Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Sociologija>Sociologijos kursiniai darbai

Sociologijos kursiniai darbai (97 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Globalus aplinkosauginis rūpestis socialinės įtampos laukų perspektyvoje ir jo įtaka/ reikšmingumas Lietuvos kontekste

  Globalus aplinkosauginis rūpestis socialinės įtampos laukų perspektyvoje ir jo įtaka/ reikšmingumas Lietuvos kontekste. Globalaus aplinkosauginio judėjimo ir socialinių pokyčių tipologinis modelis. Paradigminis kaitos modelis aplinkosaugos sociologijoje. Anthony Giddens struktūracijos teorijos eksplikacija. Ulrich Beck Rizikos visuomenės teorinė eksplikacija. Išvados.
  Sociologija, kursinis darbas(12 puslapių)
  2008-01-01
 • Heterogeninių grupių valdymas

  Įvadas. Heterogeninių grupių valdymo samprata. Homogeninės ir heterogeninės grupės. Heterogeninių grupių valdymo principai. Integruoto ugdymo taikymas heterogeninėje grupėje. Heterogeniškų grupių valdymas per tarpusavio santykius. Bendruomeniniai santykiai heterogoninėje grupėje. Heterogeniškų grupių valdymas per mokymo strategijas. Aktualizuojantis mokymas – vienas iš edukacinių metodų ugdant heterogeninę grupę. Konceptualus aktualizuojančio mokymo(si) pagrindimas ir jį įtakojančios teorijos. Aktualizuojančio mokymo(si) definicija. Tikslais grįstas mokymasis ir heterogeninė grupė. Strategijos ir tikslai. Heterogeniškumo valdymas mokymosi teorijų pagalba. Heterogeninių grupių valdymas per aplinką. Vertybės - tarpusavio santykius harmonizuojantis veiksnys. Mokymosi aplinkos įtaka heterogeninės grupės mokymuisi. Mokytis skatinamos aplinkos bruožai. Išvados.
  Sociologija, kursinis darbas(28 puslapiai)
  2008-09-08
 • Internetinių apklausų ypatumai

  Įvadas. Apklausų rūšys. Internetinių apklausų ypatumai. Internetinės apklausos metodologija. Internetinių apklausų privalumai. Internetinių apklausų trūkumai. Internetinių apklausų naudojimas. Išvados.
  Sociologija, kursinis darbas(18 puslapių)
  2006-12-11
 • Interneto svarba ir vieta gyvenime

  Sociologijos dalyko kursinis darbas. Įvadas. Informacinių šaltinių apžvalga. kas yra internatas? Virtualus bendravimas. Sveikata. Priklausomybė nuo interneto. Sauga internete. Tyrimo analizė. Išvados. Priedai (anketa).
  Sociologija, kursinis darbas(15 puslapių)
  2012-01-13
 • Jaunimo integracijos į darbo rinką problemos

  Įvadas. Mokymosi prieinamumas. Aukštojo ir profesinio mokslo prieinamumas. Dabartinė aukštojo mokslo finansavimo padėtis Lietuvoje. Lietuvos aukštosios ir aukštesniosios mokyklos. Jaunimo nedarbo didėjimas 1997- 2005 metais. Profesinio pasirengimo ir darbo rinkos poreikio atitikimas. Miesto ir kaimo užimti gyventojai pagal išsilavinimą. Jaunimo integracijos į darbo rinką problemos. Jaunimo integracijos į darbo rinką proceso ypatumai. Nepakankama mokymosi motyvacija ir bendrojo išsilavinimo stoka. Jaunimo integracijos į darbo rinką sprendimo būdai. Jaunimo nedarbas. Tyrimo rezultatų aptarimas. Išvados. Priedas (1).
  Sociologija, kursinis darbas(44 puslapiai)
  2007-04-11
 • Jaunimo migracijos į užsienį priežastys

  Įvadas. Jaunimo migracija į užsienį. Tyrimo eiga ir rezultatai. Anketinės apklausos metu gautų duomenų analizė. Struktūrizuoto interviu vykdymo metu gautų duomenų analizė. Išvados. Priedas (1). Darbas iliustruotas lentelėmis ir diagramomis.
  Sociologija, kursinis darbas(20 puslapių)
  2008-01-03
 • Jaunimo subkultūra

  Įvadas. Kultūros samprata. Kultūros sąvokos atsiradimas. Kultūros esminės charakteristikos. Kultūra ir socializacija. Kultūros elementai. Kultūrų įvairovė. Etnocentrizmas. Kultūrinis reliatyvizmas. Kultūrų vidiniai skirtumai. Subkultūra, jos bruožai. Jaunimo subkultūros bruožai. Jaunimo grupės. Akademinės grupės.. Lietuvos studentų sąjunga. Lietuvos moksleivių sąjunga. Lietuvos jaunimo organizacijų taryba (LiJOT). Politinės grupės. Jaunųjų konservatorių lyga. Lietuvos liberalus jaunimas. Religinės grupės. Ateitininkų atsiradimo istorija. Ateitininkų federacija. Laisvalaikio grupės. Autostopas – realus gyvenimo aromatas. Vilniaus autostopo klubas. Išvados.
  Sociologija, kursinis darbas(27 puslapiai)
  2006-01-17
 • Jaunuolių požiūris į santuoką ir šeimą

  Įvadas. Santuokos ir šeimos instituto ankstyvoji pradžia. Šeimos planavimas. Tradicinė šeima. Santuoka iš "reikalo". Tėvų įtaka jaunuoliams renkantis antrą pusę. Respondentų informacijos analizavimas. Šeimyninė padėtis. Tėvų įtaka jaunuoliui, renkantis antrą pusę. Tradicinė šeima. Dėl kokių priežasčių jaunuoliai tuokiasi ir kuria šeimas. Dažniausiai minimos jaunuolių santuokos nutraukimo priežastys. Išvados. Priedai (anketa).
  Sociologija, kursinis darbas(19 puslapių)
  2011-11-07
 • Klaipėdos miesto akademinio jaunimo kultūriniai poreikiai ir jų tenkinimo galimybės

  Įvadas. Tyrimo problema: Klaipėdos miesto akademinio jaunimo kultūriniai poreikiai ir jų tenkinimo gaimybės. Tikslas: Išanalizuoti Klaipėdos akademinio jaunimo kultūrinius poreikius ir kultūrinės raiškos galimybes. Akademinio jaunimo kultūrinius poreikius ir kultūrinę elgseną skatinantys veiksniai teoriniu aspektu. Kultūrinius poreikius ir kultūrinę elgseną skatinantys veiksniai. Kultūriniai poreikiai laisvalaikio dalis. Laisvalaikio sampratos raida. Laisvalaikio struktūra ir jo funkcijos kultūrinių poreikių atsiradimas. Sociologinių kultūrinių poreikių tyrimų apžvalga. Klaipėdos miesto akademinio jaunimo kultūrinių poreikių ir jų tenkinimo galimybių tyrimas. Tyrimo metodika. Tyrimo rezultatų aptarimas. Tiriamųjų lytis. Tiriamųjų amžius. Dažniausi akademinio jaunimo laisvalaikio praleidimo būdai. Kultūriniams poreikiams skiriama laisvo laiko dalis. Akademinį jaunimą labiausiai dominančios meno sritys. Akademinio jaunimo dažniausiai pasirenkamos kultūrinės veiklos praleidimo formos. Akademinio jaunimo kultūrinių poreikių patenkinamumas. Priežastys trugdančios patenkinti akademinio jaunimo kultūrinius poreikius Klaipėdos mieste. Veiksniai paskatinantys akademinį jaunimą daugiau dėmesio ir laivo laiko skirti kultūriniai veiklai. Pokyčiai kultūriniame gyvenime kurie padėtų tenkinti akademinio jaunimo kultūrinius poreikius Klaipėdos mieste. Išvados. Siūlymai.
  Sociologija, kursinis darbas(33 puslapiai)
  2010-01-22
 • Kokybinis sociologinis tyrimas: dokumentų analizė

  Įvadas. Kokybinio sociologinių tyrimų metodo ypatumai. Dokumentų analizės metodas. Kontent analizės metodas. Dokumentų analizė teisėje. Teisinių dokumentų kokybinė analizė. Neteisinių dokumentų analizė. Išvados.
  Sociologija, kursinis darbas(13 puslapių)
  2006-04-19
 • Kolektyvo bendravimo kultūros organizacijoje tyrimo ataskaita

  Įvadas. Bendravimo kultūros ypatumai. Verslo etika. Bendravimo trikdžiai. Tyrimo ataskaitos analizė. Išvados.
  Sociologija, kursinis darbas(22 puslapiai)
  2007-01-04
 • Laisvalaikio tyrimas (2)

  Įvadas. Laisvalaikio praleidimo būdų pasirinkimas. Laisvalaikio forma – televizija. Laisvalaikio metu žurnalų, laikraščių ir knygų skaitymas. Naudojimasis internetu. Būreliai ir kursai. Muziejai. Koncertai, teatras. Lankymasis kavinėse ir baruose. Lankymasis naktiniuose klubuose, diskotekose. Sportas laisvalaikiu. Kelionės. Kompiuteriniai žaidimai. Stalo žaidimai. Boulingo žaidimas. Pirtys ir baseinai. Alkoholio vartojimas. Miesto ir kaimo gyventojų laisvalaikio praleidimo būdų pasirinkimo analizė. Laisvalaikio tyrimas. Diagramų analizė. Laisvalaikio praleidimo būdų pasirinkimą įtakojantys veiksniai. Laisvalaikiui skirtos pajamos. Svajonių laisvalaikis. Laisvalaikio praleidimo būdai, kurių trūksta gyvenamojoje vietoje. Išvados. Priedas.
  Sociologija, kursinis darbas(32 puslapiai)
  2009-03-06
 • Lietuvos gyventojų emigracijos raida

  Įvadas. Tikslas ištirti gyventojų požiūrį į emigraciją ir išaiškinti jos priežastis. Teoriniai tyrimo pagrindai. Pokyčiai atgavus nepriklausomybę. Gyventojų skaičiaus ir sudėties kitimo tendencijos per 1996 – 2005 metais. Išvykimo šalys, bendruomenės. Nelegali emigracija iš Lietuvos. Tyrimo rezultatų analizė. Tyrimo metodologija. Tyrimo rezultatai. Išvados. PowerPoint pristatymas (10 psl.). Priedas (Anketa).
  Sociologija, kursinis darbas(22 puslapiai)
  2009-03-17
 • Lietuvos verslas ir visuomenė

  Įvadas. Kultūra ir visuomenė. Kalba. Medicina ir sveikata kintančiame pasaulyje. Šeima. Pagrindinės sąvokos. Šeimos vertybės. Žiniasklaida. Internetas. Interneto poveikis. Švietimas. Krintantis švietimo vaidmuo. Elektroniniai universitetai. Religija. Krikščionybė. Religinis fundamentalizmas. Atlikto tyrimo analizė. Lietuvos verslas ir visuomenė. Valdovų rūmų atstatymo vertinimas. Lietuvos valstybės ir emigrantų bendradarbiavimo formos. Lietuvos politinių partijų atstovaujami visuomenės sluoksniai. Lietuvos paslaugų sistema. Lietuvos biudžetas. Kodėl reikia turėti savo valstybę. Lietuvos visuomenė. Patriotizmas. Kurios Lietuvos visuomenės savybės labiausiai trukdo siekti pažangos. Ką pirmiausia tėvai turėtų pasakyti mažamečiui sūnui arba dukrai, rytą išleisdami į mokyklą. Kurias svarbiausias socialines reformas būtina Lietuvoje atlikti. Išvados. Priedai (15).
  Sociologija, kursinis darbas(26 puslapiai)
  2009-03-10
 • Maksas Vėberis

  Maksas Vėberis. Biurokratijos koncepcija. Klasikinė biurokratijos formalios struktūros analizė, pagrindiniai jos bruožai. Darbo pasidalijimas: Privalumai ir nuostoliai, Valdžios hierarchija, Tradicinė valdžia, Charizmatinė valdžia, Racionali – įstatyminė valdžia, Biurokratinė valdžia, Nenumatytos pasekmės. Sudėtinga valdymo hierarchija. Aiškios atsakomybės taisyklės ir darbotvarkė. Beasmeniškumas: Beasmeniškumo privalumai, Beasmeniškumo nuostoliai. Išvados.
  Sociologija, kursinis darbas(9 puslapiai)
  2005-05-16
 • Migracija: ištakos ir šiuolaikinės tendencijos

  Įvadas. Migracijos ištakos. Migracijos procesą įtakojantys faktoriai, bei migracijos. Skurdas ir socialinė atskirtis, kaip socialiniai veiksniai, įtakojantys migraciją. Migracijos veiksnys - migracijos politika. Pabėgėliai. Lietuvos, Latvijos ir Estijos migracijos politikos kontūrai. Tarptautinės migracijos vystymosi Lietuvoje istorinė apžvalga. Išvados.
  Sociologija, kursinis darbas(16 puslapių)
  2007-07-04
 • Migracijos raiška Lietuvoje

  Įvadas. Teorija. Ilgalaikė migracija. Bendros tendencijos. Išvykimo šalys, bendruomenės. Perspektyvos. Nereguliari migracija ir trumpalaikės išvykos į užsienį. Nereguliarios migracijos mastas. Migracijos priežastys. Migracija dėl darbo. "Protų nutekėjimas". Nelegali migracija. Migrantų tranzitas per Lietuvą. Nelegali migracija iš Lietuvos. Migracijos padariniai ir perspektyvos Lietuvoje. Tyrimas, jo rezultatai. Tyrimo metodika. Tyrimo analizė.
  Sociologija, kursinis darbas(15 puslapių)
  2005-09-06
 • Mitai apie asmenybę ir visuomenę

  Įvadas. Tyrimo tikslas: Atlikti anketinę apklausą ir išsiaiškinti respondentų nuomonę apie mitų paplitimą ir jų pavojingumą mūsų visuomenėje. Sociologijos mokslas. Sociologiniai tyrimai. Individas ir visuomenė. Anketinės apklausos gautų duomenų analizė. Elgesio mitų paplitimas. Elgesio mitų pavojingumas. Mitų apie Lietuvą paplitimas. Mitų apie Lietuvą pavojingumas. Mitų apie verslą paplitimas. Mitų apie verslą pavojingumas. Mitų apie valdžią paplitimas. Mitų apie valdžią pavojingumas. Mitų apie religiją paplitimas. Mitų apie religiją pavojingumas. Mitų apie sveikatos išsaugojimą paplitimas. Mitų, apie sveikatos išsaugojimą pavojingumas. Mitų paplitimas, apie gimtosios kalbos ir tautinės kultūros reikšmę. Mitų, apie gimtosios kalbos ir tautinės kultūros reikšmę pavojingumas. Mitų apie skirtingų kartų pažiūras paplitimas. Mitų apie skirtingų kartų pažiūras pavojingumas. Išvados. Priedai (2 psl.)
  Sociologija, kursinis darbas(22 puslapiai)
  2008-12-22
 • Moksleivių požiūris į narkotikų vartojimą

  Įvadas. Narkomanija kaip deviantinis elgesys. Deviacijos supratimas. Deviacijos tipologizavimas. Deviacijos funkcijos. Deviacijos pasekmes. Deviacijos priežasčių aiškinimai. Deviacija kaip procesas. Deviacija. Nusikalstamumas ir socialinė kontrolė. Narkomanijos priežastys. Biologinės (genetinės) priežastys. Psichologinės priežastys. Socialinės priežastys. Šeimos įtaka. Draugų įtaka ir kitos priežastys. Pasekmės. Narkotikų sukeliamos pasekmės žmogaus sveikatai. Asmens priklausomo nuo narkotikų įtaka kitiems žmonėms. Socialinės pasekmės. Faktai apie narkotikų vartojimą. Narkotikų vartojimo prevencija. Prevencijos programos. Moksleivių narkotinių medžiagų vartojimo ir prevencinio ugdymo pagal amžių ypatumai. Narkotikų prevencijos integravimas į ugdymo dalykus. Narkotikų plitimo keliai. Empirinė dalis. Išvados. Priedai (11).
  Sociologija, kursinis darbas(36 puslapiai)
  2006-12-07
 • Moters įvaizdis reklamoje

  Įvadas. Reklamos sąvoka, funkcijos, tikslai, įtaka visuomenei. Reklamos sistema, funkcijos, bruožai, tikslai. Neverbalinė reklama. Psichografija reklamoje. Reklamos auditorija. Moterų auditorija. Reklamos įtaka visuomenei. Moters įvaizdžiai reklamoje ir jų kaita. Įvaizdžio sąvoka. Santykis su stereotipu. Moters įvaizdžiai televizijos ir moteriškų žurnalų reklamose. Moters įvaizdžiai televizijos reklamose. Moters įvaizdžiai moteriškų žurnalų reklamose. Moters įvaizdžio kaita visuomenėje ir ją įtakojančios priežastys. Moters įvaizdžiai reklamoje. Seksualusis moters įvaizdis. Moters namų šeimininkės ir moters motinos įvaizdis reklamoje. Neutralus moters įvaizdis. Moters sportininkės įvaizdis. Moters verslininkės. Poros (vyro ir moters) įvaizdis. Išvados.
  Sociologija, kursinis darbas(32 puslapiai)
  2006-03-28
Puslapyje rodyti po