Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Sociologija

Sociologija (1111 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Visuomenės požiūris į mirties bausmę

  Įvadas. Istoriniai mirties bausmės aspektai. Mirties bausmės samprata, požymiai ir tikslai. Žiūrovai – mirties bausmių stebėtojai. Mirties bausmės raida Lietuvoje. Mirties bausmės panaikinimo tendencijos. Kiti teisėti gyvybės atėmimo būdai. Tyrimo analizė. Išvados.
  Sociologija, tyrimas(15 puslapių)
  2012-07-09
 • Visuomenės požiūris į nepilnas šeimas

  Įvadas. Nepilna šeima visuomenėje. Visuomenės požiūris į nepilnas šeimas. Nepilna šeima ir mitai. Skyrybų samprata. Skyrybos, kaip sutuoktinių problemų sprendimo kelias. Skyrybų proceso fazės ir jo metu atsirandantys poreikiai. Pirmoji fazė – pasekmės (the aftermath). Antroji fazė – persilaužimas (the realignment). Trečioji fazė – stabilizacija (the stabilisation). Išvados.
  Sociologija, namų darbas(12 puslapių)
  2008-01-10
 • Visuomenės senėjimas: proceso priežastys ir pasekmės

  Europa susiduria su senėjimo problema. Turime atsižvelgti į tai, jog mažėja gimstamumas. Antroji gyventojų senėjimo priežastis- emigracija. Trečioji priežastis- ilgėjanti gyvenimo trukmė.
  Sociologija, namų darbas(2 puslapiai)
  2007-11-05
 • Visuomenės socializacija

  Įvadas. Žmogaus socialinės, ekonominės edukacinės problemos socialinėje aplinkoje. Socialinės aplinkos įtaka asmenybės socializacijai. Šeima. Bendraamžiai. Mikrosociumas. Auklėjimo institutai. Religinės organizacijos. Išvados.
  Sociologija, kursinis darbas(9 puslapiai)
  2006-12-19
 • Visuomenės stratifikacija

  Santrauka. Įvadas. Darbo objektas: Visuomenės stratifikacijos loginės schemos. Visuomenės stratifikacijos teorijų analizė. Visuomenės struktūra (visuomenės struktūros istorinė apžvalga). Visuomenės stratifikacijos teorijos. Klasikinės stratifikacijos teorijos. Šiuolaikinė visuomenės stratifikacijos teorijos. Socialinis struktūrinimasis pokyčių metu. Socialinių sluoksnių mobilumo aspektai. Visuomenės stratifikacijos loginių schemų analizė. Socialinės nelygybės įtaka socialiniam statusui. Galia stratifikacijos požiūriu. Pajamos socialinėje stratifikacijoje. Stratifikacijos lygmenys pagal lytį. Stratifikacijos lygmenys pagal amžių. Tyrimas "Valstybės tarnautojų stratifikaciją sąlygojantys veiksniai: etinis aspektas". Tyrimo organizavimo metodika. Tyrimo rezultatų analizė ir interpretacija. Išvados. Priedai (2). Darbas iliustruotas diagramomis. Išnašos.
  Sociologija, diplominis darbas(60 puslapių)
  2008-05-10
 • Visuomenės stratifikacijos teorijų analizė

  Visuomenės struktūra (visuomenės struktūros istorinė apžvalga). Visuomenės stratifikacijos teorijos. Klasikinės stratifikacijos teorijos. Šiuolaikinė visuomenės stratifikacijos teorijos. Socialinis struktūrinimasis pokyčių metu. Socialinių sluoksnių mobilumo aspektai. Visuomenės stratifikacijos loginių schemų analizė. Socialinės nelygybės įtaka socialiniam statusui. Galia stratifikacijos požiūriu. Pajamos socialinėje stratifikacijoje. Stratifikacijos lygmenys pagal lytį. Stratifikacijos lygmenys pagal amžių.
  Sociologija, konspektas(26 puslapiai)
  2006-11-23
 • What is the role of religion in society?

  Anglų kalbos referatas. Religijos vaidmuo visuomenėje. Introduction. Research aim. Research problem. Methodology. What is religion? World religions. Religion and society. Religion and economics. Conclusions.
  Sociologija, referatas(6 puslapiai)
  2006-10-25
 • XVII amžiaus II pusės Vilniaus miesto valdančiojo elito gyvenimo būdas

  Įvadas. Gyvenamasis būstas. Tarpusavio santykiai. Proginė literatūra. Bendravimas su miestiečiais ir bajorais. Religija. Ceremonijos. Šeimynos. Transporto priemonės. Drabužiai. Brangenybės, meno kūriniai. Išvados.
  Sociologija, referatas(12 puslapių)
  2006-02-22
 • Žalingi įpročiai (4)

  Įvadas. Kas yra žalingas įprotis? Rūkymas ir cigaretės. Tabako istorija. Nikotinas. Prisirišimas prie nikotino. Rūkymo poveikis žmogui. Alkoholis. Kas yra alkoholis? Alkoholio istorija. Alkoholio įtaka žmogui. Prisirišimas prie alkoholio. Anketa. Tyrimo duomenų analizės ir jų rezultatai. Visų apklaustųjų anketos duomenų analizė. Respondentų iki 18 ir nuo 18 metų anketos duomenų palyginimas. Vaikinų ir merginų atsakymų į anketos klausimus palyginimas. Pagrindinių sąvokų operacionalizacija. Socialinė – demografinė dalis. Hipotezių patvirtinimas/ atmetimas. Išvados ir rekomendacijos.
  Sociologija, tyrimas(49 puslapiai)
  2007-02-09
 • Žalingų įpročių prevencija

  Ką laikome žalingais įpročiais. Alkoholis ir jo savybės. Kelias į alkoholizmą. Kaip išsaugoti negeriančiuosius. Tabakas. Kodėl rūkoma. Kas skatina pradėti rūkyti. Rūkymo poveikis organizmui. Kaip užkirsti kelią rūkimui. Narkotikai. Hašišas. Opijus. Heroinas. Kas yra narkomanija. Narkomanijos priežastys. Narkomanijos prevencija. Įvadas.
  Sociologija, referatas(10 puslapių)
  2007-10-08
 • Žalingų įpročių prevencijos įgyvendinimas pradinėje mokykloje

  Įvadas. Žalingų įpročių samprata. Žalingi įpročiai. Žalingų įpročių neigiamas poveikis asmens socializacijai. Žalingų įpročių prevencijos strategija. Valstybės taikoma strategija. Varėnos savivaldybės taikoma strategija. Žalingų įpročių prevencijos modelis Varėnos pradinėje mokykloje. Prevencija per formalųjį ugdymą. Prevencija per neformalųjį ugdymą. Išvados.
  Sociologija, kursinis darbas(33 puslapiai)
  2008-12-05
 • Žemaitijos kolegijos bibliotekoje teikiamų paslaugų kokybės ir prieinamumo studentams socialinio tyrimo analizė

  Įvadas. Informacija – objektyviai egzistuojantis pasaulio reiškinys. Informacijos šaltiniai ir procesai bibliotekoje. Šiuolaikinės tradicinės bibliotekos pokyčių tendencijos. Bibliotekos ir Lietuvos gyventojų informacijos poreikiu patenkinimas. Bilo ir Melindos Geitsų fondas (skiriamas Lietuvos bibliotekoms). Žemaitijos kolegijos biblioteka. Žemaitijos kolegijos bibliotekoje teikiamų paslaugų kokybės ir prieinamumo studentams socialinio tyrimo analizė. Išvados. Priedai (1).
  Sociologija, tyrimas(17 puslapių)
  2007-10-29
 • Žemaitijos kolegijos studentų atostogų praleidimo būdai

  Įvadas. Atostogų praleidimo būdas - kelionės. Kelionių agentūrų "Krantas" ir "Alfaturas" palyginimas. Informacija apie kelionių agentūrą "Krantas". Informacija apie kelionių agentūrą "Alfaturas". Atostogų praleidimo būdas- dalyvavimas mainų programose. Žemaitijos kolegijoje esančios mainų programos ir jų paklausa tarp studentų. Žemaitijos kolegijos studentų atostogų praleidimo būdų socialinio tyrimo analizė. Išvados. Išnašos.
  Sociologija, kursinis darbas(27 puslapiai)
  2008-05-18
 • Žemaitijos kolegijos studentų požiūris į savižudybę

  Įvadas. Pagrindiniai socialiniai faktoriai įtakojantys savižudybes. Savižudybė socialiniame lygmenyje (socialiniai faktoriai). Savižudybių jaunimo tarpe ypatumai. Jaunimo savižudybių statistika. Savižudybės Lietuvoje. Savižudybių būdai Lietuvoje 1993-1997 ir 1998-2002 metais. Savižudybių statistika Lietuvoje. Miesto ir kaimo santykis. Psichologinės problemos. Anketa.
  Sociologija, kursinis darbas(16 puslapių)
  2007-06-16
 • Žiniasklaida ir komunikacija

  Įvadas. Komunikacijos samprata ir reikšmė. Žiniasklaidos samprata ir funkcijos socialiniame kontekste. Vaizdinė žiniasklaida – televizija ir kinas (filmai vaizdo juostose ir kompaktinėse plokštelėse). Televizijos ir kino filmų poveikis. Spausdinta žiniasklaida: knygos ir žurnalai. Knygų ir žurnalų įtaka vaikų raidai. Dialoginė ir daugialypė įranga. Kompiuteriai ir internetas. Vaizdo ir kompiuteriniai žaidimai. Mobilieji telefonai. Garsinės medijos: muzika. Išvados.
  Sociologija, referatas(16 puslapių)
  2011-09-26
 • Žiniasklaida ir nusikaltimai

  Įvadas. Nusikaltimų pateikimas žiniasklaidoje. Visuomenės poreikiai. Žurnalistų požiūris. Žiniasklaida ir korupcija. Korupcijos aktualumas. 2005 metų Lietuvos korupcijos žemėlapis. Žiniasklaidos vaidmuo kovoje su korupcija. Išvados.
  Sociologija, referatas(11 puslapių)
  2006-05-14
 • Žiniasklaida ir nusikaltimai: nepilnamečių nusikalstamumo aspektas

  Įvadas. Žiniasklaidos įtaka ir vieta kriminaliniame kontekste. Aplinkybės, sąlygojančios nepilnamečio asmenybės formavimąsi. Žiniasklaidos smurto įtaka jaunimui. Išvados.
  Sociologija, referatas(11 puslapių)
  2006-05-14
 • Žiniasklaidos požiūris į homoseksualius asmenis

  Įvadas. Žiniasklaida. Funkcijos ir uždaviniai. Žiniasklaida ir socialinis pasaulis. Homoseksualizmas. Teorijos. Požiūris homoseksualius asmenis Lietuvos žiniasklaidoje. Tyrimas. Tyrimo objektas, instrumentarijus, procesas ir rezultatai. Išvados.
  Sociologija, kursinis darbas(25 puslapiai)
  2006-03-23
 • Žinių ir informacinė visuomenė

  Žinių ir informacinė visuomenė: apibrėžimai, bruožai, pagrindiniai elementai. Globalizacija ir žinių ir informacinė visuomenė. Pozityvieji bei negatyvieji žinių ir informacinės visuomenės aspektai. Tranzito efektai. Išvados.
  Sociologija, namų darbas(5 puslapiai)
  2005-10-05
 • Žinių visuomenės kūrimo Lietuvoje procesas, problemos ir perspektyvos

  Darbo tikslas – susipažinti ir paanalizuoti žinių visuomenės kūrimo Lietuvoje procesą, atskleisti pagrindines problemas ir perspektyvas. Žinių visuomenės kūrimo Lietuvoje teisiniai pagrindai. Pasiekimai kuriant žinių visuomenę Lietuvoje. Veiklos finansavimas. Investicijos. Mokestinės lengvatos. 2005 metais pasiekti rezultatai nagrinėjamoje srityje. Išvados.
  Sociologija, referatas(11 puslapių)
  2006-05-19
Puslapyje rodyti po