Išplėstinė paieška
 
 
Pradžia>Sociologija

Sociologija (1111 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Interviu tyrimo metodas

  Interviu. Tiriamojo interviu bruožai. Interviu panaudojimo problemos.
  Sociologija, referatas(6 puslapiai)
  2006-11-07
 • Interviu. Metodo privalumai ir trūkumai

  Interviu. Interviuotojo darbas. Praktiniai interviavimo aspektai. Inteviu respondentai. Interviu valdymas. Klaidos interviu metu. Interviu rūšys ir funkcijos. Interviu metodo pranašumai. Interviu metodo trūkumai. Ekspertinė apklausa. Ekspertinės apklausos formos. Galimos ekspertinio interviu klaidos. Sociometrinė apklausa. Sociometrinės apklausos etapai. Struktūruoti interviu. Nestruktūruoti interviu.
  Sociologija, referatas(9 puslapiai)
  2007-05-24
 • Ispanijos įvaizdžio analizė

  Ispanija: Lietuvos kelionių organizatorių kuriamo šalies įvaizdžio ir keliautojų susidaryto įvaizdžio lyginamoji analizė. Įvadas. Darbo tikslai. Ištirti, ar turizmo agentūrų kuriamas Ispanijos įvaizdis atspindi tikrovę: ar turistai paneigia, ar patvirtina agentūrų kuriamą šalies įvaizdį. Uždaviniai. Darbo metodika. Lietuvos kelionių agentūrų organizuojamų kelionių į Ispaniją tipai. Turizmo agentūrų siūlomos destinacijos. Keliautojų dažniausiai pasirenkamos destinacijos. Kelionių agentūrų kuriamas bendras Ispanijos įvaizdis. Turistų bendri pastebėjimai apie Ispaniją. Kanarų salos (Tenerifė, Gran Kanarija). Maljorka. Tossa de Mar. Granada. Sevilija. Barselona. Madridas. Neigiami keliautojų atsiliepimai. Išvados.
  Sociologija, analizė(6 puslapiai)
  2008-04-29
 • Išankstinė tyrimo objekto sisteminė analizė

  Respondento darbinė veikla kaip socialinių pokyčių šaltinis. Socialinio mobilumo faktoriai. Papildomi faktoriai - mediko - demografinės charakteristikos. Gyventojų senėjimas - demografinio perėjimo išdava. Dėl ko jaudinasi senstančios visuomenės? Lietuvos gyventojų retrospektyva. Lietuvos gyventojų senatvės lygis kitų šalių patyrimo kontekste.
  Sociologija, referatas(16 puslapių)
  2005-09-30
 • Ištuokos, jų priežastys ir aspektai

  Ištuokų priežastys. Šio reiškinio aspektai. Ištuokos pagal buvusiųjų sutuoktinių amžių ir buvusios santuokos trukmę. Šeimoje augančių vaikų įtaka. Ištuokos chronologiniu aspektu. Ištuokų santykis užsienio šalyse.
  Sociologija, rašinys(3 puslapiai)
  2006-05-18
 • Įtikinanti reklamos jėga

  Įvadas. Reklamos samprata. Pagrindinės reklamos priemonės ir jų panaudojimo kryptys. Socialinis suvokimas. Kaip išvengti socialinio suvokimo klaidų? Reklaminių siužetų analizė. Reklamoje naudojamos priemonės dėmesiui paveikti. Reklamoje naudojamos priemonės klientų nuostatoms paveikti. Reklaminiuose siužetuose dalyvaujantys asmenys. Vizualinis prekių pristatymas. Emocijos. Išvados.
  Sociologija, analizė(8 puslapiai)
  2007-11-14
 • J. Kuznecovienė "Prievarta religinėse sektose: vizijos ir realybė"

  Jolantos Kuznecovienės straipsnio "Prievarta religinėse sektose: vizijos ir realybė" recenzija.
  Sociologija, recenzija(3 puslapiai)
  2007-12-04
 • J. Ortega y Gassetas "Masių sukilimas" (2)

  Jose Ortegos y Gasseto knygos "Masių sukilimas" analizė-interpretacija. Teiginių pritaikymas šių dienų visuomenėje.
  Sociologija, esė(4 puslapiai)
  2007-03-26
 • J. Ortega y Gassetas "Masių sukilimas" (3)

  Jose Ortegos y Gassetos kūrinio "Masių sukilimas" ištraukų analizė. Įvadas. Išvados.
  Sociologija, analizė(5 puslapiai)
  2008-11-13
 • Jacko Balkino evoliucionistinis požiūris į ideologijas

  Įvadas. Pirmojoje darbo dalyje aptarta R. Dawkinso memo samprata ir J. Balkino kultūrinių programų idėja. Antroji darbo dalis skirta šios teorijos pateikimui ir analizei. R. Dawkinso memo samprata ir J. Balkino kultūrinių programų samprata. J. Balkino ideologijos teorija. Išvados.
  Sociologija, referatas(8 puslapiai)
  2009-02-05
 • Jaunimo bendruomenės uždarumo problema

  Jaunimo bendruomenių tyrimo projektas. Projekto vykdytojai. Projekto trukmė. Projekto objektas. Veiklos kryptys bei formos. Projekto įgyvendinimo vieta ir trukmė. Projekto tikslas. Uždaviniai. Problema. Skirtumai nuo kitų šioje srityje vykdomų programų. Projektinės veiklos turinys. Projekto veiklos aprašymas. Numatomi programos rezultatai. Programos biudžetas.
  Sociologija, tyrimas(7 puslapiai)
  2005-11-21
 • Jaunimo emigracijos tyrimas

  Problemos aprašymas. Problemos pagrindimas. Problemos tyrimo nauda. Darbo tikslas. Tyrimo uždaviniai. Metodo pasirinkimo pagrindimas. Teorijos analizuojančios emigraciją. Hipotezės. Imties tūrio skaičiavimas. Sąvokų operacionalizacija. Anketos "jaunimo emigracijos tyrimas" sudarymas. Anketų rezultatai. Duomenų analizė. Išvados. Priedas (anketa).
  Sociologija, tyrimas(18 puslapių)
  2006-04-26
 • Jaunimo integracijos į darbo rinką problemos

  Įvadas. Mokymosi prieinamumas. Aukštojo ir profesinio mokslo prieinamumas. Dabartinė aukštojo mokslo finansavimo padėtis Lietuvoje. Lietuvos aukštosios ir aukštesniosios mokyklos. Jaunimo nedarbo didėjimas 1997- 2005 metais. Profesinio pasirengimo ir darbo rinkos poreikio atitikimas. Miesto ir kaimo užimti gyventojai pagal išsilavinimą. Jaunimo integracijos į darbo rinką problemos. Jaunimo integracijos į darbo rinką proceso ypatumai. Nepakankama mokymosi motyvacija ir bendrojo išsilavinimo stoka. Jaunimo integracijos į darbo rinką sprendimo būdai. Jaunimo nedarbas. Tyrimo rezultatų aptarimas. Išvados. Priedas (1).
  Sociologija, kursinis darbas(44 puslapiai)
  2007-04-11
 • Jaunimo migracijos į užsienį priežastys

  Įvadas. Jaunimo migracija į užsienį. Tyrimo eiga ir rezultatai. Anketinės apklausos metu gautų duomenų analizė. Struktūrizuoto interviu vykdymo metu gautų duomenų analizė. Išvados. Priedas (1). Darbas iliustruotas lentelėmis ir diagramomis.
  Sociologija, kursinis darbas(20 puslapių)
  2008-01-03
 • Jaunimo nedarbas Lietuvoje

  Įvadas. Jaunimo problemos susijusios su nedarbu. Jaunimo nuomonė dėl darbo paieškos. Jaunimo integracijos į darbo rinką proceso ypatumai. Jaunimo integracijos į darbo rinką priemonių sistema. Aktyvių darbo rinkos politikos priemonių tobulinimas. Išvados. Anketa.
  Sociologija, referatas(11 puslapių)
  2006-03-27
 • Jaunimo nuomonė apie santuoką

  Tyrimo instrumentarijus. Probleminė situacija. Tyrimo objektas ir dalykas. Tyrimo tikslas ir uždaviniai. Sąvokų interpretacija. Teorinė sąvokų interpretacija. Išankstinė (preliminari) sisteminė tyrimo objekto analizė. Struktūrinė objekto analizė. Genetinė objekto analizė. Hipotezės. Tyrimo vienetų atranka.
  Sociologija, namų darbas(11 puslapių)
  2008-02-07
 • Jaunimo nusikalstamumas

  Įvadas. Rūšys. Tyrimo tikslas: išsiaiškinti tai ar sutampa jaunimo ir suaugusiųjų nuomonės apie tai kokios priežastys lemia jaunimo nusikalstamumą bei kokios prevencinės priemonės padėtų kovoti su nusikalstamumu. Tyrimo uždaviniai. Tyrimo hipotezė. Suaugusiųjų ir jaunimo nusikalstamumo priežastys ir prevencinės priemonės sutampa. Tyrimo metodai. Respondentai. Išvados.
  Sociologija, tyrimas(8 puslapiai)
  2010-09-21
 • Jaunimo požiūrio į šeimą ir santuoką ypatumai

  Įvadas. Tikslas. Uždaviniai. Hipotezės. Pagrindinių sąvokų konceptualizacija ir interpretacija. Operacionalizacija. Tikslinė grupė. Tyrimo metodas. Tyrimo dizainas. Imties dydis. Anketa.
  Sociologija, namų darbas(5 puslapiai)
  2006-06-15
 • Jaunimo požiūris į narkomaniją ir jos prevenciją

  Įvadas. Tyrimo duomenų analizė. Mokinių požiūris į narkotikus ir narkotinių medžiagų vartojimo priežastis. Narkotikų vartojimo priežastys. Respondentų atsakymai ar jų draugai vartoja narkotikus. Mokinių atsakymai ar jie yra bandę narkotikų. Mokinių atsakymai kur galima įsigyti narkotines medžiagas. Bendrosios tendencijos apie narkotinių medžiagų vartojimą. Mokinių požiūris į narkomanijos prevenciją. Mokinių vertinimas ar jiems trūksta žinių apie narkotikus. Iš kur mokiniai gauna informaciją apie narkotikų žalą. Kas turėtų kalbėtis su jaunimu apie narkotikus. Nuostatos į prevencinę veiklą. Prevencinės veiklos nauda. Ar organizuojant renginius prieš narkomaniją, atsižvelgiama į mokinių norus ir pageidavimus. Respondentų nuomonė ar reikia tikrinti moksleivių asmeninius daiktus, kad nebūtų įnešami į mokyklą narkotikai. Mokinių vertinimas ar jie pritaria moksleivių testavimui (šlapimo tyrimui) dėl narkotinių medžiagų vartojimo. Mokinių požiūris į tai, ką turi daryti tėvai, kad kuo anksčiau sužinotų, kad jų vaikas vartoja narkotikus. Išvados. Priedai (anketa).
  Sociologija, tyrimas(18 puslapių)
  2011-06-03
 • Jaunimo požiūris į vedybas

  Įvadas. Santuoka. Vestuvės. Vedybinio prisiderinimo klausimai/problemos. Anketa. Duomenų analizė. Socialinė – demografinė charakteristika. Išvados. Pasiūlymai.
  Sociologija, referatas(16 puslapių)
  2006-11-25
Puslapyje rodyti po