Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Sociologija

Sociologija (1111 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Demografija (2)

  Demografija. Miesto ir kaimo gyventojai. Demografinis senėjimas. Gyventojų senėjimas. Gyventojų senėjimas mieste ir kaime. 80 metų ir vyresni žmonės.
  Sociologija, konspektas(6 puslapiai)
  2006-10-02
 • Demografija (3)

  Įžanga. Demografija. Gyventojų skaičius ir jo kitimo tendencijos. Gyventojų dinamika. Sveikata ir ligos. Amžius ir senėjimas. Apibendrinimas.
  Sociologija, referatas(9 puslapiai)
  2009-02-04
 • Demografinė aplinka ir jos poveikis visuomenei bei įmonių veiklai

  Demografinė aplinka ir jos poveikis visuomenei bei įmonių veiklai. Įvadas. Demografinės aplinkos nagrinėjimas teoriniu požiūriu. V. Pranulio, F. Kotler ir T.S. Bronnikovos požiūriai demografinės aplinkos aspektu. Išvados.
  Sociologija, referatas(7 puslapiai)
  2005-02-24
 • Demografinė padėtis Lietuvoje

  Trumpai apžvelgiama demografinė padėtis Lietuvoje nuo 1990 metų. Įvadas. Demografiniai procesai. Gimstamumas ir reprodukcinės nuostatos. Vedybos: kintantis požiūris. Šeimos modelio pokyčiai. Skyrybos. Nepilnos šeimos. Jauna šeima. Demografinis senėjimas. Išvados.
  Sociologija, namų darbas(7 puslapiai)
  2008-07-22
 • Demografinė politika. Valstybės šeimos politika. Valstybės gyventojų užimtumo politika

  Įvadas. Demografinė politika. Natūralus gyventojų judėjimas. Senėjimas. Kitų demografinių rodiklių kaita. Priežastys. Valstybės šeimos politika. Šeimos politikos formavimosi socialinės, ekonominės prielaidos. Lietuvos šeimos politikos formavimo konceptualūs pagrindai. Tikslai. Valstybės gyventojų užimtumo politika. Lietuvos vykdoma užimtumo politika. Užimtumo ir nedarbo kitimo tendencijos, problemos. Pagrindiniai prioritetai, tikslai, uždaviniai ir priemonės. Gyventojų skaičiaus prognozavimas. Gyventojų skaičiaus prognozės Lietuvos statistikų akimis. Prieštaringos demografų prognozės. Ilgalaikė JT gyventojų skaičiaus prognozės. Išvados.
  Sociologija, referatas(13 puslapių)
  2007-03-20
 • Demografinė situacija Lietuvoje

  Įvadas. Demografija. Demografinė situacija Lietuvoje. Gimstamumo tendencijos. Mirtingumas. Natūralus prieaugis. Gyventojų skaičiaus dinamika. Gyventojų amžiaus struktūros pokyčiai. Migracijos tendencijų įvertinimas. Išvados.
  Sociologija, referatas(9 puslapiai)
  2007-03-15
 • Demografinės aplinkos pokyčių tendencijos pasaulyje ir Lietuvoje

  Įvadas. Tikslas – Susipažinti su demografinės aplinkos pokyčiais pasaulyje ir Lietuvoje. Demografinės aplinkos pokyčių tendencijos pasaulyje. Gyventojų skaičiaus kitimo tendencijos. Gyventojų amžiaus struktūros pokyčiai. Demografinės aplinkos pokyčiai Lietuvoje. Demografinės charakteristikos Lietuvoje. Lietuvos demografinė statistika. Išvados. Priedai (3).
  Sociologija, referatas(11 puslapių)
  2010-06-11
 • Demografinės politikos priemonės, jų įtaka gyventojų skaičiui skirtingose pasaulio valstybėse

  Įvadas. Demografinės politikos priemonės. Gimstamumo ir natūraliojo gyventojų prieaugio skatinimas. Gimstamumo ir natūraliojo prieaugio ribojimas. Padėtis Lietuvoje. Išvados.
  Sociologija, referatas(10 puslapių)
  2007-06-25
 • Demografiniai iššūkiai ir politikos atsakas

  Įvadas. Diskusijų gyventojų ir raidos klausimais raida. Pasaulio ir Europos pokyčių panorama. Gyventojų ir visuomenės raidos iššūkiai. Tarptautinės konferencijos gyventojų ir raidos klausimais veiksmų programos įgyvendinimas: pasiekimai ir iššūkiai. Gimstamumas ir motinystė žemo gimstamumo šalyse: padėties gerinimas. Sergamumas, mirtingumas ir reprodukcinė sveikata: sunkumai perėjimo (besivystančiose) šalyse. Tarptautinė migracija: valdymo ir integracijos propagavimas. Tarptautinio bendradarbiavimo propagavimas ir plėtra.
  Sociologija, referatas(29 puslapiai)
  2007-01-03
 • Demografinių procesų pokyčiai Lietuvoje

  Įvadas. Kaimo gyventojų skaičiaus sudėties ir struktūros pokyčiai. Gyventojų skaičius. Gyventojų sudėtis ir struktūra. Gyventojų sudėtis pagal lytį. Gyventojų amžiaus sudėtis ir struktūra. Natūrali gyventojų kaita ir migracijos permainos. Natūrali gyventojų kaita. Gimstamumas. Mirtingumas ir vidutinė būsimo gyvenimo trukmė. Santuokos: kintantis požiūris. Ištuokos. Migracija. Kaimo gyventojų skaičiaus, sudėties, natūralios kaitos ir migracijos perspektyvos. Išvados. Priedai (8).
  Sociologija, diplominis darbas(41 puslapis)
  2007-05-15
 • Deviacija (2)

  PowerPoint pristatymas. Deviacijos komponentai. Deviacijos tipai. Deviacijos funkcijos. Sociologinės nusikalstamumo ir deviacijos teorijos. Funkcionalizmo teorijos. Nusikaltimas ir anomija. Subkultūrų aiškinimai. Interakcionizmo teorijos. Išmoktoji deviacija. Etikečių klijavimo teorija. Konfliktų teorija. Kontrolės teorijos. Deviantinį elgesį lemiantys veiksniai. Deviaciniai reiškiniai visuomenėje.
  Sociologija, pristatymas(16 skaidrių)
  2008-03-05
 • Deviacija ir socialinė kontrolė

  Įvadas. Socialinės deviacijos samprata. Deviacijos apibrėžimas. Deviacijos funkcijos ir pasekmės. Deviacijos tipai. Deviacijos priežasčių aiškinimas. Pagrindiniai deviaciniai reiškiniai visuomenėje. Socialinės kontrolės samprata. Socialinės kontrolės būdai. Socialinės normos. Socialinės sankcijos. Savikontrolė. Išvados.
  Sociologija, referatas(15 puslapių)
  2011-11-28
 • Deviacija: tipai ir mitai

  Įvadas. Deviacijos funkcijos ir pasekmės. Deviacija pagal E. Durkheimą. Simbolinės sąveikos ir socialinės kontrolės teorijos. Deviacijos tipai. Išvados.
  Sociologija, referatas(8 puslapiai)
  2011-06-07
 • Deviacijos ir nusikalstamumo aiškinimai

  Įvadas. Darbo tikslas – atskleisti deviantinio ir nusikalstamo elgesio ypatumus, funkcijas ir pasekmes bei aptarti socialinę kontrolę, reguliuojančią žmonių elgesį visuomenėje. Deviacijos fenomenas. Deviacijos aiškinimas. Deviacijos tipologizavimas. Deviacijos funkcijos. Deviacijos pasekmės. Deviacija kaip procesas ir jo etapai. Nusikalstamumas, kaip deviacijos rūšis. Lytis ir nusikaltimas. Nusikaltimų tipai. Jaunimas ir nusikalstamumas. Smurtiniai nusikaltimai prieš moteris. Socialinė kontrolė. Deviaciją ir nusikalstamumą aiškinančios teorijos. Biologiniai aiškinimai. Psichologiniai aiškinimai. Sociologiniai aiškinimai. Išvados.
  Sociologija, kursinis darbas(18 puslapių)
  2010-12-01
 • Deviaciniai reiškiniai kaime

  PowerPoint pristatymas. Darbo tikslas: Išanalizuoti deviacinius reiškinius Lietuvos kaime. Darbo uždaviniai. Deviacija. Deviacinių reiškinių aiškinimo teorijos. Anomija. Stigmacijos teorija. J. Guščinskienė (2001) siūlo skirti tokias deviacinio elgesio teorijas. Socialinės deviacijos reiškinys visuomenėje yra sąlygojamas daugelio veiksnių. Jungtinių Amerikos Valstijų (JAV) mokslininkai E.L. Gomberg, H.R. White atskleidžia šiuos alkoholizmo kilmės aspektus. Galima išskirti makro ir mikro narkotikų vartojimo priežastis. Statistiniai duomenys (2003-2005 metų). Sergamumas priklausomybėmis nuo alkoholio mieste ir kaime. Mirtingumas nuo alkoholio vartojimo mieste ir kaime. Narkotikai. Vietų, kur galima nusipirkti narkotikų, pasiskirstymas. Socialinė kontrolė. Socialinės kontrolės kryptys. Išvados.
  Sociologija, pristatymas(39 skaidrės)
  2007-12-13
 • Deviacinis elgesys

  Socialinės normos sąvoka. Deviacinis elgesys. Pagrindiniai deviacinio elgesio paaiškinimo metodai. Pagrindinės deviacinio elgesio formos.
  Sociologija, konspektas(10 puslapių)
  2010-04-09
 • Deviantinės subkultūros pasaulio istorijoje

  Įvadas. Kultūros samprata ir raida iki naujųjų amžių. Pirmykštės žmonių kultūros. Senovės civilizacijos. Heleninė civilizacija. Atėnų demokratijos samprata ir Sparta. Atėnų demokratija. Viduramžiai. Socialiniai pokyčiai Vakarų Europos kultūroje. Nepriklausomoje Lietuvoje atsiradusių deviantinių subkultūrų charakteristika ir įtaka visuomenės kultūrai. Išvados.
  Sociologija, kursinis darbas(12 puslapių)
  2008-05-28
 • Deviantinis elgesys (2)

  PowerPoint pristatymas. Tikslas. Deviantinio elgesio samprata . Priežastys. Deviantinis elgesys. Deviantinio elgesio prevencija. Išvados. Rekomendacijos.
  Sociologija, pristatymas(10 skaidrių)
  2009-04-23
 • Do children need two parents?

  Darbas anglų kalba. Tiriamasis darbas: Ar vaikams reikalingi du tėvai?. "Do children need two parents?". Introduction. Methodology. Literature review. A high divorce rate in Britain. Fathers provide a look at the world of men; mothers, the world of women. What parents must and must not do after the divorces. Statistics. Results / findings. Conclusions. Appendix (2 psl.).
  Sociologija, referatas(13 puslapių)
  2005-10-10
 • Donorystės samprata

  Santrauka. Įvadas. Donorystės samprata. Apie donorą ir kaip juo tapti. Kas yra donoro kortelė ir ką ji simbolizuoja. Donorų grupės. Smegenų mirties kriterijai. Informacija apie kraują ir kraujo perpylimą. Kraujo saugumo vertinimo rodikliai. Organų transplantacija. Ksenotransplantacija. Skirtingas visuomenės požiūris į donorystę. Lietuvių abejingumas organų donorystei. Organų transplantacija tarp prietarų ir kilnumo. Nacionalinis organų transplantacijos biuras. Mitai ir faktai apie donorystę. Tyrimo rezultatai ir jų analizė. Diagramos. Išvados. Priedas (Anketa).
  Sociologija, kursinis darbas(27 puslapiai)
  2008-09-17
Puslapyje rodyti po