Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Sociologija

Sociologija (1111 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Organizacijų sociologija (2)

  Organizacijos kaip tyrimo objektas. Organizacijų teorijos. Socialinės grupės. Organizacija kaip socialinė grupė. Šiuolaikinės organizacijos formos. Organizacijos kultūra. Komunikacija organizacijose. Organizaciniai konfliktai. Socialinė kontrolė organizacijose.
  Sociologija, špera(10 puslapių)
  2007-09-21
 • Organizacijų sociologija (3)

  Įvadas. Tikslas – pristatyti organizacijų sociologijos esmę. Plačiau aptarsime organizacijų sociologijos sampratą, socialinės organizacijos tikslus, japoniškąjį organizacijos modelį ir M. Weber požiūrį į biurokratiją ir organizacijoje atsirandančias problemas. Organizacijos samprata. Organizacijų sociologija. Socialinė organizacija. Socialinių organizacijų tipai. M. Weber idealios biurokratijos tipas. Biurokratija. Japoniškasis organizacijos modelis. Japoniškasis darbo užmokesčio modelis. Socialinėse organizacijose iškylančios problemos. Išvados. PowerPoint pristatymas (19 skaidrių).
  Sociologija, referatas(11 puslapių)
  2010-11-03
 • Organizacijų valdymo modeliai

  Įvadas. Organizacija. Organizacijų tipai. Organizacijų sistemos. Organizacijų valdymas. Organizacijų valdymo principai.
  Sociologija, referatas(7 puslapiai)
  2009-11-10
 • Organizacinė elgsena (9)

  Organizacinės elgsenos (OE) įvadinės sąvokos, teoriniai pagrindai. Individas organizacijoje. Motyvavimas kaip darbuotojų elgsenos formavimo pagrindas. Grupės organizacijoje. Komandų formavimas organizacijoje. Komunikacijos procesai organizacijoje. Vadovavimas ir valdžia organizacijoje. Sprendimų priėmimas organizacijoje. Organizaciniai pokyčiai ir jų valdymas. Konfliktų valdymo pagrindai ir derybos organizacijoje. Stresai organizacijoje ir jų valdymo metodai. Organizacijų struktūra, technologijos ir darbuotojų elgsena. Organizacijos kultūra ir etika.
  Sociologija, konspektas(55 puslapiai)
  2010-01-18
 • P. Bergeris "Sociologija"

  Atsakymai į klausimus savarankiškai išstudijavus P.Bergerio knygos "Sociologija" ištrauką. Pagrindiniai socialinės kontrolės būdai. Socialinių sąvokų paaiškinimas. Socialinis identitetas ir jo formavimasis. Pagrindiniai žinojimo sociologijos principai. Referentinės grupės teorijos pagrindiniai principai.
  Sociologija, namų darbas(5 puslapiai)
  2006-05-02
 • P. Bergeris "Sociologija" (2)

  Referatas pagal P. Bergerio knygą "Sociologija". Tikroji sociologija. Sociologas. Žmogaus ir visuomenės santykis.
  Sociologija, referatas(10 puslapių)
  2006-05-02
 • P. Bergeris "Sociologija" (3)

  Peterio Bergerio knygos "Sociologija" analizė. Sociologija – kaip individualus žaidimas. Sociologija kaip sąmoningumo forma. Priedas: kaita ir biografija (arba: kaip susikurti praeitį). Sociologinė perspektyva – žmogus visuomenėje. Sociologinė perspektyva – visuomenė žmoguje. Sociologinė perspektyva – visuomenė kaip drama. Priedas: sociologinis makiavelizmas ir etika (arba: kaip suderinti sąžinės skrupulus su apgaudinėjimu). Sociologija kaip humanistinė disciplina.
  Sociologija, analizė(9 puslapiai)
  2008-01-08
 • P.L. Berger, Th. Luckman "Socialinės tikrovės konstravimas"

  Peterio L. Bergerio ir Thomaso Luckmano knygos "Socialinis tikrovės konstravimas" skyriaus apie legitimaciją aptarimas. Simbolinių pasaulių ištakos. Konceptualiniai pasaulio palaikymo mechanizmai.
  Sociologija, namų darbas(4 puslapiai)
  2006-03-31
 • Paaugliai

  Jaunystės sąvoka. Paauglių subkultūrai būdingi tam tikri bendri komponentai. Paauglių santykiai su suaugusiais. Paauglių santykiai su bendraamžiais. Paauglių deviantiškumas. Paaugliai ir narkotikai. Paauglių suicidas.
  Sociologija, rašinys(5 puslapiai)
  2006-09-29
 • Paauglys ir jį supanti socialinė aplinka

  Įvadas. Paauglio charakteristika. Vertybių skalė. Autoriteto įtaka paauglio asmenybei. Paauglio tapatumas. Paauglio santykis su aplinka. Paauglys ir šeima. Paauglys ir mokykla. Paauglys ir bendraamžiai. Paauglys ir artimoji socialinė aplinka. Formalios ir neformalios grupuotės. Išvados. Priedai (2).
  Sociologija, kursinis darbas(20 puslapių)
  2006-11-06
 • Paauglių bendravimo kultūros aspektai

  Įvadas. Bendravimo kultūra. Bendravimo aspektai. Paauglių bendravimas. Išvados.
  Sociologija, referatas(8 puslapiai)
  2006-05-24
 • Paauglių kūno kultūros pamokų nelankymo, santykių su bendraamžiais ir mokytojo elgesio stiliaus sąsajos

  Santrauka. Įvadas. Anketa. Mokinių pamokų lankomumo tvarka lietuvos mokyklose. Kūno kultūros pamokų reikšmė mokykloje. Mokinių požiūris į fizinį aktyvumą. Sportuojančių ir nesportuojančių paauglių savęs vertinimo lygio ir patyčių sąsaja, dažnumas mokytojų požiūris į mokinių dorovinių vertybių ugdymą. Mokytojo pedagoginis meistriškumas. Tyrimo metodika ir organizavimas. Statistinis tyrimo duomenų̨apdorojimas. Tyrimo rezultatai ir jų analizė. Pamokų ne lankomumas ir sąsajos su santykiais su bendraklasiais. Sprendimų nelankyti pamokų analizė. Pamokų ne lankomumas ir sąsajos mokytojo elgesiu. Tyrimo rezultatų aptarimas. Išvados. Priedai (4).
  Sociologija, kursinis darbas(31 puslapis)
  2011-06-08
 • Paauglių narkomanijos problema

  Problemos mastas. Problemos priežastys ir pasekmės. Ideologija, sąlygojanti ir skatinanti problemą. Kas kenčia ir kas laimi. Problemos sprendimo galimybės.
  Sociologija, referatas(4 puslapiai)
  2005-09-07
 • Paauglių narkomanijos problema ir jos atspindys Lietuvos spaudoje

  Paauglių narkomanija Lietuvoje. Paauglių narkomanijos problema tyrimų duomenimis. Veiksniai, įtakojantys paauglių narkotikų vartojimą. Paauglių narkomanijos problema žiniasklaidoje. Paauglių narkomanijos tyrimas spaudoje. Nacionalinė spauda. Regioninė spauda. Medicininės spaudos tyrimas. Jaunimo spaudos tyrimas. Ekspertai. Prevencija. Prevencijos prieš narkomaniją ypatumai. Prevencijos vykdymas Lietuvoje. Išvados. Priedai.
  Sociologija, kursinis darbas(56 puslapiai)
  2005-12-07
 • Paauglių nuostatos apie prievartą

  Įvadas. Šio darbo tikslas – išsiaiškinti, kokios paauglių nuostatos į prievartą. Prievartos samprata. Paauglių nuostatos į prievartą formuojantys veiksmai. Šeima. Šeimos struktūra. Tėvų vertybinės nuostatos. Auklėjimo stilius. Asmenybiniai bruožai. Intelektas. Visuomenė. Apklausos analizė (25 klausimai). Darbas iliustruotas diagramomis.
  Sociologija, referatas(24 puslapiai)
  2009-06-30
 • Paauglių nusikalstamumo priežastys

  Darbo tikslas: Apžvelgti paauglių nusikalstamumo priežastis, ir jo prevenciją ugdant. Paauglių nusikalstamumas ir šeima. Grupės įtaka paaugliui. Pedagogų klaidos ugdant paauglį. Nusikalstamumo prevencija ugdant. Išvados.
  Sociologija, referatas(9 puslapiai)
  2005-10-25
 • Paauglių požiūris į konfliktą: Kauno A. Puškino vidurinė mokykla

  Įvadas. Tyrimo tikslas: nustatyti Kauno A. Puškino vidurinės mokyklos paauglių požiūrį į konfliktą. Tyrimo uždaviniai. Tyrimo eiga. Pagrindinės sąvokos. Konflikto samprata. Konfliktų klasifikacija. Konfliktų priežastys. Konfliktų sprendimų būdai. Kauno A. Puškino vidurinės mokyklos paauglių požiūris į konfliktą. Tyrimo metodika. 1 klausimas. 2 klausimas. 3 klausimas. 4 klausimas. 5 klausimas. 6 klausimas. 7 klausimas. 8 klausimas. Išvados. Anoniminė anketa.
  Sociologija, tyrimas(11 puslapių)
  2008-11-14
 • Paauglių požiūris į narkotines medžiagas

  Įvadas. Darbo tikslas: Išsiaiškinti paauglių požiūrį į narkotines medžiagas bei jų vartojimo individualiuosius veiksnius. Narkotinės medžiagos: samprata, poveikis. Žmogaus psichikai ir elgesiui. Paauglių narkomanija. Paauglystės apibūdinimas. Paauglių nelegalių narkotikų vartojimas. Paauglių narkotinių medžiagų vartojimo priežastys. Socialinės priežastys. Psichologinės priežastys. Biologinės priežastys. Rizikos ir apsauginiai veiksniai. Paauglių požiūrio į narkotines medžiagas ir jų vartojimo. Individualiųjų veiksnių sąsajos (empirinis tyrimas). Tyrimo metodologija ir rezultatų analizė 20 Narkomanijos prevencinė veikla ir jos reikšmė ugdant paauglius. Išvados. Rekomendacijos. Priedai (anketa).
  Sociologija, kursinis darbas(37 puslapiai)
  2009-09-14
 • Paauglių problematiškumas

  Socialinė gerovė. Socialinės paslaugos. Socialinė problema – paauglių maištas. Kaip ši problema apibrėžiama. Organizacijų ir įstaigų užsiimančiu šia problema funkcijos. Šeimos susijusios su šia problema. Išgirstos nuomonės ir jų apmąstymas. Pašnekovai ir jų problemos šia tema. Išvados.
  Sociologija, referatas(6 puslapiai)
  2005-11-02
 • Paauglių suicidinės tendencijos. Tendencijų priežastys

  Savižudybė. Savižudybė ir suicidinis elgesys. 11, 13 ir 15 metų berniukų suicidinių polinkių ir aukštos suicidinės rizikos dažnis 1994 ir 1998 metais. 11, 13 ir 15 metų mergaičių suicidinių polinkių ir aukštos suicidinės rizikos dažnis 1994 ir 1998 metais. Savižudybių priežastys. Patarimai. Kaip atpažinti savižudybės grėsmę? Kaip padėti į suicidinį elgesį linkusiam jaunuoliui? Kaip išvengti minčių apie savižudybę? Rekomendacijos.
  Sociologija, referatas(10 puslapių)
  2008-10-28
Puslapyje rodyti po