Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Sociologija>Sociologijos tyrimai

Sociologijos tyrimai (185 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Gyvenimo lygio vertinimas: miesto ir kaimo gyvenimo lygio skirtumai

  Sociologijos praktinė užduotis. Įvadas. Tikslas: Išsiaiškinti miesto ir kaimo gyvenimo lygį ir jo vertinimą. Gyvenimo lygio vertinimas. Gyvenimo lygis mieste ir kaime. Skurdas. Gyvenimo lygio gerinimo priemonės kaime. Tyrimo metodas – anketa. Tyrimo rezultatai. Išvados. Priedai (Anketa).
  Sociologija, tyrimas(17 puslapių)
  2009-12-01
 • Gotų gyvenimo būdas ir mąstysena

  Įvadas. Tyrimo programa. Anketa. Tyrimo objektas. Tyrimo dalykas. Tyrimo tikslas. Anketa. Techninė ataskaita. Rezultatų analizė. Išvados.
  Sociologija, tyrimas(17 puslapių)
  2010-03-22
 • Gotų subkultūros pasaulėžiūra ir jos atspindys žiniasklaidoje

  Įžanga. Problema. Kuo skiriasi gotų pasaulėžiūra nuo žiniasklaidoje pateiktų duomenų apie šią subkultūrą? Uždaviniai. Hipotezės. Metodas. Tiriamoji atranka. Kokybinė turinio analizė. Gotų subkultūros pasaulėžiūra ir jos atspindys žiniasklaidoje. Duomenys apie tyrimo objektą. Žiniasklaidos formuojama visuomenės nuomonė apie gotų subkultūrą. Žiniasklaidos reakcija į išvaizdą. Žiniasklaidos reakcija į elgesį. Žiniasklaidos reakcija į vertybes. Gotų subkultūros pasaulėžiūra. Gotų išvaizda pagal gotus. Gotų elgesys pagal gotus. Gotų vertybės pagal gotus. Išvados.
  Sociologija, tyrimas(5 puslapiai)
  2008-03-22
 • Grožio kultas visuomenėje

  Įvadas. Teorinė dalis. Empirinė dalis. Tyrimas: kas įtakoja žmones darytis plastines operacijas? Tyrimas: grožis – dalis gyvenimo sėkmės. Projekto išvados.
  Sociologija, tyrimas(31 puslapis)
  2006-01-16
 • Idealaus vyro ir idealios moters samprata

  Įvadas. Tikslas - nustatyti 7-9 klasių mokinių idealios moters ir vyro sampratas. Teorinė dalis. Diagramų analizė. Klausimas "Bendraujant su žmogumi man svarbiausia". Klausimas "Ideali moteris turėtų būti". Klausimas "Idealus vyras turėtų būti". Klausimas "Moteris, kuria žaviuosi labiausiai" Klausimas "Vyras, kuriuo žaviuosi labiausiai". Klausimas "Idealios moters išvaizda turėtų būti". Klausimas "Idealaus vyro išvaizda turėtų būti". Klausimas "Idealios moters charakteris". Klausimas "Idealaus vyro charakteris". Išvados.
  Sociologija, tyrimas(14 puslapių)
  2009-05-29
 • Imigracijos raida Lietuvoje

  Tiriamasis darbas: Imigracijos raida Lietuvoje. Įvadas. Darbo tikslas: išanalizuoti imigracijos procesus Lietuvoje laiko perspektyvoje. Darbo uždaviniai. Tiriamoji terpė. Etninės grupės. Etninės mažumos. Lietuvos etninė sudėtis. Lietuvos etninių grupių kategorijos. Lietuvos etninės sudėties kitimo prognozės. Integracijos procesas. Akultūracinė strategija. Akultūracijos procesas. Lietuvos etninių grupių padėtis. Išvados.
  Sociologija, tyrimas(10 puslapių)
  2009-07-09
 • Įmonės tyrimo analizė: langų gamyba UAB "Fauga"

  Įvadas. UAB "Fauga" produkcijos vartotojų nuomonės tyrimas. Tyrimo tema. Tikslas: Išsiaiškinti vartotojų nuomonę pasirenkant UAB "Fauga" gaminamą produkciją. Uždaviniai. Hipotezės. Problemos apibrėžimas. Tyrimo strategija. Tyrimo planas. Duomenų rinkimas. Duomenų analizė. Išvados. Priedai (anketa).
  Sociologija, tyrimas(11 puslapių)
  2008-12-16
 • Inovacijos įmonėje

  Įvadas. Temos aktualumas. Temos problema. Tikslas. Uždaviniai. Objektas. Tyrimo metodai. Hipotezė. Teorinė literatūros analizė. Sąvokos.
  Sociologija, tyrimas(7 puslapiai)
  2006-04-06
 • Internetas šiuolaikiniame pasaulyje

  Viešosios nuomonės tyrimai. Tema: internetas šiuolaikiniame pasaulyje. Tyrimo tikslas. Kokia yra interneto svarba šiuolaikiniame pasaulyje. Kam asmenims reikalingas internetas. Išsiaiškinti, ar žmonėms bręstant, keičiasi jų požiūris į internetą. Imties apibūdinimas. Tyrimo laikas. Tyrimo vieta. Tiriama populiacija. Klausimynas: amžius, lytis, gyvenamoji vieta, išsilavinimas, Kiek laiko per dieną vidutiniškai praleidžiate naršydami internete?, Kur daugiausia naudojatės internetu?, Ar turite internetą namuose?, Įvertinkite interneto reikalingumą 10 balų skalėje, Ką daugiausia veikiate internete?, Kelerių metų pradėjote naudotis internetu?, Kaip manote, ar ateityje internetas pakeis knygas?. Apklausos rezultatai. Pradinė kintamųjų analizė. Darbas iliustruotas grafikais.
  Sociologija, tyrimas(19 puslapių)
  2008-03-18
 • Internetinės pažintys

  Įvadas. Uždaviniai. Tyrimo metodika. Tyrimo metodai ir tiriamieji. Anketa. Rezultatų analizė. Grafikai.
  Sociologija, tyrimas(19 puslapių)
  2007-10-12
 • Internetinių pažinčių svetainių vartotojai Vilniuje

  Įvadas. Bendroji dalis. Tyrimo tikslas – ištirti apklaustųjų požiūrį į internetines pažinčių svetaines bei nustatyti priežastis, dėl kurių jie dažniau renkasi virtualų bendravimą nei bendravimą realiame gyvenime. Tyrimo uždaviniai. Tyrimo hipotezės. Tyrimo objektas. Anketa. Diagramos ir jų aptarimai. Išvados. Skyrelis "Aš kaltas".
  Sociologija, tyrimas(19 puslapių)
  2011-03-29
 • Interneto naudojimosi pastovumo tyrimas

  Įvadas. Kompiuterinių tinklų apžvalga. Interneto naudojimosi pastovumo tyrimas. Pristatymas. Eiga. Anketa. Išvados.
  Sociologija, tyrimas(7 puslapiai)
  2006-11-07
 • Interneto poveikis skirtingo amžiaus žmonėms

  Įvadas. Tyrimo rezultatai. Ar dažnai naudojatės internetu. Kokiais tikslais naudojatės internetu. Ar informacija internete yra patikima. Neigiamos informacijos samprata internete. Ar neigiama informacija internete daro jums įtaką. Ar neigiama informacija internete daro įtaką kitiems žmonėms. Kurią grupę labiausiai veikia neigiama informacija internete. Išvados. Priedai (2). Darbas iliustruotas grafikais.
  Sociologija, tyrimas(13 puslapių)
  2008-01-14
 • Jaunimo bendruomenės uždarumo problema

  Jaunimo bendruomenių tyrimo projektas. Projekto vykdytojai. Projekto trukmė. Projekto objektas. Veiklos kryptys bei formos. Projekto įgyvendinimo vieta ir trukmė. Projekto tikslas. Uždaviniai. Problema. Skirtumai nuo kitų šioje srityje vykdomų programų. Projektinės veiklos turinys. Projekto veiklos aprašymas. Numatomi programos rezultatai. Programos biudžetas.
  Sociologija, tyrimas(7 puslapiai)
  2005-11-21
 • Jaunimo emigracijos tyrimas

  Problemos aprašymas. Problemos pagrindimas. Problemos tyrimo nauda. Darbo tikslas. Tyrimo uždaviniai. Metodo pasirinkimo pagrindimas. Teorijos analizuojančios emigraciją. Hipotezės. Imties tūrio skaičiavimas. Sąvokų operacionalizacija. Anketos "jaunimo emigracijos tyrimas" sudarymas. Anketų rezultatai. Duomenų analizė. Išvados. Priedas (anketa).
  Sociologija, tyrimas(18 puslapių)
  2006-04-26
 • Jaunimo nusikalstamumas

  Įvadas. Rūšys. Tyrimo tikslas: išsiaiškinti tai ar sutampa jaunimo ir suaugusiųjų nuomonės apie tai kokios priežastys lemia jaunimo nusikalstamumą bei kokios prevencinės priemonės padėtų kovoti su nusikalstamumu. Tyrimo uždaviniai. Tyrimo hipotezė. Suaugusiųjų ir jaunimo nusikalstamumo priežastys ir prevencinės priemonės sutampa. Tyrimo metodai. Respondentai. Išvados.
  Sociologija, tyrimas(8 puslapiai)
  2010-09-21
 • Jaunimo požiūris į narkomaniją ir jos prevenciją

  Įvadas. Tyrimo duomenų analizė. Mokinių požiūris į narkotikus ir narkotinių medžiagų vartojimo priežastis. Narkotikų vartojimo priežastys. Respondentų atsakymai ar jų draugai vartoja narkotikus. Mokinių atsakymai ar jie yra bandę narkotikų. Mokinių atsakymai kur galima įsigyti narkotines medžiagas. Bendrosios tendencijos apie narkotinių medžiagų vartojimą. Mokinių požiūris į narkomanijos prevenciją. Mokinių vertinimas ar jiems trūksta žinių apie narkotikus. Iš kur mokiniai gauna informaciją apie narkotikų žalą. Kas turėtų kalbėtis su jaunimu apie narkotikus. Nuostatos į prevencinę veiklą. Prevencinės veiklos nauda. Ar organizuojant renginius prieš narkomaniją, atsižvelgiama į mokinių norus ir pageidavimus. Respondentų nuomonė ar reikia tikrinti moksleivių asmeninius daiktus, kad nebūtų įnešami į mokyklą narkotikai. Mokinių vertinimas ar jie pritaria moksleivių testavimui (šlapimo tyrimui) dėl narkotinių medžiagų vartojimo. Mokinių požiūris į tai, ką turi daryti tėvai, kad kuo anksčiau sužinotų, kad jų vaikas vartoja narkotikus. Išvados. Priedai (anketa).
  Sociologija, tyrimas(18 puslapių)
  2011-06-03
 • Jauno didmiesčio gyventojo savęs įprasminimas per vartojimą

  Įvadas. Darbo tikslas: išnagrinėti vartojimo kaip gyvenimo stiliaus ir identiteto formavimo aspektą, remiantis ekonominės antropologijos teorijomis ir tyrimo rezultatais. Tyrimo lauko pristatymas. Tyrimo objektas. Tyrimo analizė. Apsipirkinėjimas, kaip meilė išraiškai. Apsipirkinėjimas - savęs gydimas. Poreikis. Identiteto kūrimas per vartojimą. Išvados. Priedas (1 psl.).
  Sociologija, tyrimas(10 puslapių)
  2010-06-02
 • Jaunų specialistų nedarbas ir jų plitimo priežastis

  Įvadas. Tikslas – Teoriškai išanalizuoti ir empiriškai pagrįsti jaunų specialistų nedarbo priežastis. Tyrimo teorinė dalis. Tyrimo metodika ir metodologija. Tyrimo empirinė dalis. Tyrimo rezultatai ir jų interpretavimas. Išvados.
  Sociologija, tyrimas(14 puslapių)
  2011-04-27
 • Jaunų žmonių emigracijos priežastys

  Įvadas. Emigracija teoriniu aspektu. Tyrimo metodika. Tyrimo rezultatai. Tyrimo imties charakteristika. Respondentų nuostatos emigracijos klausimu. Respondentų patirtis užsienyje . Išvados.
  Sociologija, tyrimas(13 puslapių)
  2007-06-04
Puslapyje rodyti po