Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Sociologija

Sociologija (1111 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Mokinio adaptacija naujoje klasėje

  Įžanga. Tyrimo objektas – Uteno Dauniškio vidurinės mokyklos 11 klasės moksleiviai. Tyrimo tikslas – ištirti moksleivių prisitaikymo būdus naujoje klasėje ar mokykloje, bei išryškinti mokinio santykį su bendrojo lavinimo mokykla. Šio tikslo siekiame teorinėje dalyje pagrindžiant minėto santykio bei prisitaikymo būdų nustatymo kriterijus, o antroje dalyje – juos išryškinant atliktais empiriniais tyrimais. Teorinė tyrimo dalis. Adaptacijos samprata. Gyvenimas mokykloje. Kas yra sėkminga besimokančiųjų organizacija? Moksleivio adaptacija naujoje klasėje ar mokykloje, jos eiga, trukmė ir ypatumai. Empirinė tyrimo dalis. Apklausos rezultatų analizė. Adaptacijos mokykloje analizė. Išvados.
  Sociologija, tyrimas(26 puslapiai)
  2010-10-18
 • Mokinių požiūris į mokyklinę aprangą

  Įvadas. Darbo pagrindinis tikslas – sužinoti vaikų nuomonę apie mokyklinę aprangą, ar ji turėtų būti privaloma, ar ne. Požiūris į uniformas sovietmečio laikotarpiu ir dabar. Sovietmečių uniformų mados ir tendencijos. Uniformos dėvimos dabar. Nostalgija. Mokyklinės uniformos įvaizdis. Įvaizdžio dalis. Kompromisai. Argumentai už ir prieš. Gimnazijos nuostatos uniformų atžvilgiu. Jei uniforma neprivaloma. Uniformos, kaip savitas mokyklos veido bruožas. Uniformų mugės. Tėvų nuomonės. Mokyklinių uniformų siuvėjai. Uniformų kainos. Gimnazistų uniformų dėvėjimo taisyklės. Bendros nuostatos. Anketa. Mokinių požiūris į mokyklinę aprangą.
  Sociologija, tyrimas(12 puslapių)
  2009-12-23
 • Moksleivių požiūris į narkotikų vartojimą

  Įvadas. Narkomanija kaip deviantinis elgesys. Deviacijos supratimas. Deviacijos tipologizavimas. Deviacijos funkcijos. Deviacijos pasekmes. Deviacijos priežasčių aiškinimai. Deviacija kaip procesas. Deviacija. Nusikalstamumas ir socialinė kontrolė. Narkomanijos priežastys. Biologinės (genetinės) priežastys. Psichologinės priežastys. Socialinės priežastys. Šeimos įtaka. Draugų įtaka ir kitos priežastys. Pasekmės. Narkotikų sukeliamos pasekmės žmogaus sveikatai. Asmens priklausomo nuo narkotikų įtaka kitiems žmonėms. Socialinės pasekmės. Faktai apie narkotikų vartojimą. Narkotikų vartojimo prevencija. Prevencijos programos. Moksleivių narkotinių medžiagų vartojimo ir prevencinio ugdymo pagal amžių ypatumai. Narkotikų prevencijos integravimas į ugdymo dalykus. Narkotikų plitimo keliai. Empirinė dalis. Išvados. Priedai (11).
  Sociologija, kursinis darbas(36 puslapiai)
  2006-12-07
 • Mokslinio diskurso problema

  Įvadas. Diskurso samprata. Diskursų klasifikacija. Mokslo kalba ir diskursas. Išvados.
  Sociologija, referatas(8 puslapiai)
  2007-04-27
 • Mokslinio straipsnio pristatymas: Planinė lyčių atranka ir lyčių pusiausvyra

  E. Dahl, M. Beutel, B. Brosing, S. Grussner, Y. Stobel-Richter, R.R. Tinneberg, E. Brahler mokslinio straipsnio-tyrimo "Social sex selection and balance of sexes: Empirical evidence from Germany, the UK and US" (Planinė lyčių atranka ir lyčių pusiausvyra: empirinis tyrimas Vokietijoje, Jungtinėje Karalystėje ir Jungtinėse Valstijose) pristatymas. Reziumė. Įvadas. Lyčių balanso klausimas. Metodai ir rezultatai. Diskusijai. Išvados. PowerPoint pristatymas (13 skaidrių).
  Sociologija, namų darbas(5 puslapiai)
  2009-10-16
 • Mokslinis tyrimas: rūkymas

  Įvadas. Rūkalius, rūkymas, cigaretė. Nikotinas. Derva, dūmai, kosėjimas. Priklausomybė, vėžys. Vėžys, plaučių vėžys. Gydymas. Tyrimas. Išvados, pasiūlymai.
  Sociologija, tyrimas(17 puslapių)
  2007-03-19
 • Mokslo globalizacija XXI amžiuje

  Įvadas. Nacionalinio mokslo esmė. Mokslo internacionalizacija XX amžiuje. Mokslas ir globalizacija. Mokslo globalizacijos esmė. Lietuvos tarptautinis bendradarbiavimas mokslo globalizacijoje.
  Sociologija, referatas(11 puslapių)
  2006-02-27
 • Mokslo samprata. Tyrimai

  Mokslo samprata. Mokslas. Tyrimo metodas. Mokslo prielaidos. Mokslo funkcijos. Mokslo klasifikacija. Kasdieninio pažinimo klaidos. Mokslinis tyrimas. Mokslinio tyrimo procesas ir jo struktūra. Indukcinė ir dedukcinė loginės sistemos. Socialinių tyrimų etika. Metodologija. Empirinis tyrimas. Tyrimo metodas. Hipotezė. Hipotezės gali būti. Formuluojant hipotezę reikia laikytis šių reikalavimų. Tyrimo principai. Temos pasirinkimas. Literatūros studijavimas. Pasiruošimas tyrimui. Tyrimo objektas. Tyrimo plano sudarymas. Kokybinių ir kiekybinių tyrimų samprata. Atvejo studija. Atvejo studijos tipai. Atvejo studijų charakteristikos. Atvejo studijos ir apibendrinimas. Etnografija. Pagrindiniai etnografinio požiūrio bruožai. Graunded teorija. Dokumentų analizės metodai. Analizės techniką sudaro šie veiksmai. Tyrimo metodai laiko trukmės atžvilgiu (edukologiniai). Edukologinių tyrimų metodai. Eksperimentas. Interviu. Ilgalaikių tyriimų privalumai ir trūkumai. Stebėjimas. Stebėjimas turi. Stebėjimo formos. Eksperimentas. Kvazieksperimentiniai tyrimai. Eksperimentinio tyrimo etapai. Eksperimentinė sistema. Apklausa: reikalavimai klausimams, klausimų paruošimo rekomendacijos, bendrieji anketos reikalavimai. Bendrieji anketos reikalavimai. Anketos klausimų rekomendacijos. Anketos klausimų skalės. Anketos / klausimų lapo patikrinimas. Sociometrinė apklausa. Testo procedūra. Neriboti ir riboti pasirinkimai. Sociometrinių pasirinkimų kriterijai.
  Sociologija, konspektas(15 puslapių)
  2006-10-29
 • Moters įvaizdis reklamoje

  Įvadas. Reklamos sąvoka, funkcijos, tikslai, įtaka visuomenei. Reklamos sistema, funkcijos, bruožai, tikslai. Neverbalinė reklama. Psichografija reklamoje. Reklamos auditorija. Moterų auditorija. Reklamos įtaka visuomenei. Moters įvaizdžiai reklamoje ir jų kaita. Įvaizdžio sąvoka. Santykis su stereotipu. Moters įvaizdžiai televizijos ir moteriškų žurnalų reklamose. Moters įvaizdžiai televizijos reklamose. Moters įvaizdžiai moteriškų žurnalų reklamose. Moters įvaizdžio kaita visuomenėje ir ją įtakojančios priežastys. Moters įvaizdžiai reklamoje. Seksualusis moters įvaizdis. Moters namų šeimininkės ir moters motinos įvaizdis reklamoje. Neutralus moters įvaizdis. Moters sportininkės įvaizdis. Moters verslininkės. Poros (vyro ir moters) įvaizdis. Išvados.
  Sociologija, kursinis darbas(32 puslapiai)
  2006-03-28
 • Moters įvaizdžio formavimas reklamoje. Lietuviško konteksto analizė

  Įžanga. Reklamos samprata. Moters įvaizdis reklamoje. Moters įvaizdis buitinėse reklamose. Autoironiškas, seksualus moters įvaizdis. Dalykiškos moters įvaizdis. Sportiškos moters įvaizdis. Moteris vyriško turinio reklamoje. Išvados.
  Sociologija, referatas(12 puslapių)
  2005-12-13
 • Moters padėtis visuomenėje ir šeimoje

  Įvadas. Moteris šiuolaikinėje visuomenėje. Susidarę stereotipai lyčių požiūriu. Moters vaidmuo šeimoje. Socialinė aplinka ir moters vaidmens formavimas. Prievarta prieš moteris šeimoje- visos visuomenės problema. Išvados.
  Sociologija, referatas(11 puslapių)
  2006-04-24
 • Moters vaidmuo rytų islamiškoje ir vakarų krikščioniškoje kultūrose

  Darbo užduotis - apibūdinti skirtumą tarp moters sampratos rytų ir vakarų kultūrose, tuos skirtumus palyginti. Lentelė: Moteris musulmoniškuose kraštuose, Moteris vakarų pasaulyje. Moters apibrėžimas. Moters savarankiškumas. Sutuoktinių skaičius. Smurtas prieš moterį. Apranga. Ateities perspektyva. Išvados. Pagrindiniai skirtumai. Pagrindiniai panašumai.
  Sociologija, namų darbas(5 puslapiai)
  2009-12-14
 • Moterų bedarbystė

  Įvadas. Nedarbo esmė. Nedarbo tipai. Natūralus nedarbo lygis. Trumpalaikis ir ilgalaikis nedarbas. Nedarbo priežastys. Nedarbo pasekmės. Ekonominės nedarbo pasekmės. Psichologinės nedarbo pasekmės. Socialinės nedarbo pasekmės. Nedarbo mažinimo priemonės. Didinančios darbo pasiūlą. Didinančios darbo paklausą. Nedarbas Lietuvoje. Statistiniai duomenys. Nedarbo ir užimtumo dinamika. Gyventojų nedarbas pagal lytį. Moterų nedarbo problema. Jaunimo nedarbo problema. Gyventojų nedarbo problemos kaime. Lietuvos darbo biržos veikla. Darbo galimybės Lietuvai įstojus į Europos sąjungą. Išvados. Priedas (2).
  Sociologija, kursinis darbas(44 puslapiai)
  2006-12-14
 • Moterų diskriminacija

  Įvadas. Darbo tikslas - įrodyti, jog Lietuvoje moterų interesai yra pažeidžiami. Lyčių diskriminacijos teisinė prevencija. Lygių galimybių teisinis reglamentavimas Lietuvoje. Lygių galimybių teisinis reglamentavimas Europos sąjungos (ES) mastu. Nevyriausybinių moterų organizacijų veikla Lietuvoje. Moterų interesų pažeidimas darbo rinkoje. Išvados. Išnašos.
  Sociologija, referatas(12 puslapių)
  2008-05-18
 • Moterų diskriminacija Lietuvos darbo rinkoje

  Įvadas. Darbo tikslas. Atskleisti šiuolaikinės moters padėtį Lietuvos darbo rinkoje. Teoriniai diskriminacijos darbo rinkoje aspektai. Diskriminacijos apibrėžimai. Diskriminavimo teorija. Moters padėties visuomenėje raida. Trumpa lietuvos moterų judėjimo istorija. Moterų diskriminacijos darbo rinkoje priežastys. Įstatymai, apibrėžiantys moters padėtį darbo rinkoje. Analitiniai diskriminacijos darbo rinkoje aspektai. Šeimos ir karjeros suderinamumo galimybės. Tradiciniai moterų vaidmenys. Dirbančių moterų vaidmuo šeimoje. Dirbančios, turinčios šeimą, Lietuvos moters padėtis Europos Sąjungos (ES) šalių kontekste. Kliūtys, su kuriomis susiduria ieškančios darbo moterys. Pagrindinės kliūtys. Išvados.
  Sociologija, kursinis darbas(31 puslapis)
  2009-12-17
 • Moterų diskriminacijos problema darbe

  PowerPoint pristatymas. Sąvokos. Įstatyminė bazė. Situacija (1). Situacija (2). Situacija (3). Situacija (4). Situacija (5). Situacija (6). Situacija (7). Pavyzdžiai (1). Pavyzdžiai (2). Pavyzdžiai (3). Lygiausi. Apibendrinimas ir išvados.
  Sociologija, pristatymas(15 skaidrių)
  2007-11-14
 • Moterų ir vyrų įsidarbinimo galimybės informacijos valdymo srityse

  Įvadas. Moteriškumo ir vyriškumo stereotipai visuomenėje. Vyrų ir moterų prigimtinis vaidmuo gyvenime. Lyčių charakterio savybės. Moterų ir vyrų išsilavinimo skirtumai. Darbų pasiskirstymas lyčių atžvilgiu. Moterų diskriminacija įėjimo į darbo rinką fazėje. Teisiniai reglamentai dėl lyčių lygybės darbo rinkoje. Diskriminuojantys darbo skelbimai. Kokybinis tyrimas "Lyčių diskriminacija darbo skelbimuose, paskelbtuose interneto svetainėse". Tyrimo tikslas. Uždaviniai. Pareigybių pavadinimo formulavimas. Pareigybės ir reikalaujamų charakterio savybių sąryšis. Išvados. Išnašos.
  Sociologija, kursinis darbas(11 puslapių)
  2008-05-08
 • Moterų ir vyrų karjeros galimybės darbe

  PowerPoint pristatymas. Tyrimo problema. Tyrimo objektas. Tyrimo dalykas. Tyrimo tikslas. Uždaviniai. Tyrimo metodika. Hipotezės. Lytis. Amžius. Išsimokslinimas. Užsiėmimas. Tinkamiausias amžiaus tarpsnis karjerai. Kam lengviau siekti profesinės karjeros? Darbų skirstymas į "moteriškus" ir "vyriškus". Gaunamas atlyginimas. Šeimoje daugiau uždirba. Kas už tą patį darbą uždirba daugiau? Kas dažniau užima aukštas pareigas? Kas dažniau patiria diskriminaciją darbe? Ar teko susidurti su diskriminacija darbe? Su kokia diskriminacija susidūrėte? Ar įmanoma suderinti šeimą ir karjerą? Įstatymas dėl tėvystės atostogų padidina moterų karjeros galimybes. Teikiamas prioritetas darbe. Ar profesinė karjera yra svarbus asmens socialinio statuso rodiklis? Išvados.
  Sociologija, pristatymas(26 skaidrės)
  2006-05-15
 • Moterų nusikaltimų socialiniai veiksniai

  Įvadas. Moterų nusikaltimų analizės teorinės prielaidos. Nusikalstamumas: samprata ir specifika. Nusikaltimas, kaip realiatyvi sąvoka. Nusikalstamumo ir konkrečių nusikalstamų veikų priežastys. Moterų įvykdomų nusikaltimų charakteristika ir ją aiškinančios teorijos. Moterų nusikalstamumo statistika Lietuvoje 1990-2007 metais. Moterų nusikalstamumą įtakojančių socialinių veiksnių analizė. Socialiniai veiksniai, turintys įtakos moterų nusikalstamumui. Teorijos, aiškinančios moterų padarytų nusikaltimų socialinius veiksnius. Anomijos teorijos. Nusikalstamumo priežasčių teorijos. Kontrolės teorijos. Feminizmo teorijos. Išvados.
  Sociologija, diplominis darbas(26 puslapiai)
  2011-08-22
 • Moterų padėtis darbe privačioje įmonėje

  PowerPoint pristatymas. Tiriamasis darbas. Tyrimo tikslas – atskleisti moterų, dirbančių privačioje lengvosios pramonės įmonėje, padėtį darbe. Tyrimo uždaviniai. Tyrimo objektas. Svarbiausi aspektai. Ar jaučiate diskriminaciją darbe. Mikroklimatas darbe. Ar amžius - kliūtis moteriai tobulėti profesinėje srityje. Ar pavyksta suderinti darbą su šeima. Ar tenkina darbo užmokestis. Kaip vertinate tai, jog moteris uždirba daugiau už vyrą. Išvados. Darbas iliustruotas grafikais.
  Sociologija, pristatymas(10 skaidrių)
  2007-12-27
Puslapyje rodyti po