Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Sociologija

Sociologija (1111 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Migracija (2)

  Įvadas. Emigraciją įtakojantys veiksniai. Statistiniai duomenys apie emigrantus. Su kokiomis problemomis susiduria žmonės išvykę svetur. Kliūtis - kalba. Reikalauja darbo patirties. Išsiskyrimas su šeima. Emigracijos padariniai. Siūlomi problemos sprendimo būdai. Išvados.
  Sociologija, referatas(7 puslapiai)
  2006-09-26
 • Migracija (5)

  Įvadas. Migracijos procesų raida ir tendencijos. Tarptautinė migracija Lietuvoje. Migracija dėl darbo. Išvada. Anketos tyrimas.
  Sociologija, referatas(10 puslapių)
  2007-03-19
 • Migracija (6)

  Įvadas. Lietuvos gyventojų migracija. Nelegali migracija ir migrantų tranzitas per Lietuvą. Nelegali migracija Lietuvoje (absoliučiais skaičiais). Migracijos priežastys. Migracijos pasekmės. "Protų nutekėjimo" problema ir jos sprendimo galimybės. Išvados.
  Sociologija, referatas(11 puslapių)
  2007-04-18
 • Migracija (8)

  PowerPoint pristatymas. Migracija. Migracija skirstoma. Emigracija. Imigracija. Migracijos priežastys. Migrantų skaičius. Migrantų pasiskirstymas pasaulyje (2000 m. duomenys). Daugiausia migrantų yra (2000 m. duomenys). Migracija Lietuvoje. Imigracija Lietuvoje. Pabėgėliai ir prieglobsčio prašytojai. Emigracija iš Lietuvos.
  Sociologija, pristatymas(19 skaidrių)
  2007-06-18
 • Migracija: ištakos ir šiuolaikinės tendencijos

  Įvadas. Migracijos ištakos. Migracijos procesą įtakojantys faktoriai, bei migracijos. Skurdas ir socialinė atskirtis, kaip socialiniai veiksniai, įtakojantys migraciją. Migracijos veiksnys - migracijos politika. Pabėgėliai. Lietuvos, Latvijos ir Estijos migracijos politikos kontūrai. Tarptautinės migracijos vystymosi Lietuvoje istorinė apžvalga. Išvados.
  Sociologija, kursinis darbas(16 puslapių)
  2007-07-04
 • Migracijos raiška Lietuvoje

  Įvadas. Teorija. Ilgalaikė migracija. Bendros tendencijos. Išvykimo šalys, bendruomenės. Perspektyvos. Nereguliari migracija ir trumpalaikės išvykos į užsienį. Nereguliarios migracijos mastas. Migracijos priežastys. Migracija dėl darbo. "Protų nutekėjimas". Nelegali migracija. Migrantų tranzitas per Lietuvą. Nelegali migracija iš Lietuvos. Migracijos padariniai ir perspektyvos Lietuvoje. Tyrimas, jo rezultatai. Tyrimo metodika. Tyrimo analizė.
  Sociologija, kursinis darbas(15 puslapių)
  2005-09-06
 • Migracijos raiška Lietuvoje (2)

  MTP praktinis darbas. Įvadas. Teoriniai migracijos raiškos aspektai. Migracijos samprata. Migracijos rūšys. Migracijos veiksnių analizė. Migracijos teorijos tarptautinių emigracijos mastų Lietuvoje analizė. Tarptautinės migracijos mastai Lietuvoje. Emigracijos išvykimo šalys. Emigraciją Lietuvoje skatinantys veiksniai. Emigracijos pasekmės Lietuvai. Išvados. Priedai (1).
  Sociologija, referatas(24 puslapiai)
  2011-10-13
 • Mirties bausmė (2)

  Darbo objektas: mirties bausmė. Tyrimo dalykas: nuomonių apie mirties bausmę pasiskirstymas Interneto forumuose. Tyrimo tikslas: sužinoti, koks žmonių požiūris apie mirties bausmę pateikiamas Interneto forumuose.
  Sociologija, namų darbas(5 puslapiai)
  2005-10-10
 • Mirties bausmė (3)

  Įvadas. Tyrimo problema. Tyrimo tikslas. Tyrimo uždaviniai. Tyrimo hipotezė. Tyrimo objektas. Tyrimo metodai. Tyrimo rezultatai. Išvados.
  Sociologija, tyrimas(5 puslapiai)
  2006-10-20
 • Mirties bausmė ir jos vieta bausmių sistemoje

  Mirties bausmė ir jos vieta bausmių sistemoje. Mirties bausmė ir kiti teisėti gyvybės atėmimo būdai. Mirties bausmės argumentai už ir prieš. Mirties bausmės alternatyvos problema. Laisvės atėmimas iki gyvos galvos. Interviu tarp žurnalisto ir budelio . Išvados.
  Sociologija, referatas(9 puslapiai)
  2006-05-17
 • Mirties sociologija: mirties kultūra ir jos kaita Vakarų visuomenėse

  Pagrindinės sąvokos. Mirties ir mirimo sociologija bei tanatologija. Biologinė mirtis. Socialinė mirtis. Mirties socialinės priežastys. Mirties suvokimas. Mirimo stadijos. Mirties socialinės funkcijos. Požiūrių į mirtį kaita yra susijusi su šiais veiksniais. Mirtingumas. Mirtingumo koeficientas. Naujagimių mirtingumo koeficientas. Mirtingumo veiksniai. Bendrasis mirimų koeficientas. Merdėti. Gedulas. Mirties tipai. Savižudybių tipai. Savižudybės socialinės rizikos. Klausimai ir užduotys.
  Sociologija, konspektas(7 puslapiai)
  2006-05-23
 • Mirusieji pagal amžiaus grupes ir mirties priežastis Lietuvoje 2005 metais

  Mirtingumas ir jo priežastys. Mirtingumas pagal amžiaus grupes.
  Sociologija, namų darbas(5 puslapiai)
  2007-04-04
 • Mitai apie asmenybę ir visuomenę

  Įvadas. Tyrimo tikslas: Atlikti anketinę apklausą ir išsiaiškinti respondentų nuomonę apie mitų paplitimą ir jų pavojingumą mūsų visuomenėje. Sociologijos mokslas. Sociologiniai tyrimai. Individas ir visuomenė. Anketinės apklausos gautų duomenų analizė. Elgesio mitų paplitimas. Elgesio mitų pavojingumas. Mitų apie Lietuvą paplitimas. Mitų apie Lietuvą pavojingumas. Mitų apie verslą paplitimas. Mitų apie verslą pavojingumas. Mitų apie valdžią paplitimas. Mitų apie valdžią pavojingumas. Mitų apie religiją paplitimas. Mitų apie religiją pavojingumas. Mitų apie sveikatos išsaugojimą paplitimas. Mitų, apie sveikatos išsaugojimą pavojingumas. Mitų paplitimas, apie gimtosios kalbos ir tautinės kultūros reikšmę. Mitų, apie gimtosios kalbos ir tautinės kultūros reikšmę pavojingumas. Mitų apie skirtingų kartų pažiūras paplitimas. Mitų apie skirtingų kartų pažiūras pavojingumas. Išvados. Priedai (2 psl.)
  Sociologija, kursinis darbas(22 puslapiai)
  2008-12-22
 • Mitai apie asmenybę ir visuomenę (2)

  Įvadas. Tyrimo tikslas. Ištirti, mitus apie asmenybę ir visuomenę. Mitai apie asmenybę ir visuomenę? Kas tie mitai? Asmenybė ir visuomenė. Nuostatos. Stereotipai. Vertybės ir vertybinės orientacijos. Žmonių nuomonės analizė. Tyrimo metodika ir organizavimas. Žmonių nuomonės apie mitus rezultatų analizė. Elgesio mitai. Mitai apie Lietuvą. Mitai apie verslą. Mitai apie valdžią. Mitai apie religiją. Mitai apie sveikatos išsaugojimą. Mitai apie skirtingų kartų pažiūras. Išvados.
  Sociologija, tyrimas(26 puslapiai)
  2010-09-03
 • Mobiliųjų telefonų pasirinkimo tyrimas

  Įvadas. Mobiliųjų telefonų istorija. Kaip veikia mobilieji telefonai? Mobiliųjų telefonų įsigijimo būdai. Anketos rezultatų analizė. Išvados.
  Sociologija, tyrimas(10 puslapių)
  2007-06-04
 • Mobilusis telefonas, kuris tapo mūsų kasdieninio gyvenimo dalimi

  Įvadas. Objektas. Tyrimo hipotezė. Darbo tikslas. Uždaviniai. Tyrimų metodai ir procedūros. Tiriamųjų kontingentas. Mobiliųjų telefonų įtaka vaikų sveikatai. Mobiliųjų telefonų populiarumas vaikų tarpe. Telefonų skleidžiamos elektromagnetinės bangos. Išvados.
  Sociologija, tyrimas(7 puslapiai)
  2007-09-27
 • Modernioji visuomenė

  Korporacinių veikėjų atsakomybė. Fizinių asmenų atsakingi veiksmai. Socialinė korporacijos atsakomybės kilmė. Vidiniai pokyčiai ir korporacijos atsakomybė. Kas yra socialinė atsakomybė. Kas sudaro korporacijos "vidų". Pokyčiai valdymo struktūroje: atstovavimas darbuotojams. Pokyčiai valdymo struktūroje: atstovavimas išoriniams interesams. Vidiniai korporacijos pokyčiai, apimantys atstovų paskatas. Socialiai atsakingos investicijos. Mokesčių įstatymai ir socialinės normos. Išsisukinėjimo problemos ir korporacijos atsakomybė. Korporacijos atsakomybė: apibendrinimas. Kokia korporacijos sąvoka geriausia fiziniams asmenims. Naujos kartos naujoje socialinėje struktūroje Šeimos ir korporacijos konfliktas. Pajamų paskirstymas vaikams naujoje socialinėje struktūroje. Naujosios socialinės struktūros pasekmės socialiniam kapitalui. Empirinės socialinio kapitalo, skirto jaunuoliams, stygiaus pasekmės. Tiesioginis dviejų socialinių struktūrų poveikis naujajai kartai. Visuminis asmuo prieš struktūrą, kurią sudaro vaidmenų segmentai. Pirmapradžių korporacinių veikėjų interesai dėl vaikų. Tikslingų korporacinių veikėjų interesai dėl vaikų. Interesų, su kuriais susiduria vaikai ir jaunuoliai, pusiausvyra. Interesų konfliktai dėl vaikų auginimo. Kultūrų konfliktas ir laisvės bei lygybės problemos. Šeimos interesai, kitų interesai ir išorinių poveikių problemos. Sociologijos santykis su socialiniais veiksmais naujojoje socialinėje struktūroje.
  Sociologija, konspektas(6 puslapiai)
  2008-11-21
 • Moderniosios organizacijų teorijos

  PowerPoint pristatymas. Organizacijos pasaulyje. Moderniosios organizacijų teorijos (pagal R. Ginevičių). Šiuolaikinės organizacijų valdymo teorijos. Neoklasikinės teorijos. Evoliucionavimo mokykla. Mokslinių sprendimo teorija. Sprendimų logikos teorija. Šiuolaikinės teorijos. Pozicionavimo mokykla. Išteklių teorija. Organizacijų ekologijos teorija. Organizacijos ekologijos subsistema suvokiama kaip. Institucinė mokykla. Žodynas.
  Sociologija, pristatymas(16 skaidrių)
  2007-12-18
 • Mokymosi galimybės visiems: nuo pradinuko iki pensininko

  Įvadas. Mokymosi visą gyvenimą samprata. Mokymosi visą gyvenimą lygis Lietuvoje ir Europoje. Galimybė mokytis visą gyvenimą regione - problema? Galimi problemos sprendimo būdai ir rekomendacijos. Išvados.
  Sociologija, namų darbas(8 puslapiai)
  2010-06-15
 • Mokymosi visą gyvenimą memorandumo idėjų raiška

  Įvadas. Pirmoji tezė. Trečioji tezė. Šeštoji tezė. Išvados.
  Sociologija, analizė(6 puslapiai)
  2006-11-17
Puslapyje rodyti po