-05-14
 • Visuomenė ir asmenybė. Individo prisitaikymo visuomenėje galimybės ir problemos

  Įvadas. Visuomenė ir asmenybė pagal struktūrinio funkcionalizmo teoriją. Konflikto reikšmė visuomenės gyvenime. Individo savęs pateikimas kasdieniniame gyvenime. Išvados.
  Sociologija, referatas(11 puslapių)
  2012-04-24
 • Visuomenė ir žmogus

  Įžanga. Visuomenė ir žmogus. Individas ir vaidmuo. Laisvės fenomenas. Išvados.
  Sociologija, referatas(7 puslapiai)
  2007-06-13
 • Visuomenės institucijos

  Žmogus, jo prigimtis ir veiklos galimybės. Visuomenė, valstybė, kultūra. Socialinės sistemos ir jų kaitos prielaidos. Visuomeninio gyvenimo ypatumai.
  Sociologija, referatas(5 puslapiai)
  2005-09-17
 • What is the role of religion in society?

  Anglų kalbos referatas. Religijos vaidmuo visuomenėje. Introduction. Research aim. Research problem. Methodology. What is religion? World religions. Religion and society. Religion and economics. Conclusions.
  Sociologija, referatas(6 puslapiai)
  2006-10-25
 • XVII amžiaus II pusės Vilniaus miesto valdančiojo elito gyvenimo būdas

  Įvadas. Gyvenamasis būstas. Tarpusavio santykiai. Proginė literatūra. Bendravimas su miestiečiais ir bajorais. Religija. Ceremonijos. Šeimynos. Transporto priemonės. Drabužiai. Brangenybės, meno kūriniai. Išvados.
  Sociologija, referatas(12 puslapių)
  2006-02-22
 • Žalingų įpročių prevencija

  Ką laikome žalingais įpročiais. Alkoholis ir jo savybės. Kelias į alkoholizmą. Kaip išsaugoti negeriančiuosius. Tabakas. Kodėl rūkoma. Kas skatina pradėti rūkyti. Rūkymo poveikis organizmui. Kaip užkirsti kelią rūkimui. Narkotikai. Hašišas. Opijus. Heroinas. Kas yra narkomanija. Narkomanijos priežastys. Narkomanijos prevencija. Įvadas.
  Sociologija, referatas(10 puslapių)
  2007-10-08
 • Žiniasklaida ir komunikacija

  Įvadas. Komunikacijos samprata ir reikšmė. Žiniasklaidos samprata ir funkcijos socialiniame kontekste. Vaizdinė žiniasklaida – televizija ir kinas (filmai vaizdo juostose ir kompaktinėse plokštelėse). Televizijos ir kino filmų poveikis. Spausdinta žiniasklaida: knygos ir žurnalai. Knygų ir žurnalų įtaka vaikų raidai. Dialoginė ir daugialypė įranga. Kompiuteriai ir internetas. Vaizdo ir kompiuteriniai žaidimai. Mobilieji telefonai. Garsinės medijos: muzika. Išvados.
  Sociologija, referatas(16 puslapių)
  2011-09-26
 • Žiniasklaida ir nusikaltimai

  Įvadas. Nusikaltimų pateikimas žiniasklaidoje. Visuomenės poreikiai. Žurnalistų požiūris. Žiniasklaida ir korupcija. Korupcijos aktualumas. 2005 metų Lietuvos korupcijos žemėlapis. Žiniasklaidos vaidmuo kovoje su korupcija. Išvados.
  Sociologija, referatas(11 puslapių)
  2006-05-14
 • Žiniasklaida ir nusikaltimai: nepilnamečių nusikalstamumo aspektas

  Įvadas. Žiniasklaidos įtaka ir vieta kriminaliniame kontekste. Aplinkybės, sąlygojančios nepilnamečio asmenybės formavimąsi. Žiniasklaidos smurto įtaka jaunimui. Išvados.
  Sociologija, referatas(11 puslapių)
  2006-05-14
 • Žinių visuomenės kūrimo Lietuvoje procesas, problemos ir perspektyvos

  Darbo tikslas – susipažinti ir paanalizuoti žinių visuomenės kūrimo Lietuvoje procesą, atskleisti pagrindines problemas ir perspektyvas. Žinių visuomenės kūrimo Lietuvoje teisiniai pagrindai. Pasiekimai kuriant žinių visuomenę Lietuvoje. Veiklos finansavimas. Investicijos. Mokestinės lengvatos. 2005 metais pasiekti rezultatai nagrinėjamoje srityje. Išvados.
  Sociologija, referatas(11 puslapių)
  2006-05-19
 • Žmogaus raidos poveikis aplinkai, sukeltos problemos ir jų sprendimo būdai

  Įvadas. Žmogaus poveikio aplinkai istorinė raida. Žmonių skaičiaus augimo, gamtos išteklių naudojimo ir aplinkos teršimo sąveika. Darnaus vystymosi link. Pagrindinės aplinkos problemos ir jų sprendimo būdai.
  Sociologija, referatas(11 puslapių)
  2006-12-05
 • Žmogaus socialinė raida (3)

  Žmogaus socialinės raidos samprata. Žmogaus socialinės raidos tyrimas. Gyvenimo lygio problema. Gyventojų sveikatos problema. Moterys visuomenėje. Žmogaus socialinė raida tiriant nusikalstamumo problemą. Žmogaus socialinė raida ekonomikos atžvilgiu. Žmogaus socialinė raida mokesčių atžvilgiu. Žmogaus socialinė raida sprendžiant užimtumo problemą. Socialinės apsaugos problemos. Žmogaus socialinės raidos įvertinimas. Įvadas. Išvados.
  Sociologija, referatas(11 puslapių)
  2008-02-11
 • Žmogus socialinių santykių sistemoje (2)

  Įvadas. Socialinių santykių raida. Pagrindiniai pirmykštės visuomenės bruožai. Pagrindiniai klasinės visuomenės bruožai. Žmogaus visuomeniškumo teorijos esmė. Teisingumo ir neteisingumo sąvokos (pagal Aristotelį). Teisingumo ir dorybės santykis. Teisingumas ir lygybė. Konfliktai ir neteisingumas. Žmogaus ir visuomenės santykių prieštaringumas. Susvetimėjimas. Išvados.
  Sociologija, referatas(10 puslapių)
  2007-12-14
 • Žmonių baimės

  Įvadas. Žmonių baimės. Baimių kilmė. Ataskaita. Respondentų charakteristika. Tyrimų rezultatų analizė. Išvados. Rekomendacijos. Santrauka. Priedas (anketa).
  Sociologija, referatas(21 puslapis)
  2009-03-20
 • Žvilgsnis į informacinę visuomenę anapus technologijų ir prieigos prie jų. Socialinė atskirtis

  Informacinės visuomenės diskursas Lietuvoje. Žinių visuomenė – besimokanti visuomenė. "E. Europos" iniciatyvos įgyvendinimo Lietuvoje nacionalinis kontekstas. Socialiniai pokyčiai informacinėje visuomenėje: socialinė atskirtis. Socialinės atskirties bruožai informacinėje visuomenėje. Darbo ir darbo santykių pobūdžio pokyčiai. Socialinė atskirtis ir mokyklos nelankymas. Bendruomenės informacinėje visuomenėje: probleminis regionas. Pagrindinės probleminės vietovės gyventojų apklausos išvados.
  Sociologija, referatas(8 puslapiai)
  2005-11-09
Puslapyje rodyti po