Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Sociologija>Sociologijos kursiniai darbai

Sociologijos kursiniai darbai (97 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Požiūris į elektroninę bankininkystę

  Įvadas. Elektroninės bankininkystės samprata. Elektroninės bankininkystės paslaugų teikimo institucijos. Elektroninės bankininkystės technologijos ir saugumas Lietuvoje. Elektroninės bankininkystės sistemos privalumai. Elektroninės bankininkystės sistemos trūkumai. Internetinė bankininkystė. Prisijungimas prie internetinės bankininkystės. Tyrimo analizė. Išvados.
  Sociologija, kursinis darbas(16 puslapių)
  2012-04-02
 • Požiūris į šeimą ir santuoką

  Įvadas. Tyrimo problema: Šeima ir santuoka vertybė. Tyrimo tikslas: Išanalizuoti žmonių požiūrį į šeimą ir santuoką. Informacinių šaltinių apžvalga. Tradicinė šeima. Šeimos struktūra. Santuoka ir santuokos tipai. Tyrimo analizė. Išvados.
  Sociologija, kursinis darbas(13 puslapių)
  2010-04-14
 • Savižudybės ir jų prevencija

  Raktažodžiai, santrauka. Įvadas. Savižudybė socialiniame lygmenyje (socialiniai faktoriai). Savižudybių statistika Lietuvoje. Savižudybių jaunimo tarpe ypatumai. Pagrindiniai socialiniai faktoriai įtakojantys savižudybes. Savižudybes prevencija Lietuvoje. Savižudybių prevencijos 2003-2005 metų programa (santrauka). Išvados.
  Sociologija, kursinis darbas(9 puslapiai)
  2006-03-15
 • Seksualinių mažumų ir visuomenės konfliktai

  Įvadas. Homoseksualizmas. Sąvoka. Istorija. Homoseksualizmo prigimtis. Tyrimai. Tyrimas. Tyrimo objektas, instrumentarijus ir procesas. Tyrimo rezultatai. Išvados. Priedas.
  Sociologija, kursinis darbas(23 puslapiai)
  2006-03-24
 • Seksualinių mažumų problematika Lietuvoje

  Įvadas. Teoriniai tyrimo pagrindai. Seksualinių mažumų apibrėžimai. Homoseksualumo priežastys. Homoseksualumo paplitimas. Seksualinių mažumų organizacijos. Seksualinių mažumų socialinė padėtis. Tyrimo rezultatų analizė. Tyrimo tikslas. Tyrimo rezultatai. Išvados. Priedas (1). Darbas iliustruotas paveikslėliais (20).
  Sociologija, kursinis darbas(25 puslapiai)
  2008-11-09
 • Senatvė – kaip socialinės rizikos šaltinis ir jos prevencijos priemonės Lietuvoje

  Įvadas. Senatvės samprata. Senatvė kaip praradimų metas. Išėjimas į pensiją kaip nauja gyvenimo pakopa. Teorijos apie pensininkų prisitaikymą. Išvados apie pensininkų prisitaikymą. Senatvės psichologija. Senatvė kaip socialinė atskirtis. Senatvė – kaip socialinės rizikos šaltinio ir jos prevencijos priemonių vertinimas. Senatvės – kaip socialinės rizikos šaltinio atsiradimo aplinkybės ir sąlygos. Svarbiausios vyresnio amžiaus žmonių problemos. Prevencijos priemonės. Pensijos ir pensininkai. Biologinio amžiaus nustatymo testas. Stipriosios pagyvenusių žmonių padėties pusės. Naujų prevencijos priemonių galimybės. Geriatrinių centrų steigimas. Bet kokia pagalba senam žmogui turi būti diferencijuota pagal amžių. "Senelių darželių" steigimas. Sveikatos grupių, interneto, zonos kambarių, slaugos ligoninių steigimas. Projektų rašymas. Neigiamos tolesnio gyvenimo senėjimo pasekmės. Išvados. Priedai (2).
  Sociologija, kursinis darbas(23 puslapiai)
  2006-11-06
 • Skurdas Lietuvoje (2)

  Įvadas. Rodikliai nuo kurių priklauso šalies gyvenimo lygis. Minimalus gyvenimo lygis Lietuvoje. Skurdo samprata. Skurdo matavimas. Skurdo matavimo koncepcijos. Skurdo matavimo rodikliai. Skurdo matavimas Lietuvoje. Skurdo problema Lietuvoje. Skurdo rizikos rodikliai Lietuvoje. Skurdo priežastys. Skurdo mažinimo priemonės. Išvados.
  Sociologija, kursinis darbas(17 puslapių)
  2008-05-16
 • Skurdas Lietuvoje (3)

  Įvadas. Skurdo sampratos istorinė raida. Pagrindiniai skurdo įvertinimo metodai. Gyvenimo lygis. Skurdo problemos sprendimas. Skurdo mažinimo strategija Lietuvoje. Standartinio biudžeto skurdo ribos virtimas politine Lietuvoje. Tyrimas apie UVO vaidmenį mažinant skurdą. Išvados.
  Sociologija, kursinis darbas(26 puslapiai)
  2008-09-19
 • Socialinė komunikacija Vilniaus miesto viešajame transporte (mandagumo stokos problema)

  Įvadas. Tikslas – parengti socialinės komunikacijos planą ir priemones, aktualiai socialinei problemai išspręsti. Socialinės problemos aktualumas. Šiek tiek istorijos. Viešojo transporto kasdienybė. Socialinės problemos analizė. Problemos mąstas. Vilniaus miesto gyventojų skaičius ir teritorija. Gyventojų kelionių struktūra. Vilniaus miesto visuomeninis transportas. Vilniaus autobusai. Vilniaus troleibusai. Palyginamoji analizė. Komunikacinių sprendimų tikslinė auditorija. Komunikacijos įgyvendinimas. Komunikavimo strategijos etapai. Išvados.
  Sociologija, kursinis darbas(20 puslapių)
  2011-02-03
 • Socialinio kapitalo trūkumas pokomunistinėse valstybėse

  Įžanga. Teorinė dalis. Socialinio kapitalo samprata. Pokomunistinių visuomenių apibūdinimas. Praktinė dalis. Socialinio kapitalo trūkumo pokomunistinėje visuomenėje prielaidų analizė. Prognozuojamos socialinio kapitalo trūkumo pokomunistinėje visuomenėje pasekmės ir socialinio kapitalo reikšmė. Galimi socialinio kapitalo problemos pokomunistinėje visuomenėje sprendimo būdai. Išvados.
  Sociologija, kursinis darbas(19 puslapių)
  2006-03-16
 • Socialinis kapitalas (2)

  Summary. Įvadas. Socialinio kapitalo istoriniai požiūriai. Putnam‘as ir jo socialinis kapitalas. Pierre’o Bourdieu socialinis kapitalas. Coleman‘o socialinis kapitalas. Socialinio kapitalo samprata. Socialinio kapitalo matavimas. Socialinio kapitalo kūrimas. Darbas ir socialinis kapitalas. Bendruomenės ir socialinis kapitalas. Mokymosi pasiekimai ir socialinis kapitalas. Išsilavinimas ir socialinis kapitalas. Politinis dalyvavimas ir socialinis kapitalas. Internetas ir socialinis kapitalas. Dalyvavimas valstybės valdymo procese ir socialinis kapitalas. Kultūra ir socialinis kapitalas. Sveikata ir socialinis. Ekonominė gerovė ir socialinis kapitalas. Šiaulių miesto gyventojų nuomonių tyrimas. Šiaulių miesto gyventojų nuomonių tyrimo metodika. Tyrimo rezultatų aptarimas. Išvados.
  Sociologija, kursinis darbas(37 puslapiai)
  2007-01-17
 • Socializacijos proceso biologinis ir kultūrinis kontekstai

  Įvadas. Socializacijos procesas ir jo samprata. Asmenybės tapsmo teorijos. Socializacijos proceso šaltiniai. Socializacijos tipai. Kultūrinės socializacijos teorijos. Biologinės socializacijos teorijos. Išvados.
  Sociologija, kursinis darbas(22 puslapiai)
  2006-02-01
 • Sociologinis tyrimas

  Įžanga. Literatūros analizė. Tyrimo duomenų analizė. Tyrimo apklausos anketa. Tyrimo apklausos anketos analizė. Išvados ir rekomendacijos.
  Sociologija, kursinis darbas(8 puslapiai)
  2006-12-20
 • Stereotipai spausdintinėje reklamoje (nuomonių analizė)

  Įvadas. Darbo tikslas: atskleisti šiuo metu visuomenei, spausdintinės reklamos perduodamuose pranešimuose minimus bei aktualizuojamus stereotipus. Literatūros analizė. Reklama ir jos funkcijos. Reklamos priemonės. Praktinė dalis. Žmonių nuomonė apie stereotipus spausdintinėje reklamoje. Išvados.
  Sociologija, kursinis darbas(27 puslapiai)
  2009-02-09
 • Studentų požiūris į abortą

  Įvadas. Požiūris į abortą. Abortų rūšys. Abortų priežastys. Abortų pasekmės. Po nėštumo nutraukimo. Nėštumo nutraukimo komplikacijos. Priemonės abortų mažinimui. Studentų požiūrio į abortą tyrimas. Išvados. Darbas iliustruotas diagramomis.
  Sociologija, kursinis darbas(17 puslapių)
  2008-09-30
 • Studentų požiūris į organų donorystę ir transplantaciją

  Sociologijos tyrimas. Santrauka. Įvadas. Donorystės aktualumas. Donoro samprata. Garbės donoro vardo suteikimas. Donorų grupės. Smegenų mirties kriterijai. Informacija apie kraujo perpylimą. Ksenotransplantacija. Skirtingas požiūris į donorystę. Katalikų bažnyčios požiūris į organų donorystę ir transplantaciją. Nacionalinis organų persodinimo biuras. Dažniausiai užduodami klausimai – klaidingos nuomonės. Statistinių duomenų nagrinėjamo klausimo analizė. Išvados. Priedas (1). Darbas iliustruotas diagramomis.
  Sociologija, kursinis darbas(28 puslapiai)
  2007-05-05
 • Studijų derinimas su darbu

  Teorinė dalis. Tyrimo problema. Tyrimo objektas ir dalykas. Tyrimo tikslas ir uždaviniai. Tyrimo hipotezės. Pagrindinių sąvokų interpretacija. Rezultatų nagrinėjimas. Išvados ir rekomendacijos. Hipotezių nagrinėjimas. Anketa.
  Sociologija, kursinis darbas(18 puslapių)
  2006-01-12
 • Studijų derinimas su darbu (2)

  Įvadas. Studijų derinimas su darbu. Darbdavių požiūris į studijas. Neakivaizdinių studijų privalumai dirbantiems studentams. Darbo ir studijų kryžkelėje. Kodėl sunku rasti gerą darbą? Studijų derinimas su darbu tyrimas. Išvados. Priedas.
  Sociologija, kursinis darbas(16 puslapių)
  2008-10-10
 • Studijuoti universitete – mada ar būtinybė?

  Įvadas. Sąvokų paaiškinimas. Universitetinės mokyklos ir visuomenė. Universitetų tikslai. Universitetų uždaviniai. Universitetų absolventai Lietuvos pramonėje. Absolventų su aukštuoju mokslu konkurencija darbo rinkoje. Tyrimo analizė. Išvados. Priedas (1).
  Sociologija, kursinis darbas(15 puslapių)
  2007-03-27
 • Sutuoktinių vaidmenys šeimoje

  Įvadas. Socialinio vaidmens samprata. Šeiminių vaidmenų struktūra. Tėvas ir motina šeimoje, jų vaidmenys. Lyčių vaidmenų pokyčiai šiuolaikinėje šeimoje. Vyrų vaidmuo, pačių vyrų supratimu. Senelių vaidmuo šeimoje. Sutuoktinių vaidmenys šeimoje tyrimas. Tyrimo organizavimas. Rezultatai ir analizė. Išvados.
  Sociologija, kursinis darbas(32 puslapiai)
  2007-03-23
Puslapyje rodyti po