Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Sociologija>Sociologijos kursiniai darbai

Sociologijos kursiniai darbai (97 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Šeima kaip vertybė

  Įvadas. Analitinė dalis. Šeima yra svarbiausia žmogaus ir visuomenės gyvenime. Šeimos sąvoka. Šeimos funkcijos. Šeimoje ugdomos vertybės. Šeimos gyvensenos vertybės. Meilė ir atsakomybė. Ištikimybė. Žmoniškumas. Tiriamoji dalis. Tyrimai. Šiuolaikinėse Lietuvos šeimose ugdomos vertybės. Jaunimo požiūris į šeimą, kaip į vertybę. Išvados ir pasiūlymai.
  Sociologija, kursinis darbas(17 puslapių)
  2006-01-19
 • Šeimos vaidmenų kitimas. Moterų požiūrio analizė

  Įvadas. Darbo tikslas – išanalizuoti šeimos vaidmenų kitimą ir moterų požiūrį į šį reiškinį. Šeimos vaidmenys. Šeima – kaip ugdymo institucija. Skirtinga šeimos funkcijų klasifikacija. Šeimos dinamika. Šeimos struktūra ir lyčių vaidmenų pokyčiai šeimoje. Šeiminių vaidmenų struktūra. Moters ir vyro vaidmenų šeimoje ir visuomenėje santykio problema. Moterų požiūrio analizė į vaidmenų kitimą šeimoje. Tyrimo organizavimo metodika. Tyrimo rezultatų analizė. Išvados ir pasiūlymai.
  Sociologija, kursinis darbas(21 puslapis)
  2008-10-19
 • Šiaulių miesto gyventojų požiūris į donorystę

  Reziumė. Įvadas. Transplantacijos istorija. Kraujo donorystė. Inkstų donorystė. Kaulų čiulpų donorystė. Širdies transplantacija. Kepenų transplantacija. Donoro įvertinimas ir paruošimas transplantacijai. Donoro kortelė. "Balttransplant" organizacija. Nacionalinis organų transplantacijos biuras (NOTB). Tyrimo rezultatai ir jų analizė. Išvados. Priedas (1).
  Sociologija, kursinis darbas(29 puslapiai)
  2007-04-08
 • Šokis: vyresniosios ir jaunesniosios kartų požiūriai į jį, skirtingų pasilinksminimų vietų apžvalga

  Įžanga. Mūsų pasirinktų klubų trumpas pristatymas. Tyrimo tikslas. Šokių klubų išsami analizė. Pramoginių šokių klubas "Kaspinas": trumpa pramoginių šokių atsiradimo istorija, klubo įkūrimas, rėmėjai, reklama, interviu su pasirinktu šokėju, šokėjų perspektyvos. Naktinis kino klubas "Senasis Trestas": trumpas įvadas į etiketo taisykles diskotekoje, "Senojo Tresto" įkūrimo ir vystymosi istorija, šokių vakarų specifika, rėmėjai ir reklama, interviu su klubo didžėjumi, interviu su šokėjais. Pagyvenusių žmonių šokių klubas "Retro". Klubo pavadinimas ir lankytojai, klube leidžiama muzika, klubo finansai, reklama ir rėmėjai, interviu su šokėjais. Apibendrinimas.
  Sociologija, kursinis darbas(16 puslapių)
  2006-03-09
 • Tėvų šeimos įtaka karjerai ir partnerystei

  Įvadas. Šeimos vaidmuo socializacijos procese. Socialinės demografinės situacijos apibūdinimas. Socializacijos veiksnių apibūdinimas. Šeima kaip socializacijos veiksnys. Tėvų šeimos įtaka karjerai ir partnerystei – empirinis tyrimas. Tyrimo organizavimas. Tėvų šeimos įtaka karjerai. Tėvų šeimos įtaka partnerystei. Išvados. Priedai (5).
  Sociologija, kursinis darbas(41 puslapis)
  2007-09-27
 • Turizmo plėtros galimybių studija Lietuvoje

  Įvadas. Teorinė dalis. Pagrindinės sąvokos. Valdymo funkcijos. Esamos būklės analizė. Specialistų parengimas. Turizmo plėtros tikslai ir uždaviniai. Turizmo plėtros numatomi rezultatai. Turizmo plėtros privalumai. Turizmo plėtros trūkumai. Turizmo plėtros galimybės. Turizmo plėtros grėsmės. Praktinė dalis. Turistų domėjimosi Lietuva apžvalga. Turizmo tikslai. Transporto paslaugos. Tyrimo rezultatų analizė. Metodika. Duomenys apie respondentus. Išvados ir pasiūlymai.
  Sociologija, kursinis darbas(14 puslapių)
  2007-06-03
 • Užimtumo ir ne nedarbo tendencijos žmogaus lūkesčių atžvilgiu

  Įvadas. Darbo tikslas - išsiaiškinti užimtumo ir nedarbo tendencijas. Užimtumo ir ne darbo samprata. Užimtumas teoriniu aspektu. Nedarbas teoriniu aspektu. Tyrimo būdo pasirinkimas. Tyrimo rezultatų pateikimas. Išvados.
  Sociologija, kursinis darbas(18 puslapių)
  2010-04-01
 • Vaikų ir jaunimo savižudybių Lietuvoje socialinės priežastys bei prevencija

  Įvadas. Teoriniai tyrimo pagrindai. Savižudybių jaunimo tarpe ypatumai. Savižudžių dvasinė būsena. Pagrindiniai socialiniai faktoriai įtakojantys savižudybes. Savižudiško elgesio pamėgdžiojimo mechanizmai. Savižudybės būdai. Nusižudžiusių vaikų statistika Lietuvoje 2002 – 2005m. Savižudybės prevencija Lietuvoje. Tyrimo rezultatų analizė. Metodologija. Apklausos analizė. Išvados ir pasiūlymai. Priedai (2). Išnašos.
  Sociologija, kursinis darbas(21 puslapis)
  2008-02-28
 • Veiksniai, įtakojantys pasitenkinimą darbu

  Įžanga. Darbo uždaviniai ir hipotezės. Tyrimo problema. Tyrimo tikslai. Tyrimo objektas. Tyrimo uždaviniai. Hipotezės. Teorinė dalis. Atranka. Metodologinės pastabos. Analizė. Pirma hipotezė. Antra hipotezė. Trečia hipotezė. Ketvirta hipotezė. Penkta hipotezė. Šešta hipotezė. Išvados. Pagrindinės sąvokos ir operacionalizacija. Priedai (6).
  Sociologija, kursinis darbas(28 puslapiai)
  2006-05-04
 • Visagino miesto integracijos į Lietuvos valstybę proceso tyrimas

  Įvadas. Literatūros apžvalga. Tyrimo metodologija: tikslai, uždaviniai, hipotezės, atranka. Tyrimo rezultatai: bendri duomenys, hipotezių tikrinimas. Hipotezės: tikėtina, kad visaginiečiai dabartinę Visagino miesto situaciją vertina kaip nestabilią ir sunkią ekonomiškai; Tikėtina, kad Visagino miesto gyventojai, priėmus sprendimą uždaryti IAE, su nerimu žvelgia į ateitį bei galvoja, kad miestas patirs nuosmukį; Tikėtina, kad Visagino miesto gyventojams Lietuvos valstybė nėra kultūrinės bei pilietinės traukos centras; Tikėtina, kad visaginiečių valstybinės kalbos žinios yra paviršutiniškos; Tikėtina, kad Vilniaus miesto gyventojai jaučia baimę bei psichologinę įtampą dėl IAE; Tikėtina, kad sostinės gyventojai mano, kad Visagino miestas praradęs atominės energetikos svarbą, patirs nuosmukį. Išvados. Priedai.
  Sociologija, kursinis darbas(32 puslapiai)
  2005-06-21
 • Visuomenės socializacija

  Įvadas. Žmogaus socialinės, ekonominės edukacinės problemos socialinėje aplinkoje. Socialinės aplinkos įtaka asmenybės socializacijai. Šeima. Bendraamžiai. Mikrosociumas. Auklėjimo institutai. Religinės organizacijos. Išvados.
  Sociologija, kursinis darbas(9 puslapiai)
  2006-12-19
 • Žalingų įpročių prevencijos įgyvendinimas pradinėje mokykloje

  Įvadas. Žalingų įpročių samprata. Žalingi įpročiai. Žalingų įpročių neigiamas poveikis asmens socializacijai. Žalingų įpročių prevencijos strategija. Valstybės taikoma strategija. Varėnos savivaldybės taikoma strategija. Žalingų įpročių prevencijos modelis Varėnos pradinėje mokykloje. Prevencija per formalųjį ugdymą. Prevencija per neformalųjį ugdymą. Išvados.
  Sociologija, kursinis darbas(33 puslapiai)
  2008-12-05
 • Žemaitijos kolegijos studentų atostogų praleidimo būdai

  Įvadas. Atostogų praleidimo būdas - kelionės. Kelionių agentūrų "Krantas" ir "Alfaturas" palyginimas. Informacija apie kelionių agentūrą "Krantas". Informacija apie kelionių agentūrą "Alfaturas". Atostogų praleidimo būdas- dalyvavimas mainų programose. Žemaitijos kolegijoje esančios mainų programos ir jų paklausa tarp studentų. Žemaitijos kolegijos studentų atostogų praleidimo būdų socialinio tyrimo analizė. Išvados. Išnašos.
  Sociologija, kursinis darbas(27 puslapiai)
  2008-05-18
 • Žemaitijos kolegijos studentų požiūris į savižudybę

  Įvadas. Pagrindiniai socialiniai faktoriai įtakojantys savižudybes. Savižudybė socialiniame lygmenyje (socialiniai faktoriai). Savižudybių jaunimo tarpe ypatumai. Jaunimo savižudybių statistika. Savižudybės Lietuvoje. Savižudybių būdai Lietuvoje 1993-1997 ir 1998-2002 metais. Savižudybių statistika Lietuvoje. Miesto ir kaimo santykis. Psichologinės problemos. Anketa.
  Sociologija, kursinis darbas(16 puslapių)
  2007-06-16
 • Žiniasklaidos požiūris į homoseksualius asmenis

  Įvadas. Žiniasklaida. Funkcijos ir uždaviniai. Žiniasklaida ir socialinis pasaulis. Homoseksualizmas. Teorijos. Požiūris homoseksualius asmenis Lietuvos žiniasklaidoje. Tyrimas. Tyrimo objektas, instrumentarijus, procesas ir rezultatai. Išvados.
  Sociologija, kursinis darbas(25 puslapiai)
  2006-03-23
 • Žinių visuomenės plėtra Lietuvoje

  Kursinio projekto tikslas: siekiant plėtoti žinių visuomenę, kuri yra atvira, išsilavinusi, nuolat besimokanti ir mokėjimu (žiniomis) savo veiklą grindžianti, visų pirma svarbu išanalizuoti žinių visuomenės plėtros Lietuvoje veiksnius. Šių veiksnių identifikavimas padėtų atskleisti prioritetines sritis ir sumodeliuoti žinių visuomenės plėtros Lietuvoje veiksmų planą. Tyrimo objektas: veiksniai, lemiantys žinių visuomenės plėtros galimybes. Tyrimo objekto kaip sistemos interpretacija. Šiuolaikinių vadybos teorijų taikymo tyrimo objektui galimybių įvertinimas. Ekonominių valdymo metodų taikymo tyrimo objektui sričių nustatymas. Administracinių valdymo metodų taikymo tyrimo objektui tikslingumo įvertinimas. Tyrimo objekto psichologinių aspektų identifikavimas ir įvertinimas. Kiekybinių valdymo sprendimų metodų taikymo tyrimo objektui galimybių įvertinimas. Išvados.
  Sociologija, kursinis darbas(30 puslapių)
  2005-10-14
 • Žinių visuomenės plėtra Lietuvoje (2)

  Įvadas. Informacinės ir žinių visuomenės kaip sistemos interpretacija. Ekonominių valdymo metodų taikymas žinių visuomenės sričių nustatymui. Pagrindiniai informacinės visuomenės plėtros siekiniai. Su informacinės visuomenės plėtra susijusių darbų finansavimo poreikių apibendrinimas. Išvados.
  Sociologija, kursinis darbas(26 puslapiai)
  2006-09-27
Puslapyje rodyti po